ORDIN nr. 472 din 15 martie 2008
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2008  În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (2) lit. i) şi k) şi alin. (3) lit. m) şi p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
  1. La capitolul IV, după subpunctul 11.1.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11.1.5^1, cu următorul cuprins:
  "11.1.5^1 Începând cu 1 mai 2008, tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind câmpul de vizibilitate spre înainte prevăzute de Directiva 2008/2/CE.
  11.1.5^1.1 Începând cu 1 mai 2008, se abrogă prevederile subpct. 11.1.5 privind aplicarea Directivei 74/347/CEE , modificată prin Directiva 97/54/CE .
  11.1.5^1.2 Trimiterile la Directiva 74/347/CEE , modificată prin Directiva 97/54/CE , se înţeleg ca trimiteri la Directiva 2008/2/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa III la Directiva 2008/2/CE."
  2. La capitolul IV, după subpunctul 11.3.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11.3.4^1, cu următorul cuprins:
  "11.3.4^1 Începând cu 1 mai 2008, tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele de ştergere a parbrizului prevăzute de Directiva 2008/2/CE.
  11.3.4^1.1 Începând cu 1 mai 2008, se abrogă prevederile subpct. 11.3.4 privind aplicarea Directivei 74/347/CEE , modificată prin Directiva 97/54/CE .
  11.3.4^1.2 Trimiterile la Directiva 74/347/CEE , modificată prin Directiva 97/54/CE , se înţeleg ca trimiteri la Directiva 2008/2/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa III la Directiva 2008/2/CE."
  3. La capitolul IV, după subpunctul 17.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17.6, cu următorul cuprins:
  "17.6 Vehiculele prevăzute de către producător din construcţie cu roată de rezervă sau cu un dispozitiv echivalent trebuie să fie prezentate la omologare echipate cu roata de rezervă sau cu dispozitivul echivalent respectiv. Roata de rezervă sau dispozitivul echivalent trebuie să fie conform cu dispoziţiile Directivei 92/23/CEE , modificată prin Directiva 2001/43/CE , după caz."
  4. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea B, tabelul B1, poziţia 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "4.1 Câmp de vizibilitate şi ştergătoare de parbriz 74/347 2008/2 97/54 X X X (X) (X) X (X) I (X) - -"


  Articolul II

  Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin transpune Directiva 2008/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 cu privire la câmpul vizual şi la ştergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată).


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Bucureşti, 15 aprilie 2008.
  Nr. 472.
  ________