ORDIN nr. 534 din 20 mai 2005
privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare şi transplant
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 31 mai 2005  Având în vedere prevederile Legii nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant şi ale Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
  văzând Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale de Transplant nr. M.C. 6.296 din 19 mai 2005,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se acreditează pentru activitatea de transplant hepatic Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic Fundeni.


  Articolul 2

  Se acreditează pentru activitatea de transplant cardiac următoarele unităţi sanitare:
  - Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia de chirurgie cardiovasculară;
  - Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş.


  Articolul 3

  Se acreditează pentru transplant renal şi transplant de pancreas următoarele unităţi sanitare:
  - Centrul de Chirurgie Urologică, Dializă şi Transplant Renal Fundeni;
  - Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca;
  - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - Clinica de chirurgie.


  Articolul 4

  Se acreditează pentru transplant renal următoarele unităţi sanitare:
  - Centrul de Hemodializă şi Transplant Renal Timişoara;
  - Spitalul Clinic "C.I. Parhon", Clinica de urologie.


  Articolul 5

  Se acreditează pentru transplant pulmonar următoarele unităţi sanitare:
  - Spitalul Clinic Militar Central Bucureşti - Clinica de chirurgie toracică;
  - Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Secţia de chirurgie cardiovasculară.


  Articolul 6

  Se acreditează pentru transplant medular următoarele unităţi sanitare:
  - Centrul de Hematologie şi Transplant Medular Fundeni;
  - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Secţia clinică de hematologie şi transplant de celule stem;
  - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara.


  Articolul 7

  Se acreditează pentru declararea donatorilor cadavru următoarele unităţi sanitare:
  - Institutul Clinic Fundeni - Clinica A.T.I.;
  - Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Clinica A.T.I.;
  - Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" Bucureşti - Clinica A.T.I.;
  - Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă Bucureşti - Clinica A.T.I.;
  - Spitalul Clinic Militar Central Bucureşti - Clinica A.T.I.;
  - Spitalul Clinic de Adulţi din Cluj-Napoca - Clinica A.T.I.;
  - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1 Timişoara - Clinica A.T.I.;
  - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Clinica A.T.I.;
  - Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi - Clinica A.T.I.


  Articolul 8

  (1) Şefii secţiilor nominalizate la art. 7 vor desemna medicii responsabili de identificarea potenţialilor donatori. Aceştia vor fi informaţi asupra pacienţilor internaţi zilnic, cu scor Glasgow mai mic sau egal cu 7.
  (2) Evidenţele prevăzute la alin. (1) vor fi aduse la cunoştinţă trimestrial Agenţiei Naţionale de Transplant.


  Articolul 9

  Unităţile sanitare acreditate pentru testare imunologică şi virusologică sunt:
  - Institutul Clinic Fundeni - Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie;
  - Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş - Laboratorul clinic imunologie transplant;
  - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara - Centrul regional de imunologie de transplant;
  - Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi - Laboratorul de imunologie şi genetică;
  - Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca - Laboratorul clinic de analize medicale şi imunologie.


  Articolul 10

  Se acreditează Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti pentru activitatea de coordonare de transplant.


  Articolul 11

  Se acreditează pentru efectuarea transplantului de mână Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Clinica de chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă.


  Articolul 12

  Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 13

  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 697/1999 privind acreditarea unor centre medicale care să realizeze transplantul de ţesuturi şi organe se abrogă.


  Articolul 14

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Cinteză
  Bucureşti, 20 mai 2005.
  Nr. 534.
  -------