HOTĂRÂRE nr. 325 din 24 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 8 septembrie 2005
  În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 156/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 septembrie 2004, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele
  Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecător dr. Dan Lupașcu

  București, 24 august 2005.
  Nr. 325.

  Anexa

  REGULAMENT
  privind concediile judecătorilor și procurorilor