LEGE nr. 181 din 17 mai 2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Decoraţiile civile pe domenii de activitate sunt următoarele:
  A. Ordine:
  - Ordinul Meritul Agricol;
  - Ordinul Meritul Cultural;
  - Ordinul Meritul Industrial şi Comercial;
  - Ordinul Meritul pentru Învăţământ;
  - Ordinul Meritul Sanitar;
  - Ordinul Meritul Sportiv;
  - Ordinul Meritul Diplomatic.
  B. Medalii:
  - Medalia Meritul Agricol;
  - Medalia Meritul Cultural;
  - Medalia Meritul Industrial şi Comercial;
  - Medalia Meritul pentru Învăţământ;
  - Medalia Meritul Sanitar;
  - Medalia Meritul Sportiv;
  - Medalia Meritul Diplomatic."
  2. La articolul 11 alineatul (1) punctul II, după poziţia 6 se introduce poziţia 7 cu următorul cuprins:
  "7. Ordinul Meritul Diplomatic cuprinde 4 grade:
  a) Mare Ofiţer;
  b) Comandor;
  c) Ofiţer;
  d) Cavaler."
  3. La articolul 11 alineatul (2) punctul VI, după poziţia 6 se introduce poziţia 7, cu următorul cuprins:
  "7. Medalia Meritul Diplomatic cuprinde 3 clase:
  a) clasa I;
  b) clasa a II-a;
  c) clasa a III-a."
  4. La articolul 31, punctele 6, 8, 11, 14, 21, 23 şi 25 vor avea următorul cuprins:
  "6. gradul de Mare Ofiţer al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României, egal cu gradul de Mare Ofiţer al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Bărbăţie şi Credinţă, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace şi clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;
  ...............................................................
  8. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Bărbăţie şi Credinţă, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace şi clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv;
  ...............................................................
  11. gradul de Ofiţer al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Ofiţer al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Bărbăţie şi Credinţă, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace şi Virtutea Maritimă de pace;
  ...............................................................
  14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Bărbăţie şi Credinţă, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace şi clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv;
  ...............................................................
  21. Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a este egală cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace şi Bărbăţie şi Credinţă de pace clasa I;
  ...............................................................
  23. Medalia Serviciul Credincios clasa a III-a este egală cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace şi Bărbăţie şi Credinţă de pace clasa a II-a;
  ..............................................................
  25. Medaliile Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace şi Bărbăţie şi Credinţă de pace clasa a III-a;".


  Articolul II

  Alineatul (1) al articolului 62 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 62. - (1) Pentru contribuţii meritorii la afirmarea diplomaţiei româneşti pe plan internaţional se poate acorda Ordinul sau Medalia Meritul Diplomatic."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Bucureşti, 17 mai 2004.
  Nr. 181.
  ______________