ORDONANTA nr. 81 din 24 august 2000
privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Vehiculele rutiere înmatriculate pot circula pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnica corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutiera şi de protecţie a mediului înconjurător.


  Articolul 2

  (1) Vehiculele rutiere înmatriculate sunt menţinute în circulaţie numai dacă sunt supuse de către proprietarii acestora inspecţiilor tehnice periodice, după cum urmează:
  a) autoturismele folosite ca taximetre, microbuzele şi autobuzele, precum şi autovehiculele destinate învăţării conducerii, la cel mult 6 luni;
  b) vehiculele rutiere cu masa totală maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, cu excepţia celor prevăzute la lit. a), la cel mult un an;
  c) vehiculele rutiere cu masa totală maxima autorizata până la 3,5 tone inclusiv, cu excepţia celor prevăzute la lit. a), la cel mult 2 ani.
  (2) Inspecţia tehnica periodică cuprinde, ca parte componenta, şi inspecţia tehnica pentru poluare. Inspecţia tehnica pentru poluare poate fi executată şi separat de inspecţia tehnica periodică.
  (3) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) se supun primei inspecţii tehnice periodice la cel mult un an, dacă la data primei înmatriculări sunt noi.
  (4) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu excepţia motocicletelor şi mopedelor, se supun inspecţiei tehnice pentru poluare la cel mult un an.
  (5) Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice şi/sau a primei inspecţii tehnice pentru poluare se socoteşte începând cu data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecţie tehnica periodică şi/sau pentru următoarea inspecţie tehnica pentru poluare, de la data celei precedente.


  Articolul 3

  În intervalul dintre doua inspecţii tehnice proprietarul vehiculului rutier are obligaţia de a asigura menţinerea acestuia într-o stare tehnica corespunzătoare, în vederea încadrării în cerinţele legale privitoare la siguranţa circulaţiei rutiere şi la protecţia mediului.


  Articolul 4

  (1) Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de persoanele juridice care deţin staţii de inspecţie tehnica autorizate de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", denumita în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor.
  (2) Inspecţiile tehnice periodice se executa de persoanele juridice prevăzute la alin. (1), pe baza unui contract de franciza încheiat cu R.A.R., sub marca acestuia. Persoanele juridice care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciza pentru inspecţia tehnica periodică nu au dreptul sa încheie, la rândul lor, contracte de franciza cu alţi beneficiari, în scopul cesionarii activităţii de inspecţie tehnica.
  (3) Aparatura de inspecţie tehnica utilizata în staţiile de inspecţie tehnica autorizate trebuie să fie avizată metrologic şi certificată de R.A.R.
  (4) Atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnica se face de către R.A.R.
  (5) Supravegherea tehnica a statiilor de inspecţie tehnica autorizate, deţinute de persoane juridice, se asigura de R.A.R.


  Articolul 5

  (1) Inspecţia tehnica la vehiculele rutiere supuse certificării în vederea transportului de mărfuri periculoase, la autospecializatele pentru transport de butelii de gaze, la remorcile-cisterna lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri perisabile, la autovehiculele pentru competitii sportive şi la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectuează de R.A.R. în staţiile reprezentantelor sale.
  (2) Inspecţia tehnica la anumite categorii de vehicule rutiere se efectuează numai de personalul R.A.R., în staţiile de inspecţie tehnica autorizate ale agenţilor economici sau în staţiile reprezentantelor sale, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Transporturilor.
  (3) Inspecţia tehnica la vehiculele rutiere destinate transportului public, aflate în parcul propriu al deţinătorului statiei de inspecţie tehnica autorizate, se efectuează numai de personalul R.A.R. în respectiva statie de inspecţie tehnica autorizata sau în staţiile reprezentantelor R.A.R.


  Articolul 6

  (1) Inspecţia tehnica consta în verificarea stării tehnice a vehiculelor rutiere fără demontare, utilizându-se aparatura adecvată.
  (2) În cazul în care vehiculul rutier corespunde reglementărilor specifice, statia de inspecţie tehnica consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnica periodică şi/sau următoarea inspecţie tehnica pentru poluare şi aplica ecusonul de inspecţie tehnica periodică şi/sau ecusonul de inspecţie tehnica pentru poluare pe placa de înmatriculare din spate, respectiv din faţa.
  (3) În cazul în care starea tehnica nu corespunde în totalitate reglementărilor specifice, statia poate permite circulaţia pe o perioadă care nu poate depăşi 30 de zile.


  Articolul 7

  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările şi normele tehnice privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998.
  (2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic în funcţie de evoluţia legislaţiei Uniunii Europene şi a caracteristicilor tehnice ale parcului naţional de vehicule rutiere.


  Articolul 8

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 1-4, art. 8 lit. a), b), c), d) şi e), art. 9 alin. (1) lit. c), d), e), f) şi g), alin. (2) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu
  --------------