HOTĂRÂRE nr. 1.309 din 20 noiembrie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 9 decembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 52 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Razvan Theodorescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 20 noiembrie 2002.
  Nr. 1.309.


  Anexă

  NORMA 20/11/2002