HOTĂRÂRE nr. 359 din 6 mai 1999
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 14 mai 1999  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 420/1998, se modifica după cum urmează:
  - La litera B punctul I, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniştrii, secretarii de stat, secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, precum şi prefectii, subprefectii, primarul general şi viceprimarul Capitalei, preşedinţii, şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, academicienii şi membrii corespondenti ai Academiei Române, şeful Statului Major General, prim-locţiitorul şi loctiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al Ministerului Apărării Naţionale, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi loctiitorii acestora, şeful Statului Major al Trupelor de Uscat, şeful Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, şeful Statului Major al Marinei Militare, loctiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au aceste funcţii."
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul apărării naţionale,
  Victor Babiuc
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Razvan Ungureanu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  -------------