HOTĂRÂRE nr. 452 din 3 iulie 2019pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 iulie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 22/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 17 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Numărul maxim de posturi pentru minister este de 51, exclusiv demnitarii și cabinetele demnitarilor.
  2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului pentru relația cu Parlamentul, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru relația cu Parlamentul,
  Viorel Ilie
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 3 iulie 2019.
  Nr. 452.

  ANEXĂ^1)

  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 22/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

  -----