HOTĂRÂRE nr. 5 din 14 ianuarie 1999 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
(actualizată până la data de 10 februarie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 februarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 137 din 12 martie 1999; ORDINUL nr. 455 din 3 august 1999; ORDINUL nr. 85 din 1 februarie 2000; ORDINUL nr. 540 din 31 iulie 2000; ORDINUL nr. 25 din 17 ianuarie 2001; ORDINUL nr. 500 din 18 iulie 2001; ORDINUL nr. 46 din 30 ianuarie 2002; ORDINUL nr. 344 din 5 august 2002; ORDINUL nr. 42 din 7 februarie 2003; ORDINUL nr. 346 din 16 iulie 2003; ORDINUL nr. 52 din 2 februarie 2004.
  În temeiul art. 13 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) În anul 1999, prevederile normelor menţionate la art. 1 se aplică experimental, urmând ca, pe baza concluziilor rezultate, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor să facă, dacă este cazul, propuneri pentru modificarea şi completarea în mod corespunzător a acestora.
  (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor vor prezenta Guvernului, până la data de 15 decembrie 1999, raportul privind aplicarea experimentală a normelor care fac obiectul prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Criteriile privind autorizarea funcţionarii unităţilor emitente care pot desfăşura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor de masa vor fi aprobate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finanţelor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă

  NORMA 14/01/1999