LEGE nr. 63 din 13 aprilie 2017privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 3 din 27 ianuarie 2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 28 ianuarie 2016, cu următoarele completări:1. La articolul II, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 17
  (1) Institutul Naţional de Statistică este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ordonator secundar de credite, ajutat de trei vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitatea de reînnoire.
  2.  La articolul II, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu următorul cuprins:8^1. De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, preşedintele şi vicepreşedinţii aflaţi în funcţie îşi exercită atribuţiile în limitele de durată stabilite la punctul 4^1.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


  Bucureşti, 13 aprilie 2017.
  Nr. 63.
  ----