HOTĂRÂRE nr. 175 din 20 februarie 2008
privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului declaraţiilor de interese
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 22 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 lit. d) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul Registrului declaraţiilor de avere, prevăzut în anexa nr. 1, şi modelul Registrului declaraţiilor de interese, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Registrul declaraţiilor de avere va fi confecţionat la dimensiunile de 210 x 297 mm, orientarea paginii - tip vedere, şi va conţine 50 de file, respectiv 100 de pagini, numerotate de la 1 la 50. Coperta va fi de culoare roşie, iar textul de pe copertă va fi tipărit cu litere de culoare albă.
  (2) Registrul declaraţiilor de interese va fi confecţionat la dimensiunile de 210 x 297 mm, orientarea paginii - tip vedere, şi va conţine 50 de file, respectiv 100 de pagini, numerotate de la 1 la 50. Coperta va fi de culoare albastră, iar textul de pe copertă va fi tipărit cu litere de culoare albă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale
  de Integritate,
  Alexandru Cătălin Macovei
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 20 februarie 2008.
  Nr. 175.


  Anexa 1
  MODELUL
  registrului declaraţiilor de avere
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ ROMÂNIA │
  │ │
  │ │
  │ ........................... │
  │ (denumirea instituţiei) │
  │ │
  │ │
  │ REGISTRUL │
  │ DECLARAŢIILOR DE AVERE │
  │ ┌────────┐ │
  │ Nr.│ │ │
  │ └────────┘ │
  │ │
  │ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌───────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┬─────────────────┐
  │Nr. de │ Data │ Numele şi │Funcţia │Actul de │Schimbările │
  │înregis- │depunerii │ prenumele │deţinută│identitate│intervenite în │
  │trare al │Anul .....│declarantului│ │*) │declaraţia de │
  │declaraţiei├────┬─────┤ │ │ │ avere**) │
  │de avere │Luna│Ziua │ │ │ │ │
  ├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴────┴─────┴─────────────┴────────┴──────────┴─────────────────┘

  __________ Notă *) Se vor menţiona tipul actului de identitate, seria şi numărul acestuia. Notă **) Se va face menţiunea "da" sau "nu", după caz. Menţiunea "da" va fi completată cu datele de identificare ale ultimei declaraţii depuse conform dispoziţiilor legale (numărul, data şi entitatea la care aceasta a fost înregistrată).


  Anexa 2
  MODELUL
  registrului declaraţiilor de interese
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │
  │ ROMÂNIA │
  │ │
  │ │
  │ │
  │ ........................... │
  │ (denumirea instituţiei) │
  │ │
  │ │
  │ REGISTRUL │
  │ DECLARAŢIILOR DE INTERESE │
  │ ┌────────┐ │
  │ Nr.│ │ │
  │ └────────┘ │
  │ │
  │ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌───────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┬─────────────────┐
  │Nr. de │ Data │ Numele şi │Funcţia │Actul de │Schimbările │
  │înregis- │depunerii │ prenumele │deţinută│identitate│intervenite în │
  │trare al │Anul .....│declarantului│ │*) │declaraţia de │
  │declaraţiei├────┬─────┤ │ │ │ interese**) │
  │de interese│Luna│Ziua │ │ │ │ │
  ├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴────┴─────┴─────────────┴────────┴──────────┴─────────────────┘

  ________ Notă *) Se vor menţiona tipul actului de identitate sau/şi seria şi numărul acestuia. Notă **) Se va face menţiunea "da" sau "nu", după caz. Menţiunea "da" va fi completată cu datele de identificare ale ultimei declaraţii depuse conform dispoziţiilor legale (numărul, data şi entitatea la care aceasta a fost înregistrată).
  ___________