HOTĂRÂRE nr. 6 din 7 februarie 2018privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 67/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 9 februarie 2018
  În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 67/2017 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 29 septembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul I „Componența comisiei“, la poziția 1, domnul senator Salan Viorel, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al comisiei, în locul domnului senator Nicolae Șerban.2. La punctul II „Componența biroului comisiei“, domnul senator Salan Viorel, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de președinte al comisiei.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 7 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 7 februarie 2018.
  Nr. 6.
  ----