RECTIFICARE nr. 178 din 9 mai 2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 26 mai 2003    În Legea nr. 178/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 19 mai 2003, se fac următoarele rectificari:
    - la art. 21 de la pct. 17, în loc de: "Art. 21. - Se supun controlului metrologic legal măsurile care..." se va citi: "Art. 21. - Se supun controlului metrologic legal masurarile care..." şi în loc de: "e) alte măsuri din domeniile..." se va citi: "e) alte masurari din domeniile...";
    - la art. 22 de la pct. 18, în loc de: "Art. 22. - Controlul metrologic legal asupra măsurilor..." se va citi: "Art. 22. - Controlul metrologic legal asupra masurarilor...".
    ---------------