ORDIN nr. 2.367/507/2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.367 din 5 august 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 507 din 29 iulie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 9 august 2022
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 13.856/2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.470 din 29.07.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 291 și 563 se abrogă. 2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 403-406 și 540 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  403

  W68252001

  J05AE03

  RITONAVIRUM**

  RITONAVIR MYLAN 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  MYLAN PHARMACEUTICALS LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  1,581333

  2,068333

  0,000000

  404

  W59955001

  J05AE03

  RITONAVIRUM**

  NORVIR 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  ABBVIE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.

  P-RF/R

  30

  1,897600

  2,482000

  0,885666

  405

  W64691001

  J05AE03

  RITONAVIRUM**

  NORVIR 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  1,897600

  2,482000

  0,885666

  406

  W64015001

  J05AE03

  RITONAVIRUM**

  RITONAVIR MYLAN 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  1,581333

  2,068333

  0,000000

  ……………

  540

  W66549002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  KIOVIG 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)

  PR

  1

  621,880000

  716,000000

  0,000000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 581 se introduc patru noi poziții, pozițiile 582-585, cu următorul cuprins:
  „582W66225002J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI DOZE X 24 X 1 COMPR. GASTROREZ.PR2429,51500033,7608330,000000
  583W68235002J05AR03EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILEMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mgCOMPR. FILM.200 mg/245 mgMYLAN PHARMACEUTICALS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. (OPA/AL/PVC/AL) X 30 COMPR. FILM.PR307,8043999,5275995,321734
  584W68881001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OPTIGLOBIN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR14.499,9900004.943,1500000,000000
  585W68982001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR14.499,9900004.943,1500000,000000“
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 333, 435, 439, 441, 443, 445, 449 și 450 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  333

  W64588001

  L01FF02

  PEMBROLIZUMABUM**1 Ω

  KEYTRUDA 25 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  25 mg/ml

  MERCK SHARP & DOHME

  OLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 4 ML CONCENTRAT (100 MG PEMBROLIZUMAB)

  PR

  1

  11.516,080000

  12.590,690000

  0,000000

  ………………

  435

  W68199001

  L01XG01

  BORTEZOMIBUM**1

  VORTEMYEL 3,5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  3,5 mg

  LABORMED PHARMA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.

  PR

  1

  802,488000

  920,496000

  1.400,574000

  ……………

  439

  W61926001

  L01XG01

  BORTEZOMIBUM**1

  BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  3,5 mg

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  FLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MG

  PR

  1

  802,488000

  920,496000

  589,804000

  ……………

  441

  W61907001

  L01XG01

  BORTEZOMIBUM**1

  VORTEMYEL 3,5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  3,5 mg

  ALVOGEN IPCO S.AR.L.

  LUXEMBURG

  CUTIE CU 1 FLAC. TRANSPARENT DIN STICLĂ INCOLORĂ (VOLUM NOMINAL DE 10 ML), CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.

  PR

  1

  802,488000

  920,496000

  1.400,574000

  ……………

  443

  W62997001

  L01XG01

  BORTEZOMIBUM**1

  BORTEZOMIB DR. REDDY’S 3,5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  3,5 mg

  DR. REDDY’S LABORATORIES

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATE DE 10 ML CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.

  PR

  1

  802,488000

  920,496000

  2.713,974000

  ……………

  445

  W65669001

  L01XG01

  BORTEZOMIBUM**1

  BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  3,5 mg

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  FLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB 3,5 MG

  PR

  1

  802,488000

  920,496000

  589,804000

  ……………

  449

  W67920003

  L01XG01

  BORTEZOMIBUM**1

  BORTEZOMIB ACCORD 2,5 mg/ml

  SOL INJ.

  2,5 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  FLACON DIN STICLĂ DE TIP I TRANSPARENTĂ, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC DE CULOARE GRI ȘI CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU CAPAC ROȘU, CE CONȚINE 1,4 ML DE SOLUȚIE INJECTABILĂ

  PR

  1

  802,488000

  920,496000

  1.172,444000

  450

  W65545001

  L01XG01

  BORTEZOMIBUM**1

  BORTEZOMIB STADA 2,5 mg/ml

  SOL. INJ.

  2,5 mg/ml

  STADA M&D - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU FLAC. DIN STICLĂ TIP I PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ȘI CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF, CU CAPAC COLORAT X 1,4 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  802,488000

  920,496000

  947,374000
  5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 436, 440, 442, 446 și 523 se abrogă.6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 646 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 647-655, cu următorul cuprins:
  „647W67871001L01EA04BOSUTINIBUM**1BOSULIF 400 mgCOMPR. FILM.400 mgPFIZER EUROPE MA EEGBELGIACUTIE CU BLIST. DIN PVC/PCTFE/PVC X 28 COMPR. FILM.PR28350,350000383,2446420,000000
  648W68239001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TERAPIA 12,5 mgCAPS.12,5 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PR2888,21240097,6775000,000000
  649W68240001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TERAPIA 25 mgCAPS.25 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PR28174,969199192,2428000,000057
  650W68242001L01EX01SUNITINIBUM**1SUNITINIB TERAPIA 50 mgCAPS.50 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PCTFE/AL X 28 CAPS.PR28348,779599381,6960710,000000
  651W68829001L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB VIATRIS 200 mgCOMPR. FILM.200 mgVIATRIS LIMITEDIRLANDACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 112 COMPR. FILM.PR11279,79375087,3158920,000000
  652W67937001L01EX02SORAFENIBUM**1SORAFENIB SANDOZ 400 mgCOMPR. FILM.400 mgSANDOZ - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 28 COMPR. FILM.PR28106,027500116,9325000,000000
  653W68844001L02BB03BICALUTAMIDUMBICALUTAMIDA LABORMED 150 mgCOMPR. FILM.150 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.P6L2811,35757013,8655706,871572
  654W68845002L02BG06EXEMESTANUMEXEMESTAN LABORMED 25 mgCOMPR. FILM.25 mgLABORMED PHARMA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF302,3206662,9343330,000000
  655W68901001M05BA03ACIDUM PAMIDRONICUM**PAMIDRONATE HOSPIRA 3 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.3 mg/mlPFIZER ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 10 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂPR1173,850000212,2400000,000000“
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 75 și 176-178 se abrogă.8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 94, 100-102 și 120-124 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  94

  W67394004

  A10BD08

  COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**

  GLUAMET 50 mg/850 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/850 mg

  MERCK ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  60

  1,731600

  2,189400

  0,125100

  ……………

  100

  W64183003

  A10BD08

  COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**

  DALTEX 50 mg/850 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/850 mg

  MEDOCHEMIE LTD.

  CIPRU

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

  PRF

  60

  1,731600

  2,189400

  0,061600

  101

  W52551003

  A10BD08

  COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**

  EUCREAS 50 mg/850 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/850 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)

  P-RF

  60

  1,731600

  2,189400

  0,072933

  102

  W64470003

  A10BD08

  COMBINAȚII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)**

  EUCREAS 50 mg/850 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg/850 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE X 60 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL)

  PRF

  60

  1,731600

  2,189400

  0,072933

  ……………

  120

  W64467005

  A10BH02

  VILDAGLIPTINUM**

  GALVUS 50 mg

  COMPR.

  50 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC//AL X 56 COMPR.

  PRF

  56

  1,886607

  2,303214

  0,000000

  121

  W52375005

  A10BH02

  VILDAGLIPTINUM**

  GALVUS 50 mg

  COMPR.

  50 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 56 COMPR. (BLISTER PA/AL/PVC//AL)

  P-RF

  56

  1,886607

  2,303214

  0,000000

  122

  W64117005

  A10BH02

  VILDAGLIPTINUM**

  DALMEVIN 50 mg

  COMPR.

  50 mg

  MEDOCHEMIE LTD

  CIPRU

  CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 56 COMPR.

  PRF

  56

  1,883214

  2,298928

  0,000000

  123

  W66805004

  A10BH02

  VILDAGLIPTINUM**

  GLUADDA 50 mg

  COMPR.

  50 mg

  MERCK ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.

  PRF

  30

  1,863666

  2,356333

  0,000000

  124

  W66814002

  A10BH02

  VILDAGLIPTINUM**

  AGARTHA 50 mg

  COMPR.

  50 mg

  GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.

  PRF

  30

  1,826000

  2,309000

  0,000000
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, poziția 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „8W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)PR1621,880000716,0000000,000000“
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 24 se introduc două noi poziții, pozițiile 25 și 26, cu următorul cuprins:
  „25W68881001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OPTIGLOBIN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR14.499,9900004.943,1500000,000000
  26W68982001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR14.499,9900004.943,1500000,000000“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.6 „Osteogeneză imperfectă“, cu următorul cuprins:
  P6: Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever
  P6.6: Osteogeneză imperfectă
  „1W68901001M05BA03ACIDUM PAMIDRONICUMPAMIDRONATE HOSPIRA 3 mg/mlCONC. PT. SOL. PER.3 mg/mlPFIZER ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 10 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂPR1173,850000212,2400000,000000“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.12 „Mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)“, după poziția 1 se introduce o poziție nouă, poziția 2, cu următorul cuprins:
  „2W68717002A16AB09IDURSULFASUM**ELAPRASE 2 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.2 mg/mlTAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG IRELAND BRIRLANDACUTIE X 4 FLAC. X 3 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR411.674,54250012.734,8050000,000000“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 6 și 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  6

  W66174001

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  HYQVIA 100 mg/ml

  SOL. PERF. SUBCUTANĂ

  100 mg/ml

  BAXALTA INNOVATIONS GMBH

  AUSTRIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 25 ML SOLUȚIE IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ (IG 10%) + 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUT CU DOP X 1,25 ML SOLUȚIE HIALURONIDAZĂ UMANĂ RECOMBINATĂ (RHUPH20)

  PR

  1

  730,240000

  834,110000

  0,000000

  …….........

  11

  W66549002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  KIOVIG 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE X 1 FLAC X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)

  PR

  1

  621,880000

  716,000000

  0,000000
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 27 se introduc două noi poziții, pozițiile 28 și 29, cu următorul cuprins:
  „28W68881001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OPTIGLOBIN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR14.499,9900004.943,1500000,000000
  29W68982001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR14.499,9900004.943,1500000,000000“
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, pozițiile 4-6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „4W66736001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR13.279,4200003.618,8000000,000000
  5W68202001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlTAKEDA PHARM. INTERNATIONAL AG IRELAND BRANCHIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR13.279,4200003.618,8000000,000000“
  6W62758001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE ORPHAN THERAPIES GMBHGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICP-RF13.279,4200003.618,8000000,000000“
  16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.27 „Boli rare - medicamente incluse condiționat“, pozițiile 10-13 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „10W64641001B02BX06EMICIZUMABUM** ΩHEMLIBRA 150 mg/mlSOL. INJ.150 mg/1 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 0,4 ML SOL. INJ. (CONȚINE 60 MG EMICIZUMAB)PR115.488,17000016.920,2800000,000000
  11W64641002B02BX06EMICIZUMABUM** ΩHEMLIBRA 150 mg/1 mlSOL. INJ.150 mg/1 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 0,7 ML SOL. INJ. (CONȚINE 105 MG EMICIZUMAB)PR127.081,78000029.557,3300000,000000
  12W64641003B02BX06EMICIZUMABUM** ΩHEMLIBRA 150 mg/1 mlSOL. INJ.150 mg/1 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 1 ML SOL. INJ. (CONȚINE 150 MG EMICIZUMAB)PR138.675,45000042.194,4500000,000000
  13W64640001B02BX06EMICIZUMABUM** ΩHEMLIBRA 30 mg/1 mlSOL. INJ.30 mg/1 mlROCHE REGISTRATION GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. X 1 ML SOL. INJ. (CONȚINE 30 MG EMICIZUMAB)PR17.759,1100008.495,5900000,000000“
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 79 se abrogă.18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 170 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „170W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)PR1621,880000716,0000000,000000“
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 326 se introduc trei noi poziții, pozițiile 327-329, cu următorul cuprins:
  „327W66225002J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI DOZE X 24 X 1 COMPR. GASTROREZ.PR2429,51500033,7608330,000000
  328W68881001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**OPTIGLOBIN 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU UN FLACON A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂPR14.499,9900004.943,1500000,000000
  329W68982001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**IG VENA 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRAREPR14.499,9900004.943,1500000,000000“
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, poziția 59 se abrogă.21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 118 se introduc șase noi poziții, pozițiile 119-124, cu următorul cuprins:

  119

  W63591022

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)

  PR/PRF

  50

  13,832400

  16,886400

  2,033200

  120

  W63591021

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  50

  13,832400

  16,886400

  2,033200

  121

  W63591023

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)

  PR/PRF

  50

  13,832400

  16,886400

  2,033200

  122

  W63592029

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)

  PR/PRF

  50

  16,948800

  20,691600

  9,456400

  123

  W63592028

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)

  PR/PRF

  50

  16,948800

  20,691600

  9,456400

  124

  W63592027

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  50

  16,948800

  20,691600

  9,456400“
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, poziția 71 se abrogă.23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, poziția 157 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „157W66549002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**KIOVIG 100 mg/mlSOL. PERF.100 mg/mlTAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AGAUSTRIACUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF. (2,5 G/25 ML)PR1621,880000716,0000000,000000“
  24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 222 se introduc opt noi poziții, pozițiile 223-230, cu următorul cuprins:

  223

  W63591021

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  50

  13,832400

  16,886400

  2,033200

  224

  W63591022

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)

  PR/PRF

  50

  13,832400

  16,886400

  2,033200

  225

  W63591023

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)

  PR/PRF

  50

  13,832400

  16,886400

  2,033200

  226

  W63592029

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)

  PR/PRF

  50

  16,948800

  20,691600

  9,456400

  227

  W63592028

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)

  PR/PRF

  50

  16,948800

  20,691600

  9,456400

  228

  W63592027

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  50

  16,948800

  20,691600

  9,456400

  229

  W68881001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  OPTIGLOBIN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  BESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU UN FLACON A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ

  PR

  1

  4.499,990000

  4.943,150000

  0,000000

  230

  W68982001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  IG VENA 50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BESMAX PHARMA SOLUTIONS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. A 200 ML SOL. PERF. + 1 SET DE ADMINISTRARE

  PR

  1

  4.499,990000

  4.943,150000

  0,000000
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, poziția 52 se abrogă.26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 140 se introduc șase noi poziții, pozițiile 141-146, cu următorul cuprins:

  141

  W63591021

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  50

  13,832400

  16,886400

  2,033200

  142

  W63591023

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMANIA -S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)

  PR/PRF

  50

  13,832400

  16,886400

  2,033200

  143

  W63591022

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)

  PR/PRF

  50

  13,832400

  16,886400

  2,033200

  144

  W63592027

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  50

  16,948800

  20,691600

  9,456400

  145

  W63592028

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)

  PR/PRF

  50

  16,948800

  20,691600

  9,456400

  146

  W63592029

  B01AB05

  ENOXAPARINUM

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)

  PR/PRF

  50

  16,948800

  20,691600

  9,456400
  27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, poziția 41 se abrogă.28. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 131 se introduce o nouă poziție, poziția 132, cu următorul cuprins:
  „132W66225002J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOLE ACCORD 100 mgCOMPR. GASTROREZ.100 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL PERFORAT PENTRU ELIBERAREA UNEI DOZE X 24 X 1 COMPR. GASTROREZPR2429,51500033,7608330,000000“
  29. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 96 se introduc șase noi poziții, pozițiile 97-102, cu următorul cuprins:

  97

  W63591021

  B01AB05

  ENOXAPARINUM**

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  50

  13,832400

  16,886400

  2,033200

  98

  W63591022

  B01AB05

  ENOXAPARINUM**

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)

  PR/PRF

  50

  13,832400

  16,886400

  2,033200

  99

  W63591023

  B01AB05

  ENOXAPARINUM**

  CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  4000 UI (40 mg)/0,4 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)

  PR/PRF

  50

  13,832400

  16,886400

  2,033200

  100

  W63592027

  B01AB05

  ENOXAPARINUM**

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE

  PR/PRF

  50

  16,948800

  20,691600

  9,456400

  101

  W63592028

  B01AB05

  ENOXAPARINUM**

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ ERIS(R)

  PR/PRF

  50

  16,948800

  20,691600

  9,456400

  102

  W63592029

  B01AB05

  ENOXAPARINUM**

  CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  6000 UI (60 mg)/0,6 ml

  SANOFI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 50 DE SERINGI PREUMPLUTE (STICLĂ TIP I) ASAMBLATE CU DOP DIN CAUCIUC (CLOROBUTILIC SAU BROMOBUTILIC) ȘI AC DE INJECȚIE CU SISTEM AUTOMAT DE SIGURANȚĂ PREVENTIS(R)

  PR/PRF

  50

  16,948800

  20,691600

  9,456400


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna august 2022.

  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan

  ----