HOTĂRÂRE nr. 1.597 din 18 decembrie 2002 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
(actualizată până la data de 7 august 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 august 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 703 din 11 iulie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 15 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 209/1996 pentru aprobarea Metodologiei privind instituirea şi evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 5 aprilie 1996.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul industriei şi resurselor,
  Mihai Berinde
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2002.
  Nr. 1.597.


  Anexă

  NORMA 18/12/2002