HOTĂRÎRE Nr. 796 din 14 noiembrie 1994
cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 283/1993
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 328 din 28 noiembrie 1994  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Anexa nr. 3 - Nomenclatorul specializărilor din învăţământul superior de lungă durata - la Hotărârea Guvernului nr. 283 din 21 iunie 1993 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea învăţământului în anul şcolar (universitar) 1993/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 22 iulie 1993, se modifica pentru învăţământul superior medico-farmaceutic şi va avea următorul cuprins:
    ProfilulSpecializareaDurata studiilor (ani)Titlul obţinut
    FarmacieFarmacie5Licenţiat în farmacie
    MedicinăMedicină generală6Doctor-medic
      Stomatologie6Doctor-medic stomatolog


  Articolul 2

  Titlurile obţinute de absolvenţi, potrivit prezentei hotărâri, nu reprezintă titluri ştiinţifice. Aceasta prevedere va fi înscrisă în diplomele eliberate absolvenţilor.


  Articolul 3

  Absolvenţii tuturor instituţiilor de învăţământ superior din reţeaua Ministerului Învăţământului, inclusiv cetăţenii străini, primesc, începând cu promotia 1994, diplome redactate numai în limba română.


  Articolul 4

  Diplomele eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 687 din 7 octombrie 1994 se anulează, absolvenţii respectivi urmînd sa primească diplome în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Prezenta hotărâre se aplică începând cu absolvenţii promotiei 1994.
  Hotărârea Guvernului nr. 687/1994 şi orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul sănătăţii,
  Iulian Mincu
  p. Ministrul învăţământului,
  Sorin Ionescu,
  secretar de stat
  -----------------------