HOTĂRÂRE nr. 79 din 25 noiembrie 2021privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1126 din 25 noiembrie 2021
  Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 12 august 2021, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 41, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă, cu excepția membrilor Comisiei pentru regulament, Comisiei de validare, Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, Comisiei pentru afaceri europene, Comisiei pentru constituționalitate, Comisiei pentru știință și tehnologie, Comisiei pentru tineret și sport și ai Comisiei pentru antreprenoriat și turism, care pot face parte și din altă comisie permanentă. Pe durata mandatului, membrii Biroului permanent al Camerei Deputaților pot opta pentru una dintre comisiile permanente și pentru una dintre comisiile stabilite ca excepții în prezentul alineat. Deputații pot face parte și din comisii comune cu Senatul.2. La articolul 61, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Comisia pentru industrii și servicii– industria și ramurile ei; comerț interior și exterior; protecția consumatorilor; strategii de dezvoltare a industriilor și a serviciilor; asigurarea resurselor de materii prime și energie pentru economia națională; probleme specifice ale privatizării în industrie și servicii, ale dezvoltării sectorului privat în aceste ramuri; bursele de mărfuri industriale și servicii; strategii de investiții; calitatea produselor industriale și a serviciilor; standarde și mărci; protecția investițiilor și a mărcilor; progresul tehnic și dezvoltarea tehnologică; eficiența și capacitatea concurențială a produselor și serviciilor pe piața internă și externă.3. La articolul 61, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins:25. Comisia pentru antreprenoriat și turism– promovarea turismului și a serviciilor turistice; dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în industrie și servicii; implementarea obligațiilor legislative asumate prin convențiile internaționale ratificate de România și implementarea legislației europene în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și în domeniul turismului.

  Această hotărâre a fost adoptată în ședința Camerei Deputaților din data de 25 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU

  București, 25 noiembrie 2021.
  Nr. 79.
  ------