ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 5 noiembrie 1998
privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 5 noiembrie 1998  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Începând cu luna noiembrie 1998 se aproba, în domeniul organizării şi finanţării asigurărilor sociale, următoarele măsuri:
  a) indicatorii bugetului Fondului pentru pensia suplimentară din sistemul asigurărilor sociale de stat şi indicatorii bugetului Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, aprobaţi pentru anul 1998, se cuprind, atât la venituri cat şi la cheltuieli, în bugetul asigurărilor sociale de stat;
  b) indicatorii bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară gestionate de instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, aprobaţi pentru anul 1998, se cuprind, atât la venituri cat şi la cheltuieli, în bugetul de stat.


  Articolul 2

  (1) Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt formate din contribuţiile datorate, potrivit reglementărilor legale în vigoare, asigurărilor sociale de stat, Fondului pentru pensia suplimentară gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, precum şi din subvenţii de la bugetul de stat.
  (2) Veniturile bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară gestionate de instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, stabilite potrivit reglementărilor în vigoare, se fac venituri la bugetul de stat.


  Articolul 3

  (1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt destinate achitării tuturor obligaţiilor care, potrivit dispoziţiilor legale, se suportau din bugetul asigurărilor sociale de stat, din bugetul Fondului pentru pensia suplimentară gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi din bugetul Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor.
  (2) Cheltuielile care, potrivit dispoziţiilor legale, se suportau din bugetele fondurilor pentru pensia suplimentară gestionate de instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale se suporta de la bugetul de stat.


  Articolul 4

  (1) Reglementările legale privind stabilirea drepturilor de pensie, precum şi măsurile de protecţie socială acordate în raport cu pensia de baza şi cele privind corecţia lunară a pensiilor nu se modifica.
  (2) Începând cu luna noiembrie 1998, pensiile suplimentare existente în plata, precum şi cele care vor fi stabilite potrivit dispoziţiilor legale se includ în drepturile privind pensia de baza.


  Articolul 5

  Începând cu data de 1 ianuarie 1999, contribuţia individuală pentru pensia suplimentară, atât în cazul asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, cat şi al celor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, este de 5% .


  Articolul 6

  În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa introducă, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale care gestionează bugetele fondurilor pentru pensia suplimentară, modificările care se impun asupra bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului de stat.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ----------------