ORDONANŢĂ nr. 6 din 24 ianuarie 2007 (*actualizată*)
privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007
(actualizată până la data de 1 ianuarie 2010*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 şi 4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Capitolul I

  Abrogat.
  ----------
  Cap. I a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

  Articolul 1

  Abrogat.
  ----------
  Art. 1 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 2

  Abrogat.
  ----------
  Art. 2 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 3

  Abrogat.
  ----------
  Art. 3 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Capitolul II Elementele sistemului de salarizare a funcţionarilor publici


  Secţiunea 1

  Abrogată.
  ----------
  Secţiunea 1 din Cap. II a fost abrogată de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

  Articolul 4

  Abrogat.
  ----------
  Art. 4 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 5

  Abrogat.
  ----------
  Art. 5 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 6

  Abrogat.
  ----------
  Art. 6 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 7

  Abrogat.
  ----------
  Art. 7 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 8

  Abrogat.
  ----------
  Art. 8 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 9

  Abrogat.
  ----------
  Art. 9 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 10

  Abrogat.
  ----------
  Art. 10 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Secţiunea a 2-a

  Abrogată.
  ----------
  Secţiunea a 2-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

  Articolul 11

  Abrogat.
  ----------
  Art. 11 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 12

  Abrogat.
  ----------
  Art. 12 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 13

  Abrogat.
  ----------
  Art. 13 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 14

  Abrogat.
  ----------
  Art. 14 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 15

  Abrogat.
  ----------
  Art. 15 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 16

  Abrogat.
  ----------
  Art. 16 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 17

  Abrogat.
  ----------
  Art. 17 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Secţiunea a 3-a

  Abrogată.
  ----------
  Secţiunea a 3-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

  Articolul 18

  Abrogat.
  ----------
  Art. 18 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 19

  Abrogat.
  ----------
  Art. 19 a fost abrogat de pct. 1 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 20

  Abrogat.
  ----------
  Art. 20 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 21

  Abrogat.
  ----------
  Art. 21 a fost abrogat de pct. 1 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Secţiunea a 4-a Alte drepturi


  Articolul 22

  (1) Funcţionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihna plătit, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează:
  ───────────────────────────────────────────────────────────
    Vechimea Durata concediului
    în muncă de odihna
  ───────────────────────────────────────────────────────────
   până la 10 ani 21 de zile lucrătoare
   peste 10 ani 25 de zile lucrătoare
  ───────────────────────────────────────────────────────────

  (2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat. În cazul în care programarea concediului se face fracţionat, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice este obligat să stabilească programarea astfel încât una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare, neîntreruptă. La solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare.
  (3) În cazul în care funcţionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauza, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârşitul anului următor.
  (4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă în cazul încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.
  (5) Funcţionarii publici beneficiază, pe perioada efectuării concediului anual de odihnă la care sunt îndreptăţiţi conform legii, de o indemnizaţie pentru concediul de odihnă. La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii.
  (6) La cererea funcţionarului public, indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
  (7) Celelalte prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.


  Articolul 23

  (1) La plecarea în concediul de odihnă funcţionarii publici au dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o prima egala cu salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu.
  (2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă odată cu indemnizaţia de concediu cuvenită pentru fracţiunea cea mai mare.
  (3) Funcţionarii publici care în cursul anului nu au putut efectua concediul de odihnă beneficiază de prima prevăzută la alin. (1) în luna decembrie.
  (4) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice prima de concediu se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat în cadrul acestora, luându-se în calcul salariul de bază brut din ultima lună de activitate anterioară plecării în concediu.


  Articolul 24

  În afara concediului de odihnă, funcţionarii publici mai au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:
  a) căsătoria funcţionarului public - 5 zile lucrătoare;
  b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
  c) decesul soţiei/soţului funcţionarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcţionarului public ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;
  d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.


  Articolul 25

  Pe perioada în care funcţionarii publici sunt trimişi în delegaţie în alte localităţi decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, autorităţile sau instituţiile publice le acorda indemnizaţii de delegare şi le decontează cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru personalul din instituţiile publice.


  Articolul 26

  (1) Când detaşarea sau mutarea temporara în cadrul altui compartiment se face pe o funcţie publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, funcţionarii publici detaşaţi sau trecuţi temporar în alta activitate au dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Pe perioada detaşării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment funcţionarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului din cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective.
  (3) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau mutării temporare în cadrul altui compartiment se suportă de autoritatea sau instituţia publică în care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.


  Articolul 27

  (1) Funcţionarul public mutat, în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice, în alta localitate are dreptul la:
  a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru bunurile din gospodăria sa;
  b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net din ultima lună;
  c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.
  (2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinţe de serviciu, în condiţiile legii.


  Articolul 28

  Abrogat.
  ----------
  Art. 28 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 29

  (1) La încadrarea într-o autoritate sau instituţie publică din alta localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor funcţionarii publici beneficiază de o indemnizaţie de instalare egala cu un salariu de bază corespunzător funcţiei publice de debutant în care urmează să fie încadraţi.
  (2) Indemnizaţia de instalare este egala cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate. Lista localităţilor respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după consultarea organizaţiilor sindicale din administraţia publică.
  ----------
  Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 232 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.
  (3) Funcţionarii publici care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.


  Articolul 30

  (1) Funcţionarii publici care îşi continua studiile în vederea promovării în clasa beneficiază de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice apreciază că studiile sunt utile autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, funcţionarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător funcţiei publice deţinute şi, după caz, sporul de vechime.
  (2) Funcţionarii publici care urmează o forma de specializare sau de perfecţionare beneficiază de drepturile şi au obligaţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999
  , republicată.
  ----------
  Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 232 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 16 iulie 2007.


  Capitolul III

  Abrogat.
  ----------
  Cap. III a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

  Articolul 31

  Abrogat.
  ----------
  Art. 31 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 32

  Abrogat.
  ----------
  Art. 32 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 33

  (1) Avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se face prin transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc condiţiile de avansare, după aprobarea bugetului, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează funcţionarul public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
  (2) La avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se tine seama de performantele profesionale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cel puţin cu calificativul "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru avansarea în treapta de salarizare imediat superioară este de 2 ani.
  (3) În mod excepţional, vechimea minimă prevăzută la alin. (2) poate fi redusă la un an de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
  (4) La calculul vechimii prevăzute la alin. (2) se ia în calcul şi vechimea în treapta de salarizare, respectiv gradul de salarizare, astfel cum au fost prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002
  privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003
  , cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004
  privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, aprobată prin Legea nr. 9/2005
  , respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004
  privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005
  , cu modificările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006
  privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006
  , precum şi de prezenta ordonanţă.
  ----------
  Alin. (4) al art. 33 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 9 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 1 februarie 2008.
  (5) Funcţionarii publici care ocupa funcţia publică de conducere pot avansa în treapta de salarizare imediat superioară celei care s-a luat în calcul la stabilirea drepturilor salariale, cu aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(4).


  Articolul 34

  Abrogat.
  ----------
  Art. 34 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 35

  Abrogat.
  ----------
  Art. 35 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 36

  Abrogat.
  ----------
  Art. 36 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 37

  Abrogat.
  ----------
  Art. 37 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 38

  Abrogat.
  ----------
  Art. 38 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 39

  Abrogat.
  ----------
  Art. 39 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 40

  Abrogat.
  ----------
  Art. 40 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 41

  Abrogat.
  ----------
  Art. 41 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 42

  Abrogat.
  ----------
  Art. 42 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 43

  Abrogat.
  ----------
  Art. 43 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 44

  Abrogat.
  ----------
  Art. 44 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 45

  Abrogat.
  ----------
  Art. 45 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 46

  Abrogat.
  ----------
  Art. 46 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 47

  Abrogat.
  ----------
  Art. 47 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 48

  Abrogat.
  ----------
  Art. 48 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 49

  Abrogat.
  ----------
  Art. 49 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 50

  Abrogat.
  ----------
  Art. 50 a fost abrogat de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

  PRIM-MINISTRU
  CALIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  a Funcţionarilor Publici,
  Jozsef Birtalan
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 24 ianuarie 2007.
  Nr. 6.

  Anexa 1
  Abrogată.

  ----------
  Anexa 1 a fost abrogată de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  Anexa 2
  Abrogată.

  ----------
  Anexa 2 a fost abrogată de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  Anexa 3
  Abrogată.

  ----------
  Anexa 3 a fost abrogată de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  Anexa 4
  Abrogată.

  ----------
  Anexa 4 a fost abrogată de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  Anexa 5
  Abrogată.

  ----------
  Anexa 5 a fost abrogată de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  Anexa 6
  Abrogată.

  ----------
  Anexa 6 a fost abrogată de pct. 13 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  -------------