HOTĂRÂRE nr. 42 din 28 noiembrie 2023privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023
  În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 27 mai 2022, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La punctul I - „Componența:“– la poziția 7, domnul deputat Bode Lucian Nicolae, aparținând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat membru al Comisiei în locul domnului deputat Pecingină Gheorghe.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 28 noiembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 42.
  -----