ORDIN nr. 1.226 din 3 iulie 2020privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 3 iulie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 5.071 din 2.07.2020 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile art. 3 lit. n) și q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Sănătate Publică, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 1 și art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Articolul 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 14 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, denumite în continuare DSP, coordonează recoltarea și transportul probelor prelevate către laboratoare, în concordanță cu capacitatea maximă de testare a acestora și numărul de probe în așteptare.(2) Unitățile sanitare publice sau private au obligativitatea de a organiza centre de recoltare, sub coordonarea DSP, pentru persoanele asimptomatice incluse în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19 la pct. 4-8, situație în care acestea sunt responsabile de procurarea recoltoarelor necesare pentru prelevare.(3) Unitățile sanitare sunt responsabile de prelevarea probelor pentru pacienții internați în cadrul acestora, precum și pentru propriul personal medical. (4) Centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile au obligația organizării prelevării probelor de la personalul de îngrijire și persoanele instituționalizate, cu personalul propriu medical angajat/contractat; transportul probelor la laborator se va efectua de către DSP care va pune la dispoziție și recoltoare.(5) Recoltarea probelor va fi efectuată de către reprezentanții DSP, pentru contacții simptomatici din focare și cazurile confirmate.(6) Recoltarea probelor va fi efectuată de către Serviciul de ambulanță județean și al municipiului București (SAJ), în cazul persoanelor simptomatice aflate în izolare la domiciliu, al altor persoane simptomatice identificate de către personalul medical al SAJ, gravide simptomatice și persoane incluse în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19, care nu se pot deplasa la centrele de recoltare, cu excepția celor de la alin. (5). Pentru ultima categorie, recoltarea se face în baza listelor furnizate de către DSP. SAJ va folosi recoltoare și recipiente de transport probe furnizate de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București.


  Articolul II

  Unitățile sanitare publice sau private, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății și ministerele cu rețea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat

  București, 3 iulie 2020.
  Nr. 1.226.
  ----