ORDIN nr. 762 din 31 august 2007 (*actualizat*)
pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap
(actualizat până la data de 3 februarie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Nr. 762 din 31 august 2007
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.992 din 19 noiembrie 2007
 • ----------
  În temeiul art. 84 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile:
  - art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
  - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrul sănătăţii publice emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Criteriile medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────


  Articolul 2

  Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  -----------
  Art. 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 124 din 21 februarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 29 februarie 2008.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  CRITERII 31/08/2007