LEGE nr. 390 din 28 septembrie 2004
pentru instituirea Zilei NATO în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 1 octombrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Se instituie Ziua NATO în România, ce va fi sărbătorită în fiecare an, în prima duminică a lunii aprilie.
  (2) Ziua NATO în România este o sărbătoare publică dedicată democraţiei şi spiritului european şi euroatlantic.


  Articolul 2

  (1) Guvernul va organiza manifestări publice dedicate acestei zile.
  (2) Mass-media publică va susţine aceste manifestări prin programele sale.


  Articolul 3

  Autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile nonguvernamentale interesate, reprezentanţii societăţii civile pot sprijini manifestările organizate de către Guvern.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  MARIN DINU
  Bucureşti, 28 septembrie 2004.
  Nr. 390.
  ---------