ORDIN nr. 506 din 5 august 2003
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea listei posturilor de inspecţie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a condiţiilor de agreere a posturilor de inspecţie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din tari terţe, precum şi stabilirea atribuţiilor personalului posturilor de inspecţie de frontieră
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 13 octombrie 2003  În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,
  vazand Referatul de aprobare nr. 155.085 din 15 iulie 2003, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,
  ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinara privind aprobarea listei posturilor de inspecţie de frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, a condiţiilor de agreere a posturilor de inspecţie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din tari terţe, precum şi stabilirea atribuţiilor personalului posturilor de inspecţie de frontieră, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare în termen de 45 de zile de la publicare.
  Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
  Ilie Sarbu
  Bucureşti, 5 august 2003.
  Nr. 506.


  Anexă

  NORMA 05/08/2003