HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 3 noiembrie 2005
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 noiembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
  1. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul maxim de posturi este de 140, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
  2. Alineatul (4) al articolului 10^1 va avea următorul cuprins:
  "(4) Organismul intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale funcţionează cu un număr total de 26 de posturi."
  3. După alineatul (4) al articolului 10^1 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
  "(4^1) Fondurile necesare se asigură prin suplimentarea bugetului aprobat Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei pentru anul 2005."
  4. La anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei", numărul maxim de posturi se modifică în mod corespunzător de la 130 la 140.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
  Zsolt Nagy
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Claudiu Doltu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 3 noiembrie 2005.
  Nr. 1.352.
  ---------