ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (**republicată**)(*actualizata*)
privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase în România
(actualizata până la data de 23 decembrie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 23 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004.
  ---------
  **) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003.
  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, a fost aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002, şi ulterior a mai fost modificata prin:
  - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicarii sau abrogarea unor ordonante şi ordonante de urgenta ale Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;
  - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/2000 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2002, aprobata prin Legea nr. 590/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2002;
  - Ordonanţa Guvernului nr. 24/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 362/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza producerea, prelucrarea, utilizarea, comercializarea, introducerea, scoaterea din tara şi tranzitul pe teritoriul României al metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase, activităţile conexe ale acestora, precum şi prestarile de servicii privind aceste bunuri.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  1. a) metale pretioase - aurul, argintul, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul, iridiul şi platina, care au un titlu de cel puţin 995/1.000;
  b) aliaje de metale pretioase - amestecul de doua sau mai multe metale în care conţinutul de metal pretios este de cel puţin 333/1.000;
  c) pietre pretioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele şi perlele naturale şi de cultura;
  d) aur financiar - aurul achizitionat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri, plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub forma de monede din aur având titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur financiar se realizează atât prin livrare fizica, cat şi prin operaţiuni în conturi de metal pretios sau hartii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci;
  e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este detinut cu titlu de rezerva oficiala de Banca Naţionala a României. Aurul monetar se prezinta de regula sub forma de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1.000;
  f) aur dentar - aliaj al aurului, utilizat la lucrari dentare;
  g) metale pretioase industriale - metale pretioase sau aliaje ale acestora utilizate în scop industrial;
  h) monede din metale pretioase - monede confectionate din metale pretioase sau aliaje ale acestora;
  2. operaţiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase - operaţiuni care au ca obiect:
  a) fabricarea şi producerea metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase; categoriile de subproduse cu continut de metale pretioase care se supun prevederilor legale vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Nu fac obiectul prezentei ordonante de urgenta activităţile de extractie şi preparare, astfel cum sunt reglementate prin Legea minelor nr. 85/2003;
  b) prelucrarea metalelor pretioase, aliajelor lor şi pietrelor pretioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii şi lucrari dentare din acestea;
  c) vanzarea, cumpararea, tranzactionarea, pastrarea în depozit a metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase, bijuteriilor, obiectelor de aurarie sau de argintarie, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni;
  d) introducerea în tara, scoaterea din tara şi tranzitul prin România de metale pretioase şi de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie, precum şi de pietre pretioase;
  e) marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase şi din aliajele acestora;
  f) prestarea de servicii care au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora, pietre pretioase, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie;
  g) utilizarea în interes industrial a metalelor pretioase şi a aliajelor acestora;
  h) vanzarea, cumpararea, tranzactionarea, precum şi intermedierea unor astfel de operaţiuni cu monede din metale pretioase şi aliaje ale acestora, dacă acestea se desfăşoară ca activităţi permanente;
  i) orice activităţi conexe ale operaţiunilor de mai sus, dacă acestea au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora sau pietre pretioase;
  3. titlu - proportia de metal fin continuta de un aliaj, exprimata în miimi;
  4. autorizatie - actul emis de Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, care acorda dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase;
  5. bijuterii - obiecte de podoaba din metale pretioase şi aliaje ale acestora, care au sau nu au în componenta pietre pretioase, cum ar fi: inelele, bratarile, colierele, brosele, cerceii, lanturile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravata, butonii de manseta, precum şi articolele de uz personal, cum ar fi: porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasa şi bratara) sau altele asemenea;
  6. obiecte de aurarie sau de argintarie - obiecte din metale pretioase şi din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masa, de toaleta, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumatori, pentru uz gospodaresc, uz religios, de arta şi altele;
  7. marcarea metalelor pretioase şi a aliajelor acestora - operaţiunea de atestare a continutului de metal pretios de baza, prin aplicarea marcii de titlu, a marcii de garantie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a vânzătorului cu amanuntul ori, după caz, a marcii de certificare;
  8. marca de garantie proprie - semn individual stabilit şi înregistrat la Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale pretioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amanuntul;
  9. marca titlului - semn convenţional, diferit în functie de titlul metalului pretios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale pretioase şi aliajele acestora;
  10. marca de certificare - semn convenţional care se aplică pe bijuterii şi pe obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizati sau nu doresc să îşi aplice marca de garantie proprie, la cererea acestora.


  Capitolul II Rezerva de stat de metale pretioase


  Articolul 3

  (1) În cadrul rezervei de stat de metale pretioase Banca Naţionala a României stabileste marimea rezervei de aur care face parte din rezervele internationale ale statului aflate în administrarea sa, informand Guvernul şi Parlamentul României asupra situaţiei acesteia.
  (2) Banca Naţionala a României urmareste menţinerea rezervei de aur la un nivel pe care îl apreciaza ca fiind adecvat tranzactiilor externe ale statului.


  Capitolul III Drepturile şi oblibaţiile persoanelor fizice şi juridice care dobândesc, deţin sau efectueaza operaţiuni cu metale şi pietre pretioase


  Articolul 4

  Persoanele fizice şi juridice au dreptul sa dobandeasca şi să deţină orice cantitate de bijuterii şi obiecte, monede, inclusiv lingouri şi bare din metale pretioase şi aliajele lor, precum şi pietre pretioase.


  Articolul 5

  (1) Cumpararea, vanzarea şi tranzactiile cu metale pretioase şi aliajele acestora, precum şi cu pietre pretioase pot fi efectuate fără restrictii de către persoane fizice şi juridice, cu condiţia ca aceste acte de comert sa nu reprezinte o activitate permanenta sau profesionala.
  (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate să efectueze acte de comert cu metale şi pietre pretioase.


  Articolul 6

  Persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni de vanzare, cumparare şi tranzactionare cu aur pentru investitii şi cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţionala a României.


  Articolul 7

  Operaţiunile cu aur monetar se efectueaza în exclusivitate de Banca Naţionala a României, conform statutului sau de functionare.


  Capitolul IV Autorizarea operaţiunilor cu metale pretioase, aliajele acestora şi cu pietre pretioase


  Articolul 8

  (1) Operaţiunile cu metale pretioase, cu aliajele acestora şi cu pietre pretioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot efectua ca activităţi permanente sau profesionale de către persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile legii.
  (2) Autorizatia se elibereaza pe perioada nedeterminata de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor.
  (3) Pentru eliberarea autorizatiei se percepe taxa stabilita de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, iar condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.


  Capitolul V Evidenta operaţiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase


  Articolul 9

  Persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase au obligaţia să asigure evidenta stricta a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.


  Articolul 10

  Persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 9 au obligaţia sa puna la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi evidentele solicitate de acestea.


  Articolul 11

  (1) Controlul evidentei operaţiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice.
  (2) Controlul operaţiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase se exercită de către organele abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor.


  Capitolul VI Marcarea obiectelor din metale pretioase şi aliaje ale acestora. Controlul marcarii şi al titlurilor marcate


  Articolul 12

  În vederea prevenirii unor acte de comert ilicit bijuteriile şi obiectele din metale pretioase şi din aliaje ale acestora, expuse comercializarii, trebuie să fie marcate cu marca de garantie proprie şi înregistrată a producătorului intern, a importatorului sau/şi a vânzătorului cu amanuntul, alaturat de marca titlului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.


  Articolul 13

  Controlul marcarii bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase şi din aliaje ale acestora, precum şi controlul titlurilor marcate se vor efectua de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor.


  Articolul 14

  În desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor este singura institutie în măsura ca, pe teritoriul României:
  a) sa emita norme interne de lucru şi sa stabileasca tarifele pentru activităţile de analiza, marcare şi expertizare pe care le efectueaza;
  b) sa stabileasca marcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianti, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de certificare;
  c) să efectueze expertize ale metalelor pretioase şi ale pietrelor pretioase, dispuse de instantele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penala, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice;
  d) să constate şi sa sanctioneze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor pretioase.


  Articolul 15

  (1) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor preia de la Banca Naţionala a României toate drepturile, responsabilitatile şi oblibaţiile specifice activităţii de analiza şi marcare a metalelor pretioase şi aliajelor acestora şi de expertizare a metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase. De asemenea, se va prelua fără plata dotarea tehnica aferenta acestor activităţi.
  (2) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor poate prelua personalul Băncii Naţionale a României specializat în activitatea de expertizare, analiza şi marcare, prin înfiinţarea unei activităţi finantate integral din venituri proprii.


  Capitolul VII Sancţiuni


  Articolul 16

  Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, după caz.


  Articolul 17

  Falsificarea marcilor individuale, folosirea acestora, precum şi folosirea unor marci neinregistrate constituie infractiuni şi se pedepsesc conform Codului penal, precum şi cu măsura confiscarii stocului de marfa respectiv.


  Articolul 18

  Desfăşurarea fără autorizatie a operaţiunilor cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum şi cu confiscarea bunurilor respective în favoarea statului.


  Articolul 19

  Comercializarea bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora sau cu pietre pretioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operaţiunii de marcare prevăzute la art. 12, sau marcarea necorespunzatoare a titlurilor constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum şi cu măsura confiscarii bunurilor respective în favoarea statului.


  Articolul 20

  Contraventiile prevăzute la art. 18 şi 19 se constata şi se sancţionează de personalul cu atribuţii de control al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar dacă operaţiunile au avut ca obiect aur financiar, de către personalul cu atribuţii de control al Băncii Naţionale a României.


  Articolul 21

  Prevederile din prezenta ordonanţă de urgenţă referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile legii privind regimul juridic al contraventiilor.


  Articolul 22

  (1) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsa între o luna şi 6 luni, autorizatia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora, cu pietre pretioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind operaţiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase.
  (2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind operaţiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase duce la retragerea definitivă a autorizatiei.
  (3) Ministerul Finanţelor Publice va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta situaţiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase.
  (4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare, de retragere a autorizatiei ori de respingere a cererii de autorizare se poate formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 23

  (1) În situaţia în care autorizatia a fost retrasa, cel care o detinea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, sa lichideze stocul de obiecte şi bijuterii din metale pretioase, din aliaje ale acestora, precum şi stocul de pietre pretioase, existente la data retragerii autorizatiei.
  (2) În cazul suspendarii autorizatiei cel care o detinea nu mai are dreptul să efectueze operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase pentru care a fost autorizat.


  Articolul 24

  (1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară una dintre operaţiunile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă trebuie să solicite autorizatie în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (2) Dacă cererea va fi respinsa, acestea trebuie să lichideze, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a respingerii cererii, stocul de obiecte şi bijuterii din metale pretioase, din aliajele acestora sau din pietre pretioase.


  Articolul 25

  (1) Metalele pretioase, aliajele acestora şi pietrele pretioase, considerate bunuri fără stapan, precum şi cele ridicate în vederea confiscarii ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanţelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, precum şi cu indeplinirea condiţiilor legale.
  (2) Regulile de manipulare şi depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora şi a pietrelor pretioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (3) Valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora şi a pietrelor pretioase se face în condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 26

  (1) Persoanele fizice şi juridice ale caror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 4 au fost preluate abuziv pot solicita restituirea acestora judecatoriei în raza careia domiciliaza sau îşi au sediul, până la data de 31 decembrie 2006*).
  --------------
  Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.
  (1^1) De prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza şi mostenitorii persoanelor fizice, respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice indreptatite*).
  --------------
  Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.
  (1^2) În sensul prezentei ordonante de urgenta, prin preluare abuziva se înţelege preluarea efectuata în baza urmatoarelor acte normative:
  a) Legea nr. 638/1946
  pentru controlul productiei, prelucrarii şi circulaţiei metalelor pretioase;
  b) Legea nr. 284/1947
  pentru cedarea către Banca Naţionala a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată straine;
  c) Decretul nr. 83/1949
  pentru completarea unor dispozitiuni din Legea nr. 187/1945
  ;
  d) Decretul nr. 111/1951
  privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fără mostenitori sau fără stapan, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare;
  e) Decretul nr. 210/1960
  privind regimul mijloacelor de plată straine, metalelor pretioase şi pietrelor pretioase;
  f) Decretul nr. 302/1965
  privind unele măsuri referitoare la obiectele confectionate din metale pretioase, la metalele şi pietrele pretioase;
  g) Decretul nr. 244/1978
  privind regimul metalelor pretioase şi pietrelor pretioase.
  --------------
  Alin. (1^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.
  (2) În cazul obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, emise de Ministerul Finanţelor Publice şi de Banca Naţionala a României.
  (3) Cererile şi actiunile în justiţie, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), sunt scutite de taxa de timbru.
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Art. II din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004 prevede:
  "ART. II
  Persoanele indreptatite în baza prevederilor art. 26 alin. (1) şi (1^1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, cărora, până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, li s-au respins actiunile judecătorești definitive şi irevocabile, pot introduce acţiuni noi în baza prezentei legi, până la data de 31 decembrie 2006."


  Articolul 27

  Metalele pretioase, aliajele acestora şi pietrele pretioase aflate în inventarul Băncii Naţionale a României se valorifica în condiţiile prevăzute de actele normative în materie existente până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


  Articolul 28

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I*).
  (2) Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 29

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
  a) prevederile referitoare la regimul metalelor pretioase şi al pietrelor pretioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor pretioase şi pietrelor pretioase;
  b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveste metalele pretioase, aliajele acestora şi pietrele pretioase;
  c) orice alte dispozitii contrare.
  ----------
  *) Termenul de intrare în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2003, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2002, aprobata prin Legea nr. 590/2002.
  -------