HOTĂRÂRE nr. 418 din 29 martie 2006
privind desfiinţarea Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 10 aprilie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 19 alin. (1) şi alin. (3) din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfiinţează Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig, unitate sanitară cu paturi cu personalitate juridică din subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu.


  Articolul 2

  (1) Se reorganizează Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, unitate sanitară cu paturi cu personalitate juridică din subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu, prin preluarea activităţii Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig.
  (2) Spitalul Clinic Judeţean Sibiu va prelua patrimoniul Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat în condiţiile legii, cu întregul activ şi pasiv, în baza protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Personalul Sanatoriului de Boli Profesionale Avrig se preia de către Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, în termenul prevăzut la art. 2 alin. (2).


  Articolul 4

  Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean Sibiu se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.


  Articolul 5

  Sintagma "- Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig 29" din anexa nr. 2 "Lista cuprinzând unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii" la Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se elimină.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 martie 2006.
  Nr. 418.
  ------------