HOTĂRÂRE nr. 44 din 8 februarie 2018pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 13 februarie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 9 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) CNPP funcționează cu un număr de 3.480 de posturi, finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, din care 123 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. Pentru aparatul central și casele teritoriale de pensii numărul maxim de posturi se va stabili prin ordin al președintelui CNPP.2. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din instituția/compartimentul care îl preia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal/funcții.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 8 februarie 2018.
  Nr. 44.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 1 la statut)

  ----