RECTIFICARE nr. 249 din 28 octombrie 2015
referitoare la anexa nr. 4 din Legea nr. 249/2015
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 noiembrie 2015    La anexa nr. 4 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, se face următoarea rectificare:
    - în cuprinsul tabelului nr. 3, în loc de: "Deşeuri de ambalaje trimise în state membre UE sau exportate către ţări din afara Comunităţii Europene pentru:" se va citi: "Deşeuri de ambalaje generate în state membre UE sau importate din afara Comunităţii Europene pentru:".
    -------