HOTĂRÂRE nr. 103 din 27 februarie 2019pentru aprobarea modelelor ștampilelor birourilor electorale și a modelului ștampilei cu mențiunea "VOTAT", care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 28 februarie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul ștampilei Biroului Electoral Central, al ștampilei biroului electoral județean, al ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, al ștampilei biroului electoral al sectorului municipiului București, al ștampilei de control a secției de votare pentru județe și pentru sectoarele municipiului București, precum și al ștampilei de control pentru secțiile de votare din străinătate, care se folosesc la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prevăzute în anexele nr. 1-6.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul ștampilei cu mențiunea „VOTAT“, care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prevăzut în anexa nr. 7.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Modelele ștampilelor sunt reproduse în facsimil.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu

  București, 27 februarie 2019.
  Nr. 103.

  Anexa nr. 1

  MODELUL
  ștampilei Biroului Electoral Central

  NOTĂ:
  Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.


  Anexa nr. 2

  MODELUL
  ștampilei biroului electoral județean

  NOTE:
  Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
  Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.

  *) Se înscrie denumirea județului.


  Anexa nr. 3

  MODELUL
  ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

  NOTE:
  Dimensiunea ștampilei se stabilește de ministrul afacerilor externe, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
  Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.


  Anexa nr. 4

  MODELUL
  ștampilei biroului electoral al sectorului municipiului București

  NOTE:
  Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefectul municipiului București, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
  Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.

  *) Se înscrie numărul sectorului.


  Anexa nr. 5

  MODELUL
  ștampilei de control a secției de votare pentru județe și pentru sectoarele municipiului București

  NOTE:
  Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
  Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.

  *) Se înscrie denumirea județului.
  **) Se înscrie numărul secției de votare.
  ***) Se înscrie numărul sectorului.


  Anexa nr. 6

  MODELUL
  ștampilei de control pentru secțiile de votare din străinătate

  NOTE:
  Dimensiunea ștampilei se stabilește de ministrul afacerilor externe, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
  Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.

  *) Se înscrie numărul secției de votare, conform numerotării făcute prin ordinul ministrului afacerilor externe.


  Anexa nr. 7

  MODELUL
  ștampilei cu mențiunea „VOTAT“

  NOTE:
  Dimensiunea ștampilei este de 18 mm.
  Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.

  -----