HOTĂRÂRE nr. 114 din 18 februarie 2015
privind aprobarea stemelor oraşelor Corabia şi Potcoava, judeţul Olt
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  (1) Se aprobă stemele oraşelor Corabia şi Potcoava, judeţul Olt, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.2.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.2.
  (3) Anexele nr. 1.1-1.2 şi 2.1-2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Bucureşti, 18 februarie 2015.
  Nr. 114.

  Anexa 1.1

  STEMA
  oraşului Corabia, judeţul Olt


  Anexa 2.1

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei oraşului Corabia, judeţul Olt
  Descrierea stemei
  Stema oraşului Corabia, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
  În partea superioară, în câmp roşu, se află o corabie neagră plutind pe valuri argintii cu trei catarge şi pânze de argint; fiecare catarg se termină cu câte un fanion de argint.
  În partea inferioară, în câmp albastru, se află un pod de argint cu patru piloni, iar deasupra acestuia este plasată o stea de aur în cinci colţuri.
  Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.
  Semnificaţiile elementelor însumate
  Corabia dă denumirea localităţii.
  Podul evocă podul roman construit în dreptul cetăţii Sucidava.
  Steaua de aur aminteşte de spiritul marilor comercianţi de la începutul secolului XX.
  Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


  Anexa 1.2

  STEMA
  oraşului Potcoava, judeţul Olt


  Anexa 2.2

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei oraşului Potcoava, judeţul Olt
  Descrierea stemei
  Stema oraşului Potcoava, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
  În partea superioară se află o potcoavă de aur.
  În vârful scutului se află o sondă de extracţie a petrolului de argint.
  Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.
  Semnificaţiile elementelor însumate
  Brâul undat reprezintă pârâul Plapcea, care traversează localitatea.
  Potcoava dă denumirea localităţii.
  Sonda evocă activitatea de extracţie de petrol şi gaze din zonă.
  Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
  -------