ORDIN nr. 523 din 11 august 2003
pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea şi etichetarea gemurilor, jeleurilor şi marmeladelor de fructe, precum şi piureului de castane indulcit, destinate consumului uman
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Nr. 523 din 11 august 2003
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 808 din 27 august 2003
 • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 351 din 20 octombrie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 5 noiembrie 2003  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de implementare şi reglementare din Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,
  având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
  ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele cu privire la natura, conţinutul, fabricarea şi etichetarea gemurilor, jeleurilor şi marmeladelor de fructe, precum şi piureului de castane indulcit, destinate consumului uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi prin oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 121/382/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea şi etichetarea gemurilor din fructe, jeleului, marmeladei şi piureului de castane indulcit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 27 septembrie 2001.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor,
  apelor şi mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Beuran
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Rovana Plumb


  Anexă

  NORMA 11/08/2003