DECIZIE nr. 69 din 21 ianuarie 2021privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 21 ianuarie 2021
  Având în vedere propunerea formulată de ministrul sănătății prin Adresa nr. VVV 659 din 20 ianuarie 2021, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/1.473/DC din 21 ianuarie 2021,
  în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 286 alin. (1) lit. a) și alin. (3) și al art. 287 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Adela Cojan se revocă din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(2) La data prevăzută la alin. (1), domnul Adrian Gheorghe se numește în funcția de membru al consiliului de administrație și de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Dragoș Condrea

  București, 21 ianuarie 2021.
  Nr. 69.
  ----