ANEXE din 15 iunie 2004
1-8 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 bis din 5 august 2004
  Anexa 1

  Diplome, certificate şi alte titluri care atestă
  formarea specifică a medicului generalist în statele membre ale
  Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European
  *Font 9*

  Regatul Belgiei:
  Belgique/Belgie/
  Belgien Arrete ministeriel d'agrement de medecin generaliste/ministerieel
                          erkenningsbesluit van huisarts

  Republica Cehă:
  Ceska republika Diplom o specializaci "vseobecne lekarstvi"

  Danemarca:
  Danmark Speciallaege - I almen medicin

  Republica Federală
  Germania:
  Deutschland Zeugnis uber die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

  Estonia: Eesti Diplom peremeditsiini erialal

  Republica Elenă:
  *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă

  Spania: Espana Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria

  Franţa: France Diplome d'Etat de docteur en medecine (avec document annexe
                          attestant la formation specifique en medecine generale)

  Irlanda: Ireland Certificate of specific qualifications in general medical practice

  Italia: Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale

  Cipru:
  *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă

  Letonia: Latvija Gimenes arsta sertifikats

  Lituania: Lietuva Seimos gydytojo rezidenturos pazymejimas

  Luxemburg:
  Luxembourg ___________

  Ungaria:
  Magyarorszag Haziorvostan szakorvosa bizonyitvany

  Malta: Malta Tabib tal-familja

  Olanda:
  Nederland Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen
                          van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
                          geneeskunst

  Austria:
  Osterreich Arzt fur Allgemeinmedizin

  Polonia:
  Polska Diploma: Dyplom uzyskania tytulu specjalisty w dziedzinie medycyny
                          rodzinnej

  Portugalia:
  Portugal Diploma do internate complementar de clinica geral

  Slovenia:
  Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz druzinske medicine

  Slovacia:
  Slovensko diplom o specializacii v odbore "vseobecne lekarstvo"

  Finlanda:
  Suomi/Finland Todistus laakarin perusterveydenhuollon lisakoulutuksesta/Bevis om
                          tillaggsutbildning av lakare i primarvard

  Suedia:
  Sverige Bevis om kompetens som allmanpraktiserande lakare (Europalakare)
                          utfardat av Socialstyrelsen

  Marea Britanie:
  United Kingdom Certificate of prescribed/equivalent experience

  Titluri profesionale cu care se exercită profesia
  de medic generalist în Statele Membre ale Uniunii Europene
  şi Spaţiul Economic European

  Regatul Belgiei:
  Belgique/Belgie/Belgien Medecin generaliste Huisarts

  Republica Cehă:
  Ceska republika vseobecny lekar

  Danemarca: Danmark Speciallaege - I almen medicin

  Republica Federală
  Germania:
  Deutschland Facharzt/Facharztin fur Allgemeinmedizin

  Estonia: Eesti Perearst

  Republica Elenă:
  *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă

  Spania: Espana Especialista en medicina familiar y comunitaria

  Franţa: France Medecin qualifie en medecine generale

  Irlanda: Ireland General medical practitioner

  Italia: Italia Medico di medicina generale

  Cipru:
  *) Text în limba greacă *) Text în limba greacă

  Letonia: Latvija gimenes (visparejas prakses) arsts

  Lituania: Lietuva Seimos medicinos gydytojas

  Luxemburg: Luxembourg Medecin generaliste

  Ungaria: Magyarorszag Haziorvostan szakorvosa

  Malta: Malta Mediina tal-familja

  Olanda: Nederland Huisarts

  Austria: Osterreich Arzt fur Allgemeinmedizin

  Polonia: Polska Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

  Portugalia: Portugal Assistente de clinica geral

  Slovenia: Slovenija Specialist druzinske medicine/Specialistka druzinske
                            medicine

  Slovacia: Slovensko Vseobecny lekar

  Finlanda: Suomi/Finland Yleislaakari/allmanlakar

  Suedia: Sverige Allmanpraktiserande lakare (Europalakare)

  Marea Britanie:
  United Kingdom General medical practitioner

  Diplome, certificate şi alte titluri care atestă formarea
  universitară a medicului în Statele Membre ale Uniunii Europene,
  în celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European
  şi în Confederaţia Elveţiană
  *Font 7*
  ┌────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
  │ Ţara │ Titlul calificării │ Organismul care a emis diploma │Certificatul care însoţeşte │
  │ │ │ │diploma │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │- Diploma van arts │1. De universiteiten/les universites │ │
  │ │- Diplome de docteur en medecine │2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse│ │
  │ │ │Gemeenschap/le Jury competent d'enseignement │ │
  │ │ │de la Communaute francaise │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Ceska republika │Diplom o ukonceni studia ve │Lekarska fakulta univerzity v Ceske republice│Vysvedceni o statni rigorozni │
  │ │studijnim programu vseobecne │ │zkousce │
  │ │lekarstvi (doktor mediciny, MUDr.)│ │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Danmark │Bevis for bestaet │Medicinsk universitetsfakultet │1. Autorisation som laege, │
  │ │laegevidenskabelig embedseksamen │ │udstedt af Sundhedsstyrelsen og│
  │ │ │ │2. Tilladelse til selvstaendigt│
  │ │ │ │virke som laege (dokumentation │
  │ │ │ │for gennemfort praktisk │
  │ │ │ │uddannelse), udstedt af │
  │ │ │ │Sundhedsstyrelsen │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Deutschland │1. Zeugnis uber die Arztliche │Zustandige Behorden │1. Bescheinigung uber die │
  │ │Prufung │ │Ableistung der Tatigkeit als │
  │ │2. Zeugnis uber die Arztliche │ │Arzt im Praktikum │
  │ │Staatsprufung und Zeugnis uber │ │2. - │
  │ │die Vorbereitungszeit als │ │ │
  │ │Medizinalassistent, soweit diese │ │ │
  │ │nach den deutschen │ │ │
  │ │Rechtsvorschriften noch fur den │ │ │
  │ │Abschluss der arztlichen │ │ │
  │ │Ausbildung vorgesehen war │ │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Eesti │Diplom arstite aduse oppekava │Tartu Ulikool │ │
  │ │labimise kohta │ │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Grecia │ │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Espana │Titulo de Licenciado en Medicina y│Ministerio de Educacion y Cultura/El rector │ │
  │ │Cirugia │de una Universidad │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │France │Diplome d'Etat de docteur en │Universites │ │
  │ │medecine │ │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Ireland │Primary qualification │Competent examining body │Certificate of experience │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Italia │Diploma di laurea in medicina e │Universita │Diploma di abilitazione │
  │ │chirurgia │ │all'esercizio della medicina e │
  │ │ │ │chirurgia │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Cipru │ │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Latvija │arsta diploms │Universitates tipa augstskola │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Lietuva │Aukstojo mokslo diplomas, │Universitetas │Internaturos pazymejimas, │
  │ │nurodantis suteikta gydytojo │ │nurodantis suteikta medicinos │
  │ │kvalifikacija │ │gydytojo profesine │
  │ │ │ │kvalifikacija │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Luxembourg │Diplome d'Etat de docteur en │ │ │
  │ │medecine, chirurgie et │ │ │
  │ │accouchements │Jury d'examen d'Etat │Certificat de stage │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Magyarorszag │Altalanos orvos oklevel (doctor │ │ │
  │ │medicinae universae, abbrev.: dr. │ │ │
  │ │med. univ.) │Egyetem │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Malta │Lawrja ta' Tabib tal-Mediina u │Universita' ta' Malta │ertifikat ta' reistrazzjoni │
  │ │l-Kirurija │ │maru mill-Kunsill Mediku │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Nederland │Getuigschrift van met goed gevolg │ │ │
  │ │afgelegd artsexamen │Faculteit Geneeskunde │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Osterreich │1. Urkunde uber die Verleihung des│1. Medizinische Fakultat einer Universitat │ │
  │ │akademischen Grades Doktor der │2. Osterreichische Arztekammer │ │
  │ │gesamten Heilkunde (bzw. Doctor │ │ │
  │ │medicinae universae, Dr. med. │ │ │
  │ │univ.) │ │ │
  │ │2. Diplom uber die spezifische │ │ │
  │ │Ausbildung zum Arzt fur │ │ │
  │ │Allgemeinmedizin bzw. │ │ │
  │ │Facharztdiplom │ │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Polska │Dyplom ukonczenia studiow wyzszych│1. Akademia Medyczna │Lekarski Egzamin Panstwowy │
  │ │na kierunku lekarskim z tytulem │2. Uniwersytet Medyczny │ │
  │ │"lekarza" │3. Collegium Medicum Uniwersytetu │ │
  │ │ │Jagiellonskiego │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Portugal │Carta de Curso de licenciatura em │Universidades │Diploma comprovativo da │
  │ │medicina │ │conclusao do internato geral │
  │ │ │ │emitido pelo Ministerio da │
  │ │ │ │Saude │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Slovenija │Diploma, s katero se podeljuje │ │ │
  │ │strokovni naslov "doktor medicine/│ │ │
  │ │doktorica medicine" │Univerza │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Slovensko │Vysokoskolsky diplom o udeleni │ │ │
  │ │akademickeho titulu "doktor │ │ │
  │ │mediciny" ("MUDr.") │Vysoka Skola │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Suomi/ Finland │Laaketieteen lisensiaatin │1. Helsingin yliopisto/ Helsingfors │Todistus laakarin │
  │ │tutkinto/medicine licentiatexamen │universitet │perusterveydenhuollon │
  │ │ │2. Kuopion yliopisto │lisakoulutuksesta/examensbevis │
  │ │ │3. Oulun yliopisto │om tillaggsutbildning for │
  │ │ │4. Tampereen yliopisto │lakare inom primarvarden │
  │ │ │5. Turun yliopisto │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Sverige │Lakarexamen │Universitet │Bevis om praktisk utbildning │
  │ │ │ │som utfardas av Socialstyrelsen│
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │United Kingdom │Primary qualification │Competent examining body │Certificate of experience │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Island │Laekningaleyfi │Heilbrigois-og tryggingamalaraouneyti │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Liechtenstein │Dipomele, certificatele şi │ │Certificat de stagiu eliberat │
  │ │titlurile eliberate de un alt stat│ │de autorităţile competente │
  │ │la care se referă prezenta │ │ │
  │ │Hotărâre de Guvern şi care sunt │ │ │
  │ │prevăzute în această anexă │ │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Norge │Vitnemal for fullfort grad │Medisinsk universitetsfakultet │Bekreftelse pa praktisk │
  │ │candidata/candidatus medicinae, │ │tjeneste som lege utstedt av │
  │ │short form: cand. med. │ │kompetent offentlig myndighet │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Suisse │Eidgenossisch diplomierter Arzt/ │ │ │
  │ │titulaire du diplome federal de │ │ │
  │ │medicin/titolare di diploma │ │ │
  │ │federale di medico │le Departement federal de l'interieur │ │
  └────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


  Anexa 2

  Diplome, certificate şi titluri care
  atestă formarea de medic specialist
  *Font 7*
  ┌────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
  │ Ţara │ Titlul calificării │ Organismul care eliberează diploma │Certificatul care însoţeşte │
  │ │ │ │diploma │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Belgique/ Belgie/Belgien│Bijzondere beroepstitel van │Minister bevoegd voor Volksgezondheid/ │ │
  │ │geneesheer-specialist/Titre │Ministre de la Sante publique │ │
  │ │professionnel particulier de │ │ │
  │ │medecin specialiste │ │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Ceska republika │Diplom o specializaci │Ministerstvo zdravotnictvi │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Danmark │Bevis for tilladelse til at │ │ │
  │ │betegne sig som speciallaege │Sundhedsstyrelsen │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Deutschland │Facharztliche Anerkennung │Landesarztekammer │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Eesti │Residentuuri loputunnistus │ │ │
  │ │eriarstiabi erialal │Tartu Ulikool │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Grecia │ │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Espana │Titulo de Especialista │Ministerio de Educacion y Cultura │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │France │1. Certificat d'etudes speciales │1. 3. 4. Universites │ │
  │ │de medecine │2. Conseil de l'Ordre des medecins │ │
  │ │2. Attestation de medecin │ │ │
  │ │specialiste qualifie │ │ │
  │ │3. Certificat d'etudes speciales │ │ │
  │ │de medecine │ │ │
  │ │4. Diplome d'etudes specialisees │ │ │
  │ │ou specialisation complementaire │ │ │
  │ │qualifiante de medecine │ │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Ireland │Certificate of Specialist doctor │Competent authority │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Italia │Diploma di medico specialista │Universita │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Cipru │ │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Latvija │"Sertifikats" - kompetentu iestazu│Latvijas Arstu biedriba Latvijas Arstniecibas│ │
  │ │izsniegts dokuments, kas apliecina│personu profesionale organizaciju savieniba │ │
  │ │ka persona ir nokartojusi │ │ │
  │ │sertifikacijas eksamenu │ │ │
  │ │specialitate │ │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Lietuva │Rezidenturos pazymejimas, │ │ │
  │ │nurodantis suteikta gydytojo │ │ │
  │ │specialisto profesine │ │ │
  │ │kvalifikacija │Universitetas │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Luxembourg │Certificat de medecin specialiste │Ministre de la Sante publique │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Magyarorszag │Szakorvosi bizonyitvany │Az Egeszsegugyi, Szocialis es Csaladugyi │ │
  │ │ │Miniszterium illetekes testulete │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Malta │ertifikat ta' Spejalista Mediku │Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Spejalisti │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Nederland │Bewijs van inschrijving in een │1. Medisch Specialisten Registratie Commissie│ │
  │ │Specialistenregister │(MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche │ │
  │ │ │Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst │ │
  │ │ │2. Sociaal-Geneeskundigen Registratie │ │
  │ │ │Commissie van de Koninklijke Nederlandsche │ │
  │ │ │Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst │ │
  │ │ │3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie │ │
  │ │ │Commissie (HVRC) van de Koninklijke │ │
  │ │ │Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering │ │
  │ │ │der Geneeskunst │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Osterreich │Facharztdiplom │Osterreichische Arztekammer │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Polska │Dyplom uzyskania tytulu │Centram Egzaminow Medycznych │ │
  │ │specjalisty │ │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Portugal │1. Grau de assistente e/ou │1. Ministerio da Saude │ │
  │ │2. Titulo de especialista │2. Ordem dos Medicos │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Slovenija │Potrdilo o opravljenem │1. Ministrstvo za zdravje │ │
  │ │specialisticnem izpitu │2. Zdravniska zbornica Slovenije │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Slovensko │Diplom o specializacii │Slovenska zdravotnicka univerzita │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Suomi/Finland │Erikoislaakarin tutkinto/ │1. Helsingin yliopisto/ Helsingfors │ │
  │ │speciallakar-examen │universitet │ │
  │ │ │2. Kuopion yliopisto │ │
  │ │ │3. Oulun yliopisto │ │
  │ │ │4. Tampereen yliopisto │ │
  │ │ │5. Turun yliopisto │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Sverige │Bevis om specialkompetens som │ │ │
  │ │lakare, utfardat av │ │ │
  │ │Socialstyrelsen │Socialstyrelsen │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │United Kingdom │Certificate of Completion of │ │ │
  │ │specialist training │Competent authority │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Island │Serfraeoileyfi │Heilbrigois-og tryggingamalaraouneyti │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Liechtenstein │Dipomele, certificatele şi │Autorităţile competente │Certificat de stagiu eliberat │
  │ │titlurile eliberate de un alt stat│ │de autorităţile competente │
  │ │la care se referă prezenta │ │ │
  │ │Hotărâre de Guvern şi care sunt │ │ │
  │ │prevăzute în această anexă │ │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Norge │Spesialistgodkjenning │Den norske laegeforening ihht. delegert │ │
  │ │ │myndighet │ │
  ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
  │Suisse │specialiste/Facharzt/specialista │le Departement federal de l'interieur │ │
  └────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘


  Anexa 3

  Specializările medicale recunoscute mutual între statele membre
  *Font 8*
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Anesteziologie │
  │ Durata minimă de formare: 3 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Anesthesie-reanimation/Anesthesie reanimatie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Anesteziologie a resuscitace │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Anaestesiologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Anasthesiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Anestesioloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Anestesiologia y Reanimacion │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Anesthesiologie-Reanimation chirurgicale │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Anaesthesia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Anestesia e rianimazione │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Anesteziologija un reanimatologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Anesteziologija reanimatologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Anesthesie-reanimation │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Aneszteziologia es intenziv terapia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Anestezija u Kura Intensiva │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Anesthesiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Anasthesiologie und Intensivmedizin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Anestezjologia i intensywna terapia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Anestesiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna│ │
  │ │medicina │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Anesteziologia a intenzivna medicina │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvard │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Anestesi och intensivvard │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Anaesthetics │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │anesthesiologie │ │
  │ │Anasthesiologie │ │
  │ │anestesiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Svaefinga- og gjorgaeslulaeknisfraeoi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Anasthesiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Anestesiologi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Chirurgie generală │
  │ Durata minimă de formare: 5 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Chirurgie/Heelkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Kirurgi eller kirurgiske sygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Uldkirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Cirugia general y del aparato digestivo │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Chirurgie generale │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │General surgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Chirurgia generale │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Kirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Chirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Chirurgie generale │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Sebeszet │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Kirurija enerali │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Heelkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Chirurgia ogolna │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Cirurgia geral │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Splosna kirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Chirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Yleiskirurgia/Allman kirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Kirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │General surgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │chirurgie │ │
  │ │Chirurgie │ │
  │ │chirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Skurolaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Generell kirurgi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Neurochirurgie │
  │ Durata minimă de formare: 5 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Neurochirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Neurochirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Neurochirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Neurokirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Neurocirugia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Neurochirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Neurosurgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Neurochirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Neirokirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Neurochirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Neurochirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Idegsebeszet │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Newrokirurija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Neurochirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Neurochirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Neurochirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Neurocirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Nevrokirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Neurochirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Neurokirurgia/Neurokirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Neurokirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Neurosurgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │neurochirurgie │ │
  │ │Neurochirurgie │ │
  │ │neurochirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Taugaskurolaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Neurochirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Nevrokirurgi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Obstetrică-ginecologie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Gynecologie - obstetrique/Gynaecologie en verloskunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Gynekologie a porodnictvi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Gynaekologi og obstetrik eller kvindesygdomme og │ │
  │ │fodselshjaelp │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Frauenheilkunde und Geburtshilfe │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Sunnitusabi ja gunekoloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Obstetricia y ginecologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Gynecologie - obstetrique │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Obstetrics and gynaecology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Ginecologia e ostetricia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Ginekologija un dzemdnieciba │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Akuserija ginekologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Gynecologie - obstetrique │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Szuleszet-nogyogyaszat │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Ostetrija u inekolo ija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Verloskunde en gynaecologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Frauenheilkunde und Geburtshilfe │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Poloznictwo i ginekologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Ginecologia e obstetricia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Ginekologija in porodnistvo │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Gynekologia a porodnictvo │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Naistentaudit ja synnytykset/ │ │
  │ │Kvinnosjukdomar och forlossningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Obstetrik och gynekologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Obstetrics and gynaecology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │gynecologie et obstetrique │ │
  │ │Gynakologie und Geburtshilfe │ │
  │ │ginecologia e ostetricia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Faeoingar- og kvenlaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Gynakologie und Geburtshilfe │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Fodselshjelp og kvinnesykdommer │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Medicină internă │
  │ Durata minimă de formare: 5 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Medecine interne/Inwendige geneeskunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Vnitrni lekarstvi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Intern medicin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Innere Medizin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Sisehaigused │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Medicina interna │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Medecine interne │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │General medicine │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Medicina interna │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Interna medicina │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Vidaus ligos │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Medecine interne │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Belgyogyaszat │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Mediina Interna │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Interne geneeskunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Innere Medizin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Choroby wewnetrzne │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Medicina interna │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Interna medicina │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Vnutorne lekarstvo │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Sisataudit/Inre medicin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Internmedicin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │General (internal) medicine │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │medecine interne │ │
  │ │Innere Medizin │ │
  │ │medicina interna │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Lyflaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Innere Medizin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Indremedisin │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Oftalmologie │
  │ Durata minimă de formare: 3 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Ophtalmologie/Oftalmologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Oftalmologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Oftalmologi eller ojensygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Augenheilkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Oftalmoloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Oftalmologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Ophtalmologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Ophtalmic surgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Oftalmologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Oftalmologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Oftalmologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Ophtalmologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Szemeszet │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Oftalnoloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Oogheelkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Augenheilkunde und Optometrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Okulistyka │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Oftalmologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Oftalmologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Oftalmologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Silmataudit/Ogonsjukdomar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Ogonsjukdomar (oftalmologi) │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Ophthalmology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ophtalnologie │ │
  │ │Ophtalmologie │ │
  │ │oftalmologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Augnlaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Augenheilkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Oyesykdommer │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Oto-rino-laringologie │
  │ Durata minimă de formare: 3 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Otorinolaryngologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Oto-rhino-laryngologi eller ore-naese-halssygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Hals-Nasen-Ohrenheilkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Otorinolarungoloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Otorrinolaringologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Oto-rhino-laryngologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Otolaryngology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Otorinolaringoiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Otolaringologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Otorinolaringologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Oto-rhino-laryngologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Ful-orr-gegegyogyaszat │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Otorinolaringoloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Keel-, neus- en oorheelkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Otorynolaryngologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Otorrinolaringologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Otorinolaringologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Otorinolaryngologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Korva-, nena- ja kurkkutaudit/Oron-, nas- och halssjukdomar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Oron-, nas- och halssjukdomar (oto- rhino-laryngologi) │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Otolaryngology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │oto-rhino-laryngologie │ │
  │ │Oto-Rhino-Laryngologie │ │
  │ │otorinolaringoiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Hals-, nef- og eyrnalaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Ore-nese-halssykdommer │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Pediatrie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Pediatrie/Pediatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Detske lekarsrvi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Paediatri eller sygdomme hos born │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Kinderheilkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Pediaatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Pediatria y sus areas especificas │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Pediatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Paediatrics │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Pediatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Pediatrija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Vaiku ligos │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Pediatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Csecsemo- es gyermekgyogyaszat │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Pedjatrija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Kindergeneeskunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Kinder - und Jugendheilkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Pediatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Pediatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Pediatrija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Pediatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Lastentaudit/Barnsjukdomar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Barn- och ungdomsmedicin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Paediatrics │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │pediatrie │ │
  │ │Kinder- und Jugendmedizin │ │
  │ │pediatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Barnalaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Kinderheilkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Barnesykdommer │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Medicină respiratorie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Pneumologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Tuberkuloza a respiracni nemoci │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Medicinske lungesygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Pneumologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Pulmonoloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Neumologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Pneumologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Respiratory medicine │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Malattie dell'apparato respiratorio │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Ftiziopneimonologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Pulmonologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Pneumologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Tudogyogyaszat │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Mediina Respiratorja │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Longziekten en tuberculose │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Lungenkrankheiten │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Choroby pluc │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Pneumologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Pnevmologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Pneumologia a ftizeologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi│ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Lungsjukdomar (pneumologi) │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Respiratory medicine │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │pneumologie │ │
  │ │Pneumologie │ │
  │ │pneumologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Lungnalaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Pneumologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Lungesykdommer │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Urologie │
  │ Durata minimă de formare: 5 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Urologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Urologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Urologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Uroloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Urologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Urologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Urology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Urologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Urologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Urologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Urologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Urologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Uroloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Urologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Urologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Urologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Urologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Urologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Urologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Urologia/Urologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Urologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Urology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │urologie │ │
  │ │Urologie │ │
  │ │urologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Pvagfaeraskurolaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Urologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Urologi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Ortopedie │
  │ Durata minimă de formare: 5 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Chirurgie orthopedique/Orthopedische heelkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Ortopedie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Ortopaedisk kirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Orthopadie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Ortopeedia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Traumatologia y cirugia ortopedica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Chirurgie orthopedique et traumatologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Trauma and orthopaedic surgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Ortopedia e traumatologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Traumatologija un ortopedija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Ortopedija traumatologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Orthopedie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Ortopedia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Kirurija Ortopedika │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Orthopedie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Orthopadie und Orthopadische Chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Ortopedia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Ortopedska kirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Ortopedia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Ortopedi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Trauma and orthopaedic surgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │chirurgie orthopedique │ │
  │ │Orthopadische Chirurgie │ │
  │ │chirurgia ortopedica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Baeklunarskurolaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Orthopadische Chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Ortopedisk kirurgi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Anatomie patologică │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Anatomie pathologique/pathologische anatomie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Patologicka anatomie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Patologisk anatomi eller vaevs-og celleundersogelser │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Pathologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Patoloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Anatomia patologica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Anatomie et cytologie pathologiques │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │histopathology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Anatomia patologica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Patologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Patologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Anatomie pathologique │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Patologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Istopatoloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Pathologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Pathologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Patomorfologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Anatomia patologica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Anatomska patologija in citopatologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Patologicka anatomia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Patologia/Patologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Klinisk patologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Histopathology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │pathologie │ │
  │ │Pathologie │ │
  │ │patologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Vefjameinafraeoi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Pathologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Patologi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Neurologie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Neurologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Neurologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Neurologi eller medicinske nervesygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Neurologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Neuroloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Neurologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Neurologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Neurology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Neurologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Neirologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Neurologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Neurologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Neurologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Newroloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Neurologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Neurologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Neurologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Neurologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Nevrologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Neurologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Neurologia/Neurologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Neurologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Neurology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │neurologie │ │
  │ │Neurologie │ │
  │ │neurologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Taugalaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Neurologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Nevrologi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Psihiatrie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Psychiatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Psychiatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Psykiatri │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Psychiatrie und Psychotherapie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Psuhhiaatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Psiquiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Psychiatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Psychiatry │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Psichiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Psihiatrija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Psichiatrija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Psychiatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Pszichiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Psikjatrija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Psychiatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Psychiatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Psychiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Psiquiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Psihiatrija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Psychiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Psykiatria/Psykiatri │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Psykiatri │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │General psychiatry │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │psychiatrie et psychotherapie │ │
  │ │Psychiatrie und Psychotherapie │ │
  │ │psichiatria e psicoterapia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Geolaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Psychiatrie und Psychotherapie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Psykiatri │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Radio-diagnostic │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Radiodiagnostic/Rontgendiagnose │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Radiologie a zobrazovaci metody │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Diagnostik radiologi eller rontgenundersogelse │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Diagnostische Radiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Radioloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Radiodiagnostico │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Radiodiagnostic et imagerie medicale │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Diagnostic radiology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Radiodiagnostica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ *) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Diagnostiska radiologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Radiologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Radiodiagnostic │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Radiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Radjoloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Radiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Medizinische Radiologie-Diagnostik │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Radiologia i diagnostyka obrazowa │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Radiodiagnostico │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Radiologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Radiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Radiologia/Radiologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Medicinsk radiologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Clinical radiology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │radiologie medicale/radio-diagnostic │ │
  │ │Medizinische │ │
  │ │Radiologie/Radiodiagnostik │ │
  │ │radiologia medica/radiodiagnostica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Geislagreining │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Radiologi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Radioterapie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Radiotherapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Radiacni onkologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Onkologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Strahlentherapie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Onkoloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Oncologia radioterapica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Oncologie radiotherapique │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Radiation oncology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Radioterapia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Terapeitiska radiologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Onkologija radioterapija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Radiotherapie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Sugarterapia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Onkoloija u Radjoterapija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Radiotherapie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Strahlentherapie - Radioonkologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Radioterapia onkologiczna │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Radioterapia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Radioterapija in onkologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Radiacna onkologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Syopataudit/Cancersjukdomar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Tumorsjukdomar (allman onkologi) │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Clinical oncology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │radiologie medicale/radio-oncologie │ │
  │ │Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie │ │
  │ │radiologia medica/radio-oncologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Biologie clinică │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Biologie clinique/Klinische biologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Laborimeditsiin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Analisis clinicos │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Biologie medicale │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Patologia clinica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Laboratorine medicina │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Biologie clinique │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Orvosi laboratoriumi diagnosztika │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Medizinische Biologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Diagnostyka laboratoryjna │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Patologia clinica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Hematologie biologică │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Klinisk blodtypeserologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Hematologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Hematologie biologique │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Hematologia clinica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Microbiologie-bacteriologie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Lekarska mikrobiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Klinisk mikrobiologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Microbiologia y parasitologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Microbiology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Microbiologia e virologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Mikrobiologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Microbiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Orvosi mikrobiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Mikrobijoloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Medische microbiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Hygiene und Mikrobiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Mikrobiologia lekarska │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Klinicna mikrobiologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Klinicka mikrobiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Klinisk bakteriologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Medical microbiology and virology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Syklafraeoi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Medisinsk mikrobiologi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Biochimie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Klinicka biochemie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Klinisk biokemi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Bioquimica clinica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Chemical pathology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Biochimica clinica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Chimie biologique │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Patoloija Kimika │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Klinische chemie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Medizinische und Chemische Labordiagnostik │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Medicinska biokemija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Klinicka biochemia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Kliininen kemia/Klinisk kemi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Klinisk kemi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Chemical pathology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Klinisk lifefnafraeoi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Klinisk kjemi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Imunologie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Alergologie a klinicka imunologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Klinisk immunologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Immunologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │immunology (clinical and laboratory) │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Imunologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Allergologia es klinikai immunologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Immunoloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Immunologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Immunologia kliniczna │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Klinicka imunologia a alergologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Klinisk immunologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Immunology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Onaemisfraeoi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Allergologie und klinische │ │
  │ │Immunologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Immunologi og transfusjonsmedisin │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Chirurgie plastică │
  │ Durata minimă de formare: 5 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique/ │ │
  │ │Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Plasticka chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Plastikkirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Plastische Chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Cirugia plastica y reparadora │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Plastic, reconstructive and aesthetic surgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Chirurgia plastica e ricostruttiva │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Plastiska kirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Plastine ir rekonstrukcine chirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Chirurgie plastique │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Plasztikai (egesi) sebeszet │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Kirurija Plastika │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Plastische chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Plastische Chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Chirurgia plastyczna │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Cirurgia plastica e reconstrutiva │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Plasticna, rekonstrukcijska in estetska kirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Plasticka chirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Plastikkirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Plastic surgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │chirurgie plastique et reconstructive │ │
  │ │Plastische und Wiederherstellungschirurgie │ │
  │ │chirurgia plastica e ricostruttiva │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Lytalaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Plastische- und Wiederherstellungschirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Plastikkirurgi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Chirurgie toracică │
  │ Durata minimă de formare: 5 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Kardiochirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Herzchirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Torakaalkirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Cirugia toracica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Chirurgie thoracique et cardiovasculaire │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │thoracic surgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Chirurgia toracica; Cardiochirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Torakala kirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Krutines chirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Chirurgie thoracique │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Mellkassebeszet │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Kirurija Kardjo-Tora ika │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Cardio-thoracale chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Chirurgia klatki piersiowej │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Cirurgia cardiotoracica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Torakalna kirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Hrudnikova chirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Sydan-ja rintaelinkirurgia/Hjart- och thoraxkirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Thoraxkirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Cardo-thoracic surgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique │ │
  │ │Herz- und thorakale Gefasschirurgie chirurgia del cuore e │ │
  │ │dei vasi toracici │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Brjostholsskurolaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Herz- und thorakale Gefasschirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Thoraxkirurgi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Chirurgie pediatrică │
  │ Durata minimă de formare: 5 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Detska chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Kinderchirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Lastekirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Cirugia pediatrica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Chirurgie infantile │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Paediatric surgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Chirurgia pediatrica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Bernu kirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Vaiku chirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Chirurgie pediatrique │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Gyermeksebeszet │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Kirurgija Pedjatrika │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Kinderchirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Chirurgia dziecieca │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Cirurgia pediatrica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Detska chirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Lastenkirurgia/Barnkirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Barn- och ungdomskirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Paediatric surgery │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │chirurgie pediatrique │ │
  │ │Kinderchirurgie │ │
  │ │chirurgia pediatrica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Barnaskurolaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Kinderchirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Barnekirurgi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Chirurgie vasculară │
  │ Durata minimă de formare: 5 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Chirurgie des vaisseaux/ Bloedvatenheelkunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Cevni chirurgie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Kardiovaskulaarkirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Angiologia y cirugia vascular │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Chirurgie vasculaire │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Chirurgia vascolare │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Asinsvadu kirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Kraujagysliu chirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Chirurgie vasculaire │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Ersebeszet │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Kirurija Vaskolari │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Chirurgia naczyniowa │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Cirurgia vascular │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Kardiovaskularna kirurgija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Cievna chirurgia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Verisuonikirurgia/Karlkirurgi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Aeoaskurolaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Karkirurgi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Cardiologie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Cardiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Kardiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Kardiologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Kardioloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Cardiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Pathologie cardio-vasculaire │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Cardiology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Cardiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Kardiologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Kardiologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Cardiologie et angiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Kardiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Kardjoloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Cardiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Kardiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Cardiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Kardiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Kardiologia/Kardiologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Kardiologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Cardiology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │cardiologie │ │
  │ │Kardiologie │ │
  │ │cardiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Hjartalaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Kardiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norway │Hjertesykdommer │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Gastro-enterologie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Gastro-enterologie/gastroenterologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Gastroenterologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Medicinsk gastroenterologi eller medicinske │ │
  │ │mave-tarm-sygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Gastroenteroloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Aparato digestivo │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Gastro-enterologie et hepatologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Gastro-enterology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Gastroenterologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Gastroenterologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Gastroenterologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Gastro-enterologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Gasztroenterologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Gastroenteroloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Leer van maag-darm-leverziekten │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Gastroenterologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Gastrenterologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Gastroenterologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Gastroenterologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Gastroenterologia/Gastroenterologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Medicinsk gastroenterologi och hepatologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Gastro-enterology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │gastro-enterologie │ │
  │ │Gastroenterologie │ │
  │ │gastroenterologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Meltingarlaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Gastroenterologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Fordoyelsessykdommer │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Reumatologie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Rhumathologie/reumatologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Revmatologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Reumatologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Reumatoloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Reumatologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Rhumathologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Rheumatology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Reumatologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Reimatologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Reumatologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Rhumathologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Reumatologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Rewmatoloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Reumatologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Reumatologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Reumatologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Reumatologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Reumatologia/Reumatologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Reumatologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Rheumatology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │rhumatologie │ │
  │ │Rheumatologie │ │
  │ │reumatologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Gigtarlaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Rheumatologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norway │Revmatologi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Hematologie generală │
  │ Durata minimă de formare: 3 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Hematologie a transfuzni lekarstvi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Haematologi eller blodsygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Hematoloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Hematologia y hemoterapia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Haematology (clinical and laboratory) │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Ematologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Hematologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Hematologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Hematologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Haematologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Ematoloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Hematologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Imuno-hemoterapia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Hematologia a transfuziologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Kliininen hematologia/Klinisk hematologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Hematologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Haematology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │hematologie │ │
  │ │Hamatologie │ │
  │ │ematologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Bloomeinafraeoi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Hamatologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Blodsykdommer │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Endocrinologie │
  │ Durata minimă de formare: 3 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Endokrinologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Endokrinoloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Endocrinologia y nutricion │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Endocrinologie, maladies metaboliques │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Endocrinology and diabetes mellitus │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Endocrinologia e malattie del ricambio │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Endokrinologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Endokrinologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Endocrinologie, maladies du metabolisme et de la nutrition │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Endokrinologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Endokrinoloija u Dijabete │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Endokrynologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Endocrinologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Endokrinologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Endokrinologia/endokrinologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Endokrina sjukdomar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Endocrinology and diabetes mellitus │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │endocrinologie-diabetologie │ │
  │ │Endokrinologie-Diabetologie │ │
  │ │endocrinologia-diabetologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Efnaskipta- og innkirtlalaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Endokrinologie-Diabetologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Endokrinologi │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Medicină fizică şi de readaptare │
  │ Durata minimă de formare: 3 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Medecine physique et readaptation/Fysische geneeskunde en │ │
  │ │revalidatie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Rehabilitacni a fyzikalni medicina │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Physikalische und Rehabilitative Medizin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Taastusravi ja fusiaatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Rehabilitacion │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Reeducation et readaptation fonctionnelles │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Medicina fisica e riabilitazione │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Rehabilitologija │ │
  │ │Fiziska rehabilitacija │ │
  │ │Fizikala medicina │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Fizine medicina ir reabilitacija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Reeducation et readaptation fonctionnelles │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Fizioterapia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Revalidatiegeneeskunde │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Physikalische Medizin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Rehabilitacja medyczna │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Fisiatria ou Medicina fisica e de reabilitacao │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Fizikalna in rehabilitacijska medicina │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Fyziatria, balneologia a liecebna rehabilitacia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Fysiatria/fysiatri │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Rehabiliteringsmedicin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │medecine physique et readaptation │ │
  │ │Physikalische Medizin und Rehabilitation │ │
  │ │medicina fisica e riabilitazione │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Orku- og endurhaefingarlaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Physikalische Medizin und Rehabilitation │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Fysikalsk medisin og rehabilitering │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Stomatologie │
  │ Durata minimă de formare: 3 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Estomatologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Stomatologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Odontostomatologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Stomatologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Estomatologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Neuro-psichiatrie │
  │ Durata minimă de formare: 5 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Neuropsychiatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Neuropsychiatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Neuropsichiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Neuropsychiatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Zenuw - en zielsziekten │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Neurologie und Psychiatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Neuropsychiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Dermato-venerologie │
  │ Durata minimă de formare: 3 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │Dermato-venereologie/dermato-venerologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Dermatovenerologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Dermato-venerologi eller hud- og konssygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Haut - und Geschlechtskrankheiten │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Dermatoveneroloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Dermatologia medico-quirurgica y venereologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Dermatologie et venereologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Dermatologia e venerologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Dermatologija un venerologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Dermatovenerologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Dermato-venereologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Borgyogyaszat │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Dermato-venerejoloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Dermatologie en venerologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Haut- und Geschlechtskrankheiten │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Dermatologia i wenerologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Dermatovenereologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Dermatovenerologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Dermatovenerologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Hud- och konssjukdomar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │dermatologie et venereologie │ │
  │ │Dermatologie und Venerologie │ │
  │ │dermatologia e venereologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Huo- og kynsjukdomalaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Dermatologie und Venereologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Hudsykdommer og veneriske sykdommer │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Dermatologie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Dermatology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Dermatoloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Dermatology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Venerologie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Genito-urinary medicine │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Mediina Uro- enetali │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Genito-urinary medicine │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Radiologie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Radiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Electrorradiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Electro-radiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Radiology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Radiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Electroradiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Radiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Radiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Radiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Radiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Geislalaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Medicină tropicală │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Tropical medicine │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Medicina tropicale │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Tropusi betegsegek │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Medycyna transportu │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Medicina tropical │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Tropicka medicina │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Tropical medicine │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │medecine tropicale │ │
  │ │Tropenmedizin │ │
  │ │medicina tropicale │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Tropenmedizin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Psihiatrie infantilă │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Detska a dorostova psychiatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Borne- og ungdomspsykiatri │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Kinder - und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Pedo-psychiatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Child and adolescent psychiatry │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Neuropsichiatria infantile │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Bernu psihiatrija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Vaiku ir paauglu psichiatrija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Psychiatrie infantile │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Gyermek- es ifjusagpszichiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Psychiatria dzieci i mlodziezy │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Pedopsiquiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Otroska in mladostniska psihiatrija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Detska psychiatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Lastenpsykiatria/barnpsykiatri │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Barn- och ungdomspsykiatri │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Child and adolescent psychiatry │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │psychiatrie et psychotherapie d'enfants et d'adolescents │ │
  │ │Kinder und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie │ │
  │ │psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Barna- og unglingageolaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Kinder- und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Barne- og ungdomspsykiatri │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Geriatrie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Geriatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Geriatri eller alderdommens sygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Geriatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Geriatric medicine │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Geriatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Geriatrija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Geriatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │erjatrija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Klinische geriatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Geriatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Geriatria │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Geriatria/geriatri │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Geriatrik │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Geriatrics │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Oldrunarlaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Geriatrie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Geriatri │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Boli renale │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Nefrologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Nefrologi eller medicinske nyresygdomme │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Nefroloogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Nefrologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Nephrologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Nephrology │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Nefrologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Nefrologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Nefrologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Nephrologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Nefrologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Nefroloija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Nefrologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Nefrologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Nefrologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Nefrologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Nefrologia/nefrologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Medicinska njursjukdomar (nefrologi) │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Renal medicine │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │nephrologie │ │
  │ │nephrologie │ │
  │ │nefralogia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Nyrnalaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Nephrologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Nyresykdommer │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Boli transmisibile │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Infekcni lekafstvi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Infektionsmedicin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │Infektsioonhaigused │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │infectious diseases │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Malattie infettive │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │*) Text în limba greacă │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │Infektologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │Infektologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Infektologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Mard Infettiv │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Choroby zakazne │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Infecciologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Infektologija │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Infektologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Infektiosairaudet/infektionssjukdomar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Infektionssjukdomar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Infectious diseases │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Smitsjukdomar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Infektiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Infeksjonssykdommer │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Sănătate publică şi medicină socială │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Hygiena a epidemiologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Samfundsmedicin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Offentliches Gesundheitswesen │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │*) Text în limba greacă │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Medicina preventiva y salud publica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │Sante publique et medecine sociale │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Public health medicine │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │Igiene e medicina preventiva │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │*) Text în limba greacă │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Latvija │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Lietuva │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Luxembourg │Sante publique │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Magyarorszag │Megelozo orvostan es nepegeszsegtan │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Malta │Sa a Pubblika │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Nederland │Maatschappij en gezondheid │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Osterreich │Sozialmedizin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Polska │Zdrowie publiczne, epidemiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Portugal │Saude publica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovenija │Javno zdravje │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Slovensko │Hygiena a epidemiologia │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suomi/Finland │Terveydenhuolto/halsovard │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Sverige │Socialmedicin │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │United Kingdom │Public health medicine │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Suisse │prevention et sante publique │ │
  │ │Pravention und Gesundheitswesen │ │
  │ │prevenzione e salute pubblica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Island │Felagslaekningar │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Liechtenstein │Pravention und Gesundheitswesen │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Norge │Samfunnsmedisin │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


  ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Ţara │Titlul calificării │ Organismul │
  │ │ │care eliberează│
  │ │ │ documentul │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
  │ Farmacologie │
  │ Durata minimă de formare: 4 ani │
  ├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
  │Belgique/Belgie/Belgien │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ceska republika │Klinicka farmakologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Danmark │Klinisk farmakologi │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Deutschland │Pharmakologie und Toxikologie │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Eesti │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Grecia │ │ │
  │*) Text în limba greacă │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Espana │Farmacologia clinica │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │France │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Ireland │Clinical pharmacology and therapeutics │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Italia │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │Cipru │ │ │
  │*) Text în limba greacă │