LEGE nr. 382 din 13 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., reprezentând influente conjuncturale nefavorabile rezultate din operaţiunile de finanţare a importurilor de ţiţei în perioada 1992-1997 şi din preţurile produselor petroliere practicate în aceeaşi perioadă şi nereglementate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol."
  2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei, echivalentul sumei de 647.384 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., şi se va utiliza pentru:
  a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, echivalentul sumei de 507.300 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., preluată la datoria publică, conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;
  b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., propusă să fie plătită cu prioritate, în condiţiile prevăzute la art. 3."
  3. La articolul 6 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:
  "Sumele se vor livra în lei şi pe fiecare ordin de plată se va menţiona echivalentul în dolari S.U.A., la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii."
  4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Modul de utilizare a Fondului special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Finanţelor Publice, aprobate prin hotărâre a Guvernului."
  5. După articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 11^1. - Fondul special pentru produse petroliere se desfiinţează după achitarea integrală a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 4."


  Articolul 2

  În tot cuprinsul ordonanţei de urgenta denumirile Ministerul Industriei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor se înlocuiesc cu Ministerul Industriei şi Resurselor şi, respectiv, Ministerul Finanţelor Publice.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  --------