ORDIN nr. 1.307 din 17 noiembrie 2016
pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 24 noiembrie 2016  Având în vedere:
  - Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. V.V.V. 6.180 din 17 noiembrie 2016;
  - prevederile art. 10 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 1 din 7 iulie 2016, referitor la avizarea modificării structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale,
  în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 65/2015 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 28 ianuarie 2015.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Bucureşti, 17 noiembrie 2016.
  Nr. 1.307.

  Anexă *)
  Notă

  ──────────

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  ──────────

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
  *Font 7*
                             ┌──────────────────────────┐ ┌────────────────────┐
                             │CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE│ │CONSILIUL ŞTIINŢIFIC│
                             └─────────────┬────────────┘ └──────────┬─────────┘
                                           │ │
                                           └──────────┐ ┌──────────┘
                                                      │ │
                ┌───────────────────────────┐ │ │ ┌──────────────────────────────────┐
                │CONSILIER PROBLEME MEDICALE├───┐ │ │ ┌───┤CONSILIER PROBLEME FARMACEUTICE │
                └───────────────────────────┘ │ │ │ │ └──────────────────────────────────┘
                ┌───────────────────────────┐ │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐
                │ DEPARTAMENT JURIDIC ├───┤ │ │ ├───┤DEPARTAMENT EVALUARE TEHNOLOGII │
                └───────────────────────────┘ │ │ │ │ │MEDICALE │
                ┌───────────────────────────┐ │ │ │ │ └──────────────────────────────────┘
                │DEPARTAMENT RESURSE UMANE, ├───┤ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐
                │SALARIZARE │ │ │ │ ├───┤Compartiment Infrastructuri │
                └───────────────────────────┘ │ │ │ │ │critice naţionale │
                ┌───────────────────────────┐ │ └─────┬─────┘ │ └──────────────────────────────────┘
                │Serviciul de prevenire şi ├───┤ ┌───────┴───────┐ │ ┌──────────────────────────────────┐
                │protecţie în domeniul │ ├───┤ PREŞEDINTE ├───┼───┤Compartiment protecţie civilă │
                │securităţii şi sănătăţii în│ │ └───────┬───────┘ │ └──────────────────────────────────┘
                │muncă │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐
                └───────────────────────────┘ │ │ ├───┤DEPARTAMENT POLITICI ŞI STRATEGII │
                ┌───────────────────────────┐ │ ┌─────┴─────┐ │ └──────────────────────────────────┘
                │ DEPARTAMENT ECONOMIC ├───┤ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐
                └───────────────────────────┘ │ │ │ └───┤DEPARTAMENT ADMINISTRAŢIE GENERALĂ│
                ┌───────────────────────────┐ │ │ │ └──────────────────────────────────┘
                │ BIROU AUDIT INTERN ├───┤ │ │
                └───────────────────────────┘ │ │ │
                ┌───────────────────────────┐ │ │ │
                │ BIROU ASIGURAREA CALITĂŢII├───┘ │ │
                └───────────────────────────┘ │ │
                                    ┌──────────────┐ │ │ ┌──────────────┐
                     ┌──────────────┤VICEPREŞEDINTE├──┘ └──┤VICEPREŞEDINTE├────────┐
                     │ └───────────┬──┘ └─┬────────────┘ │
           ┌─────────┴─────────┐ │ │ ┌──────────┴─────────┐
           │DEPARTAMENT │ │ │ │DEPARTAMENT │
           │EVALUARE-AUTORIZARE│ │ ┌────────┐ │ │DISPOZITIVE MEDICALE│
           └─────────┬─────────┘ │ │UNITATEA│ │ └──────────┬─────────┘
                     │ │ │NUCLEARĂ├──┘ │
      ┌──────────────┼─────────────┐ │ └────────┘ │
   ┌──┴────────┐ ┌───┴───────┐ ┌───┴─────────┐ │ ┌───────────────┬────────────────┴──┐
   │DEPARTAMENT│ │DEPARTAMENT│ │DEPARTAMENT │ │ ┌──────┴────┐ ┌────────┴───────┐ ┌─────────┴───┐
   │PROCEDURĂ │ │PROCEDURI │ │LOGISTICĂ ŞI │ │ │DEPARTAMENT│ │DEPARTAMENT │ │DEPARTAMENT │
   │NAŢIONALĂ │ │EUROPENE │ │INFORMATICĂ │ │ │TEHNIC │ │EVALUARE UNITĂŢI│ │REGLEMENTARE,│
   │ │ │ │ │ŞI GESTIONARE│ │ │LABORATOARE│ │TEHNICO-MEDICALE│ │AUTORIZARE ŞI│
   │ │ │ │ │ELECTRONICĂ A│ │ │ │ │ │ │SUPRAVEGHERE │
   │ │ │ │ │DATELOR │ │ │ │ │ │ │PIAŢĂ DM │
   └───────────┘ └───────────┘ └─────────────┘ │ └───────────┘ └────────────────┘ └─────────────┘
           ┌───────────────────────┬────────────┴───────┐
           │ │ │
           │ ┌─────────┐ ┌───────┴────────────┐ ┌─────┴──────┐
           ├───┤Serviciul│ │DEPARTAMENT EVALUARE│ │DEPARTAMENT │
           │ │studii │ │ŞI CONTROL CALITATEA│ │INSPECŢIE │
           │ │clinice │ │MEDICAMENTULUI │ │FARMACEUTICĂ│
           │ └─────────┘ └────────────────────┘ └────────────┘
           │ ┌────────────────┐
           │ │Serviciul │
           │ │farmacovigilenţă│
           └───┤şi managementul │
               │riscului │
               └────────────────┘

  -----