ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 14 octombrie 2008
pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian şi alocarea orelor de zbor neprevăzute în program
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 10 noiembrie 2008  Având în vedere că partea română a semnat Memorandumul de înţelegere privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC MoU) la data de 30 iulie 2008, potrivit Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 82/2008, iar Comitetul director al Iniţiativei multinaţionale privind Capabilitatea de transport strategic aerian a decis că la data de 23 septembrie 2008 au fost întrunite condiţiile necesare pentru intrarea în vigoare a SAC MoU şi implicit de intrare în vigoare a Cartei Organizaţiei NATO pentru Managementului Transportului Aerian (NĂMO), respectiv operaţionalizarea acestei organizaţii NATO,
  ţinând cont că principala consecinţă a operaţionalizării NĂMO este emiterea cererii de fonduri pentru lansarea Programului SAC, sens în care organizaţia a transmis către participanţi facturile pentru plata contribuţiei pe anul în curs, care au scadenţa la 1 noiembrie 2008,
  luând în considerare necesitatea plăţii contribuţiei până la data menţionată, în caz contrar existând posibilitatea ca participantul român să fie considerat responsabil pentru întârzierea demarării programului, fapt care are drept consecinţă directă creşterea contribuţiilor pentru toţi participanţii, existând, de asemenea, şi posibilitatea de a se solicita penalităţi pentru întârzierea plăţii contribuţiei,
  ţinând cont că cele menţionate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgenţă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Se ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi Scrisoarea de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian şi alocarea orelor de zbor neprevăzute în program.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă plata contribuţiei anuale a României la NĂMO pentru Programul privind Capabilitatea de transport strategic aerian, începând cu anul 2008, conform angajamentelor asumate prin memorandumul de înţelegere prevăzut la art. 1.
  (2) Contravaloarea în lei a contribuţiei anuale a României, precum şi a comisioanelor şi spezelor aferente se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării.
  (3) Din contribuţia anuală a României se finanţează, în cotă-parte, domeniile prevăzute la art. 8 "Principii şi proceduri financiare" şi anexa B din memorandumul de înţelegere.


  Articolul 3

  (1) Pentru personalul român care încadrează funcţiile alocate României în cadrul Grupului de transport aerian de mare capacitate (HAW), salarizarea, fondurile necesare cazării şi alte drepturi în valută şi în lei se asigură potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului Ministerului Apărării.
  (2) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (1), personalul român care încadrează funcţiile alocate României în cadrul HAW beneficiază de următoarele drepturi:
  a) personalul navigant, aşa cum este definit la art. 8 şi 31 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990, beneficiază de o primă orară de zbor la nivelul a 10% din salariul lunar în valută, iar pentru misiunile executate în zonele de conflict sau în teatrele de operaţii prima orară de zbor se măreşte cu 100%. Prima orară de zbor se plăteşte în funcţie de durata zborului rezultată din registrele de cronometraj sau din documentele similare utilizate de HAW. Pentru catapultarea din aeronavă, piloţilor li se acordă o primă egală cu un salariu lunar în valută;
  b) personalul aeronautic nenavigant, aşa cum este definit la art. 12 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990, care execută activităţi de pregătire pentru zbor a aeronavelor, exploatează la sol şi în zbor aeronave, exploatează şi întreţin mijloace tehnice de aerodrom, echipamente de altitudine şi de prevenire a evenimentelor de zbor, beneficiază de o primă de aterizare la nivelul a 3% din salariul lunar în valută, pentru fiecare aterizare. Pentru aterizările executate în cadrul starturilor de noapte, prima de aterizare se majorează cu 50%;
  c) personalul tehnic-ingineresc de aviaţie, aşa cum este definit la art. 13 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990, care execută lucrări de exploatare, întreţineri curente şi reparaţii ale tehnicii de aviaţie beneficiază de o primă pentru asigurarea tehnică a zborului la nivelul a 0,1 din salariul lunar în valută, pentru fiecare oră de zbor asigurată tehnic.
  (3) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face din bugetul aprobat Ministerului Apărării.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul apărării,
  Teodor Viorel Meleşcanu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 14 octombrie 2008.
  Nr. 132.

  MEMORANDUM 14/02/2008