ORDIN nr. 714 din 14 martie 2023privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 15 martie 2023
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 5.037 din 13.03.2023 al Direcției farmaceutice și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 și 194 bis din 28 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare, prețurile prevăzute în anexa la prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat

  București, 14 martie 2023.
  Nr. 714.

  ANEXĂ

  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,
  valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață
  a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale
  și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății,
  casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București,
  cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România,
  a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
  1. După poziția nr. 7275 se introduc nouă noi poziții, pozițiile nr. 7276-7284, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Semn_obs

  Stare

  Cod CIM

  Denumire produs

  Forma

  Concentrația

  Firma/
  țara

  DCI

  Ambalaj

  Gr_atc

  Stat_frm

  Stat_anm

  Preț prod. (lei)

  Preț ridicata maximal
  fără TVA
  (lei)

  Preț amănuntul maximal
  cu TVA
  (lei)

  Observații

  Valabilitate preț

  7276

  N

  W69404001

  BOTULINUM ANTITOXIN ABE 500 UI + 500 UI + 100 UI/ml

  SOL. INJ.

  500 UI +
  500 UI +
  100 UI/ml

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  ANTITOXINĂ BOTULINICĂ

  Cutie cu 1 fiolă x
  10 ml sol. inj. (3 ani)

  J06AA04

  MG

  3888,00

  3918,00

  4308,77

  Cant.
  100 cutii

  Prețurile sunt valabile până la data de 6.02.2024.

  7277

  N

  W69336001

  CLONIDIN-RATIOPHARM
  150 mcg/ml

  SOL. INJ.

  150 mcg/ml

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  CLONIDINUM

  Cutie cu 5 fiole x
  1 ml sol. inj.

  C02AC01

  MG

  27,00

  30,78

  40,26

  Cant.
  300.000 cutii

  Prețurile sunt valabile până la data de 20.12.2023.

  7278

  N

  W59828001

  NORMOSANG

  CONC. PT. SOL. PERF.

  25 mg/ml

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  HEMINĂ UMANĂ

  1 cutie x 4 fiole x
  10 ml conc. pt. sol. perf. (2 ani)

  B06AB

  MI

  9675,85

  9705,85

  10617,53

  Autorizație pentru furnizare nevoi speciale
  nr. 764/2022 Cant. 1 cutie

  Prețurile sunt valabile până la data de 27.11.2023.

  7279

  W69359001

  ImmunoHBs
  180 UI/1 ml

  SOL. INJ.

  180 UI/1 ml

  BESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L. - ROMÂNIA

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTI-HEPATITA B

  Cutie cu 1 flac. de sticlă tip I, transparent, cu 1 ml sol. conținând 180 UI (3 ani; după prima deschidere se administrează imediat)

  J06BB04

  323,42

  353,42

  423,38

  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2023.

  7280

  W69360001

  ImmunoHBs
  540 UI/3 ml

  SOL. INJ.

  540 UI/3 ml

  BESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L. - ROMÂNIA

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTI-HEPATITA B

  Cutie cu 1 flac. de sticlă tip I, transparent, cu 3 ml sol. conținând
  540 UI (3 ani; după prima deschidere se administrează imediat)

  J06BB04

  1132,77

  1162,77

  1305,57

  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2023.

  7281

  W69361001

  ImmunoHBs
  1.000 UI/3 ml

  SOL. INJ.

  1.000 UI/3 ml

  BESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L. - ROMÂNIA

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTI-HEPATITA B

  Cutie cu 1 seringă preumplută cu 3 ml sol. conținând
  1.000 UI (3 ani; după prima deschidere se administrează imediat)

  J06BB04

  1596,49

  1626,49

  1811,02

  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2023.

  7282

  W66818006

  NORADRENALINĂ KALCEKS 1 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  1 mg/ml

  AS KALCEKS - LETONIA

  NORADRENALINUM

  Cutie cu 2 tăvițe din PVC a câte 5 fiole x 4 ml conc. pt. sol. perf. (1 an după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a fiolei se utilizează imediat)

  C01CA03

  MG

  generic

  164,52

  180,97

  220,93

  Prețurile sunt valabile până la data de 30.06.2023.

  7283

  N

  W63723001

  ARTESUN 60 mg

  PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

  60 mg

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  ARTESUNATE

  Cutie cu 1 flac. cu pulb. artesunat pt. sol. inj. x 1 fiolă cu sol. bicarbonat de sodiu 50 mg/ml -
  1 ml + 1 fiolă cu sol. NaCl 9 mg/ml -
  5 ml (36 luni)

  P01BE03

  MG

  709,05

  739,05

  843,71

  Autorizație pentru nevoi speciale nr. 779/2023 Cant. 32 cutii

  Prețurile sunt valabile până la data de 22.02.2024.

  7284

  N

  W69323001

  ROBINUL
  0,2 mg/ml

  SOL. INJ.

  0,2 mg/ml

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  GLICOPIRONIUM BROMIDUM

  Cutie cu 10 fiole a câte 1 ml sol. inj.
  (3 ani)

  A03AB02

  MG

  107,95

  118,74

  144,96

  Cant.
  10.000 cutii

  Prețurile sunt valabile până la data de 13.12.2023.
  2. Poziția nr. 6717 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Semn_obs

  Stare

  Cod CIM

  Denumire produs

  Forma

  Concentrația

  Firma/țara

  DCI

  Ambalaj

  Gr_atc

  Stat_frm

  Stat_anm

  Preț prod. (lei)

  Preț ridicata maximal fără TVA (lei)

  Preț amănuntul maximal
  cu TVA
  (lei)

  Observații

  Valabilitate preț

  6717

  N

  W61347001

  PPD TUBERCULIN MAMMALIAN
  5 UT/0,1 ml

  SOL. INJ.

  5 U.I./0,1 ml

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  TUBERCULINUM

  Cutie cu 10 flac. x
  1 ml sol. inj.
  (1 ml conținând
  10 doze)
  (2 ani)

  V04CF01

  MI

  1165,00

  1195,00

  1340,70

  Cant.
  70 cutii

  Prețurile sunt valabile până la data de 15.02.2024.

  ------