DECIZIE nr. 735 din 24 octombrie 2006
referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007  Ioan Vida - presedinte
  Nicolae Cochinescu - judecator
  Aspazia Cojocaru - judecator
  Acsinte Gaspar - judecator
  Petre Ninosu - judecator
  Ion Predescu - judecator
  Serban Viorel Stanoiu - judecator
  Antonia Constantin - procuror
  Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent
  Pe rol se afla solutionarea excepţiei de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, excepţie ridicata de Mircea Sava în Dosarul nr. 555/2006 al Tribunalului Sibiu - Sectia civila.
  Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 5 octombrie 2006 şi au fost consemnate în incheierea de la acea data, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea la data de 17 octombrie 2006, şi apoi la data de 24 octombrie 2006.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
  Prin Incheierea din 1 iunie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 555/2006, Tribunalul Sibiu - Sectia civila a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, excepţie ridicata de Mircea Sava cu prilejul solutionarii contestaţiei formulate împotriva deciziei de recalculare a pensiei.
  În motivarea excepţiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca textele de lege criticate au caracter retroactiv, intrucat, pentru situaţia când în carnetul de muncă nu sunt inscrise drepturile salariale, dispun luarea în considerare la recalcularea pensiilor, pentru perioada anterioara anului 1959, a salariului minim pe economie, evaluat în prezent. De asemenea, considera ca aceste dispozitii de lege creeaza o discriminare între persoanele care se încadrează în aceasta ipoteza a legii, intrucat nu pot dovedi cu acte salariile realizate, şi acele persoane care au inscris în cartile de muncă salariul, intotdeauna mai mare decat salariul minim pe economie. Astfel, aceste persoane discriminate primesc pensii mai mici decat cele care li s-ar cuveni, fapt ce aduce atingere dreptului la pensie, contravenind, în acelasi timp, şi principiului respectarii demnitatii umane.
  Tribunalul Sibiu - Sectia civila apreciaza ca excepţia ridicata este intemeiata, intrucat art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 instituie o situaţie discriminatorie. În acest sens, arata ca valoarea salariului dobândit în trecut a fost de cele mai multe ori mai mare decat salariul minim pe economie, intrucat includea gradatii, trepte profesionale, în functie de pregătirea profesionala, vechimea în munca şi condiţiile de muncă, precum şi de realizarile în activitatea profesionala.
  În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia ridicata.
  Guvernul apreciaza ca excepţia de neconstitutionalitate nu este intemeiata. În acest sens, arata ca textele de lege criticate nu creeaza discriminari, ci sunt adoptate tocmai în aplicarea art. 16, alin. (1), art. 47 şi art. 135 alin. (2), lit. f), coroborate cu art. 1 alin. (2) din Constitutie. De asemenea, apreciaza că nu este încălcat nici principiul neretroactivitatii legii civile, intrucat dispozitiile de lege atacate pentru neconstitutionalitate se aplică pentru viitor, începând cu data intrarii în vigoare a acestora. În acelasi timp, art. 180 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 asigura pastrarea cuantumului pensiei obţinut anterior recalcularii, dacă în urma acestei operaţiuni ar rezultă un cuantum al pensiei mai mic. În sfârşit, arata ca pensionarii au posibilitatea de a dovedi drepturile salariale obtinute în trecut, iar, în situaţia în care totusi acest lucru nu se poate realiza, legiuitorul este liber sa stabileasca baza de calcul a pensiilor, ţinând seama atât de interesul general al asiguratilor, cat şi de resursele financiare necesare şi disponibile din care ar putea fi asigurat acest interes.
  Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 nu contravin dispoziţiilor constitutionale invocate de autorul excepţiei. Astfel, considera ca aceste texte de lege se aplică deopotriva tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei legale, fără privilegii ori discriminari. De asemenea, arata ca, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, reprezinta atributul exclusiv al legiuitorului stabilirea salariului minim brut pe economie drept criteriu pentru evidentierea drepturilor salariale obtinute în trecut şi care nu sunt înregistrate în carnetele de muncă şi nici nu pot fi dovedite cu acte de certificare.
  Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstitutionalitate.
  CURTEA,
  examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizata şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze excepţia de neconstitutionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, şi dispozitiile art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobata prin Legea nr. 78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005. Aceste texte de lege au urmatorul continut:
  Art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000: "În condiţiile în care, pentru o anumita perioada, în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale, asiguratul poate prezenta acte doveditoare de certificare. În caz contrar drepturile salariale luate în calcul se considera egale cu salariul minim brut pe economie, în vigoare în perioada respectiva.";
  Art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2005: "Pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se recalculeaza în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.";
  Art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2005: "Determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentatiile de pensie aflate în pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000."
  În opinia autorului excepţiei, dispozitiile legale criticate sunt contrare urmatoarelor prevederi constitutionale: art. 1 alin. (3) referitor la caracterul de stat de drept, democratic şi social al României, în care demnitatea omului reprezinta o valoare suprema; art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile; art. 16 alin. (1) ce consacra principiul egalitatii în drepturi; art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie şi la alte forme de asigurări şi de asistenţa sociale şi art. 135 alin. (2) lit. f) referitor la obligaţia statului de a asigura crearea condiţiilor necesare pentru cresterea calităţii vietii.
  Examinand excepţia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca noua legislatie privind sistemul public de pensii are ca principiu general stabilirea cuantumului pensiei cuvenite fiecarui titular prin luarea în considerare a intregii activităţi şi a drepturilor salariale realizate pe tot parcursul timpului ce se considera perioada de cotizare. Pe baza acestui principiu, pentru fiecare luna, fiecare an şi întreaga perioadă ce constituie vechime în munca ori este asimilata acesteia, se stabileste punctajul corespunzător în raport cu drepturile salariale obtinute, iar prin înmulţirea punctului de pensie, stabilit prin legea anuală a bugetului asigurarilor sociale de stat, cu punctajul mediu realizat se stabileste cuantumul pensiei cuvenite fiecarui titular.
  În general, drepturile salariale realizate sunt inscrise în carnetul de muncă al fiecarui salariat. Art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 are ca ipoteza situaţia în care, pentru anumite perioade de timp, în carnetul de muncă nu sunt inscrise drepturile salariale realizate. În aceasta situaţie, persoana interesata poate prezenta acte doveditoare de certificare a drepturilor salariale realizate, iar dacă nu poate prezenta asemenea acte se ia în calcul salariul minim brut pe economie, în vigoare în perioada respectiva.
  Autorul excepţiei considera ca acest mod de calcul este dezavantajos în raport cu situaţia persoanelor care au inscrise în carnetele de muncă drepturile salariale realizate, având în vedere ca, în general, salariile efectiv acordate au fost mai mari decat salariul minim brut pe economie.
  Faţa de aceste critici, Curtea retine ca textul de lege examinat are în vedere o situaţie obiectiva, în care nu exista dovada certa a salariilor efectiv realizate. Luarea în calcul a salariului minim brut pe economie, iar nu a salariului mediu, asa cum doreste autorul excepţiei, tine de opţiunea libera a legiuitorului, în baza prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora dreptul la pensie, ca şi la alte forme de asigurări şi de asistenţa sociale, se exercită în condiţiile prevăzute de lege.
  În ceea ce priveste Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2005, Curtea constata ca acest act normativ stabileste etapele de recalculare şi punere în plata a diferitelor categorii de pensii şi reglementeaza modalitatea concreta de recalculare. Art. 1 din ordonanţa enunta doar recalcularea pensiilor conform prevederilor acestui act normativ. Trimiterea prin art. 4 alin. (1) din ordonanţa la Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 nu semnifica ridicarea acestei hotărâri la nivelul legii, ci doar aplicabilitatea normelor metodologice de calcul prevăzute în hotărâre.
  Este evident ca aceste dispozitii legale vizeaza trecutul, pentru ca vechimea în munca, respectiv stagiul de cotizare au fost realizate în perioadele anterioare intrarii lor în vigoare. Cu toate acestea, Curtea constata ca efectele acestor texte de lege se produc în viitor, noile cuantumuri ale pensiilor recalculate fiind valabile numai pentru viitor.
  De asemenea, Curtea retine ca aceste dispozitii legale se aplică în mod egal faţă de toate persoanele care se afla în aceeasi situaţie, nefiind contrare principiului constituţional al egalitatii în drepturi.
  În sfârşit, având în vedere ca, potrivit dispoziţiilor art. 180 alin. (7) din Legea nr. 19/2000, în orice situaţie în care din operaţiunile de recorelare sau recalculare a pensiilor anterior stabilite ar rezultă un cuantum mai mic decat cel aflat în plata se menţine cuantumul avantajos, nu se poate accepta ideea ca modul de stabilire sau de recalculare a pensiilor ar putea leza demnitatea umana ori ca ar contrazice preocuparea statului pentru cresterea calităţii vietii.
  Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUTIONALA
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, excepţie ridicata de Mircea Sava în Dosarul nr. 555/2006 al Tribunalului Sibiu - Sectia civila.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în sedinta publică din data de 24 octombrie 2006.
  PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Patricia Marilena Ionea
  ---------