ORDIN nr. 893 din 15 mai 2023privind actualizarea contravalorii alocației valorice a normelor de hrană acordate personalului poliției locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 18 mai 2023
  Ținând cont de prevederile art. 35^1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare prevederile art. 2 alin. (3) și art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010 și ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Referatul de aprobare nr. 58.725/MDLPA din 10.05.2023,
  conform PO.DGJ.SDSRSA. 03 - Procedura operațională privind metodologia de calcul și stabilire a contravalorii actualizate a alocației valorice a normelor de hrană, acordate personalului poliției locale, aprobată prin Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 882/2023*),
  *) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 882/2023 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, contravaloarea alocației valorice a normelor de hrană acordate personalului poliției locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, este:
  a) norma nr. 1, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 36 de lei/zi;
  b) norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 48 de lei/zi;
  c) norma nr. 12 „B“, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 5 lei/zi.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán

  București, 15 mai 2023.
  Nr. 893.
  -----