ORDIN nr. 12 din 8 ianuarie 1991
cu privire la liberalizarea preţurilor şi măsuri de protecţie socială
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 30 aprilie 1991  Ministrul finanţelor,
  în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 978/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului României nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea preţurilor şi măsuri de protecţie socială,
  emite următorul ordin:
  I. Pentru produsele prevăzute în prezentul ordin se stabilesc următoarele cote de impozit pe circulaţia mărfurilor:
         
    1.Instalaţie electrică pentru pom de iarnă5%
    2.Paraşute şi piese de schimb aferente1%
    3.Bachelită3%
    4.Benzi adezive de orice fel (exclusiv cele de uz medical)5%
    5.Firme, reclame, embleme, indicatoare şi alte articole de reclamă şi etalare din material plastic, lemn, sticlă, tablă3%
    6.Capsule metalice şi capişoane din plastic pentru sticle3%
    7.Lenjerie de corp din ţesături de bumbac, in, mătase şi tip bumbac, in, mătase (maiouri, chiloţi, furouri, cămăşi de noapte, pijamale, cămăşi etc.)10%
    8.Alte confecţii din textile (rucsacuri, plăpumi, saci de dormit, saltele, huse, pilote)10%
    9.Covoare executate manual  
      - pluşate5%
      - ţesute10%
    10.Şnur pentru garnituri din azbest, fire de cînepă şi bumbac; garnituri şi inele din azbest2%
    11.Confecţii executate din piei declasate (spalt-velur, velur, hunting etc.) de porcine, bovine şi ovine10%
    12.Celulozăneimpozabil
    13.Jaluzele7%
    14.Flori artificiale, coroniţe şi alte aranjamente din flori artificiale5%
    15.Produse din cristalin20%
    16.Mături din nuiele şi paie de sorg5%
    17.Produse (împletituri) din nuiele, papură, paie etc. (coşuri, mobilier, papuci, poşete etc.)3%
    18.Plante medicinale, aromatice, din cultură sau floră spontană; ceaiuri din acestea; produse silvice (fructe de pădure, seminţe, ciuperci, puieţi şi arbuşti forestieri)neimpozabil
    19.Puieţi de arbori şi arbuşti ornamentali5%
    20.Concentrate pentru băuturi răcoritoare5%
    21.Arome, esenţe şi coloranţi alimentari3%
    22.Membrane pentru preparate din carneneimpozabil
    23.Amidon5%
    24.Glucoză lichidă destinată industrializării5%
    25.Pufuleţi şi floricele de porumb5%
    26.Apă carbogazoasă5%
    27.Borşneimpozabil
    28.Produse (substanţe) destinate omogenizării, conservării, stabilizării, limpezirii băuturilor şi produselor alimentare (pectinase, acid tartric şi metatartric, acid tonic, acid sorbic, sorbat de potasiu; pentasodium, polifosfaţi tari, gelatină bloom, lactozim, săruri topire; pectină, emulgator etc.)neimpozabil
    29.Drojdie furajeră, borhot, malţ, extract de malţ, germeni, spărturi cereale, pleavă, ulei fuzel, făinuri furajere (carne, peşte, oase etc.)neimpozabil
    30.Gheaţăneimpozabil
    31.Produse ale laboratoarelor, cofetăriilor (bomboane, prăjituri, îngheţată, torturi, napolitane, cozonaci, checuri, blaturi de tort etc.)15%
    32.Produse de patiserie, plăcintărie şi panificaţie (cornuri, batoane, covrigi, grisine, stiksuri, brînzoaice, plăcinte, saleuri, sărăţele, merdenele, gogoşi)5%
    33.Nasturi de orice fel7%
    34.Lucrări de pavoazare şi confecţionări drapele pentru sărbători naţionaleneimpozabil
    35.Transportul cu metroulneimpozabil
    36.Reparaţii tractoare şi maşini agricole, reparaţii şi verificări instalaţii, utilaje şi recipiente care funcţionează sub presiuneneimpozabil
    37.Activitatea de încărcare, descărcare, condiţionare, depozitare a produselor petroliere lichide, a produselor chimice şi a ţiţeiului din import şi pentru export, desfăşurată în portul Constanţa de Societatea comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa2%
    38.Activitatea de prospecţiuni geologice şi geofiziceneimpozabil
    39.Activităţile desfăşurate de unităţile subordonate Departamentului petrolului privind: săparea sondelor de cercetare geologică şi de exploatare; verificarea şi întreţinerea materialului tubular (prăjini de foraj, burlane etc.); uscarea, măcinarea etc., a materiilor prime pentru producerea de aditivi pentru fluide de forajneimpozabil
    40.Servicii portuare adiacente (transbordări de persoane şi mărfuri, manipulări, depozitări, stivuiri, cîntăriri, ciuruiri, controlul amarării etc. de mărfuri; pilotaj, cheiaj, folosirea remorcherelor, pontoanelor şi bazinelor portuare; spălatul, periatul, măturatul tancurilor petroliere, mineraliere, de balast şi hambarelor navelor; închirieri de spaţii de depozitare şi alte servicii adiacente)2%
    41.Servicii în legătură cu operaţiunile de comerţ exterior prestate de "Romtrans" şi "Navlomar" decontate pe bază de tarif (transmiterea de informaţii referitoare la condiţiile de franco şi la mijloacele de transport ale mărfurilor, efectuarea de expediţii internaţionale etc.).3%
    42.Servicii prestate privind activitatea de copt pîine, afumat cărnuri, potcovit animale, tăierea mecanică a lemnelor de foc şi altele3%
    43.Servicii de umplere a extinctoarelorneimpozabil
    44.Servicii de încărcat sifoane, capsule sifon, brichete5%
    45.Servicii de incubare a ouălor şi scoaterea puilorneimpozabil
    46.Servicii prestate care nu se decontează pe bază de tarife şi se reţine uiumneimpozabil
    47.Prestări servicii în sistem lohnneimpozabil
    48.Operaţiuni de înregistrări video şi pe bandă magnetică15%
    49.Lucrări de recondiţionare piane, subansamble, ambalaje şi altele executate pentru terţi5%
    50.Activitatea de legătorie cărţi, reviste, dosare etc.5%
    51.Prestări servicii în ramura textile pielărie (tivit, festonat, vopsit, urzit, încleiat, croit, bobinat, caşerat, repasat, samforizat, plisat, impregnat, topit in-cînepă, dărăcit, argăsit, tăbăcit etc.)3%
    52.Servicii de pregătire şi instruire a persoanelor particulare pentru conducerea autovehiculelor (cursuri de şcolarizare, testare psihologică etc.)3%
    53.Servicii de consulting2%
    54.Încercarea şi expertizarea produselor din punct de vedere al calităţii, analize de laborator, toxicologieneimpozabil
    55.Lucrări agricole efectuate terţilor pentru care plata se face în natură, sau în banineimpozabil
    56.Încasările obţinute de cantinele-restaurant organizate pentru servirea mesei salariaţilor (fără adaos de alimentaţie publică)neimpozabil
    57.Încasările obţinute de cantinele-restaurant aferente desfacerilor la preţuri cu adaos de alimentaţie publică; ale unităţilor tip "gospodina"; ale unităţilor de alimentaţie publică mobile tip "snack bar"; ale unităţilor tip bufete de incintă; ale cabanelor turistice4%
    58.Încasările obţinute din activitatea de cazare de către cabanele şi popasurile turistice5%

  În baza art. 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 1109/1990, anexa nr. 2 referitoare la cotele de impozit pe circulaţia mărfurilor pentru produse, lucrări executate şi servicii prestate se adapteaza în mod corespunzător.
  II. Prevederile prezentului ordin se aplică de la data de 1 ianuarie 1991.
  III. Direcţia generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor şi taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul finanţelor,
  Theodor Stolojan

  Anexa
  LISTA
  produselor, lucrărilor executate şi serviciilor prestate ce se încadrează în grupele şi în cotele de impozit pe circulaţia mărfurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1109/1990
           
    Nr. crt.Denumirea produsului sau grupei de produse, lucrărilor executate sau serviciilor prestatePoziţia din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1109/1990Cota de impozit pe circulaţia mărfurilor %
    0123
      CAPITOLUL II Sectorul construcţiilor de maşini    
    1.Utilaj petrolier (săpătoare de şanţ, contor ţiţei, instalaţii de probat prăjini de foraj etc.)11
    2.Arzătoare industriale11
    3.Utilaje, echipamente şi aparatură pentru fabricarea, întreţinerea şi exploatarea tehnicii de aviaţie; aparatură de măsură şi control pentru verificarea la sol a echipamentelor aeronavelor11
    4.Aparate de laborator pentru industria alimentară (analizator, rotaevaporator, refractometru etc.)33
    5.Cilindri din oţel şi fentă33
    6.Subansamble, aparate, echipamente pentru industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, celulozei şi hîrtiei, ambalajelor şi confecţiilor din hîrtie şi carton, materialelor de construcţii, sticlei şi ceramicii33
    7.Maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice pentru industria celulozei şi hîrtiei, sticlei şi ceramicii33
      CAPITOLUL III Sectorul electrotehnic, electronic şi mecanică fină    
    1.Fişe plate; perii colectoare din cupru grafitat pentru utilizări electrotehnice12
    2.Echipamente de radiocomunicaţii şi radiorelee25
    3.Scule tăietoare (pînze, freze, burghie etc.)410
    4.Conductori şi cabluri electrice (inclusiv pentru bobinaj)25
      CAPITOLUL IV Sectorul petrochimic şi chimic    
    1.Garnituri şi elemente de etanşare din diverse materiale (cauciuc, klingherit etc.)23
    2.Benzi jantă din cauciuc, amestecuri din cauciuc23
    3.Baiţ soluţie35
    4.Camere auto, moto, velo, din cauciuc35
    5.Ulei siliconic47
    6.Site (ţesături) din material plastic47
    7.Ambalaje din materiale plastice (butoaie, bidoane, borcane, cutii, lăzi, coşuleţe, potire etc.)47
    8.Lumînări510
    9.Mochete PVC pe suport textil510
      CAPITOLUL VI Sectorul textile şi pielărie    
    1.Curele din bumbac, piele sau înlocuitori din piele pentru maşini, utilaje, agregate etc.13
    2.Cloşuri, pălării13
    3.Articole tehnice din piele sau înlocuitori (garnituri, membrane, amortizoare etc.)13
    4.Ace de cusut, de siguranţă şi capse de orice fel13
    5.Harnaşamente din piele, înlocuitori de piele sau executate din materiale recuperabile şi refolosibile   5
      CAPITOLUL VII Sectorul materialelor de construcţii    
    1.Produse din poliesteri armaţi cu fibră de sticlă12
    2.Mortare refractare, şamote refractare12
    3.Piese de schimb pentru utilaje din industria celulozei şi hîrtiei, sticlei şi ceramicii25
      CAPITOLUL VIII Produse din lemn, hîrtie, carton şi sticlărie    
    1.Araci23
    2.Lambriuri din lemn35
    3.Plăci filtrante din hîrtie pentru băuturi35
    4.Aeromodele47
    5.Cepuri, dopuri, panouri grătare, galerii, scări, cozi şi mînere pentru unelte, beţe pentru schiuri din lemn47
    6.Dopuri, rondele, centuri şi colaci de salvare din plută47
      CAPITOLUL XII Lucrări executate şi servicii prestate    
    1.Reparaţii şi întreţinere la utilaje din industria petrolieră, minieră, metalurgică, explorări geologice şi foraj sonde, exploatării şi prelucrării lemnului, celulozei şi hîrtiei, sticlei şi ceramicii, chimică şi petrochimică, materialelor de construcţii, textile-pielărie; reparaţii pompe; tratamente termice; deformări plastice la rece şi la cald12
    2.Încărcare, ancorare, împănare în mijloace de transport pentru maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice, efectuate pe bază de tarife12
    3.Montajul elementelor decorative, a firmelor, reclamelor, emblemelor12
    4.Închirieri de obiecte de uz casnic şi gospodăresc, îmbrăcăminte, materiale sportive şi pentru turism, instrumente muzicale, aparate, echipamente şi materiale de reproducere audio-vizuală, maşini de scris, de calculat etc.12
    5.Reparaţii articole de reclamă45
    6.Vulcanizare, anvelope şi camere auto, velo, moto45
    7.Instalări, întreţineri şi reparaţii antene TV45

  NOTĂ:
  Cotele de mai sus s-au stabilit la solicitarile agenţilor economici şi se aplică începînd cu data de 1.XI.1990.
  --------