ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 4 mai 2022pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 5 mai 2022
  Luând în considerare că în perioada pandemiei au fost adoptate de către Guvernul României o serie de măsuri administrative restrictive, efectele pandemiei manifestându-se în toate domeniile economice,
  în considerarea faptului că prin Hotărârea Guvernului nr. 132/2022 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nouadmiși pe piața forței de muncă în anul 2022 a fost stabilit un contingent de 100.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România,
  având în vedere afluxul masiv de solicitări de eliberare a avizelor de angajare/detașare, precum și de vize de lungă ședere pentru angajare în muncă, precum și presiunea creată asupra autorităților responsabile de gestionarea acestor problematici de către societățile comerciale care, ca urmare a ridicării restricțiilor la nivelul României, încearcă să își redreseze activitatea,
  ținând cont de imposibilitatea autorităților responsabile de a gestiona operativ solicitările de eliberare a avizelor de angajare/detașare, precum și a vizelor de lungă ședere pentru angajare în muncă, generând timpi lungi de așteptare pentru depunerea solicitărilor, fapt ce conduce la riscul de expirare a unor documente, având în vedere că valabilitatea acestora nu va mai fi menținută prin efectul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare,
  în considerarea faptului că modificarea legislativă va avea ca efect decongestionarea situației operative și va crea un flux unitar de lucru la nivel național,
  întrucât piața forței de muncă a fost semnificativ afectată pe perioada pandemiei, impunându-se acordarea unor măsuri de sprijin pentru redresarea acesteia,
  ținând seama că activitățile derulate de operatorii economici au fost puternic afectate de efectele pandemiei, această situație afectând grav și existența locurilor de muncă, iar o lipsă de reacție rapidă în contextul actual sau o neacordare a facilităților propuse ar putea conduce chiar la întreruperea activității acestora,
  apreciind că soluțiile propuse prin prezentul act normativ au în vedere că fluctuația pieței muncii în întreaga Uniune Europeană necesită reacții și adaptări rapide, astfel că factorul „timp“ devine un element determinant în activitatea oricărei companii,
  având în vedere sezonul estival, în care principalele activități din domeniul turismului și al construcțiilor, domenii importante ale economiei românești, sunt în plină desfășurare, este necesar ca prezentul demers normativ să fie adoptat în regim de urgență pentru a veni în sprijinul operatorilor economici care activează în aceste domenii.
  Ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea contribui la scăderea veniturilor din economie,
  având în vedere că societățile comerciale contribuie în mod sustenabil la dezvoltarea comunităților locale prin crearea de locuri de muncă,
  apreciind că cele de mai sus constituie premisele unei situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, din cauza efectelor negative și a nemulțumirilor ce ar putea fi generate în rândul societății civile din România și a mediului de afaceri, în mod corelativ,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  La articolul 28 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 28
  (1) Cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detașare se depune de către angajator/beneficiarul prestării de servicii la oricare dintre formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Documentația necesară obținerii avizului de angajare/detașare poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de reprezentant legal al angajatorului/beneficiarului prestării de servicii, în condițiile legii.


  Articolul II

  La articolul 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Străinul poate solicita viza de lungă ședere pentru angajare în muncă în termen de 180 de zile de la data obținerii avizului de angajare de către angajator. Viza se soluționează de Centrul Național de Vize, în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obținerea avizului prevăzut la art. 30 alin. (7).


  Articolul III

  În situația în care nu au fost utilizate pentru obținerea vizelor de lungă ședere, avizele de angajare eliberate cu cel mult 60 de zile anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot fi utilizate pentru obținerea vizelor de lungă ședere pentru angajare în muncă în termen de 180 de zile de la data eliberării acestora.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat

  București, 4 mai 2022.
  Nr. 59.
  ----