ORDIN nr. 2.633/1.048/2021pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.633 din 6 decembrie 2021
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.048 din 26 noiembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1161 din 7 decembrie 2021
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 233/2021 al Ministerului Sănătății și nr. DG 3.432 din 26.11.2021 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 501 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 681 se introduc patru noi poziții, pozițiile 682-685, cu următorul cuprins:
  „682W68110001J05AE08ATAZANAVIRUMATAZANAVIR MYLAN 300 mgCAPS.300 mgMYLAN PHARMA-CEUTICALS LIMITEDIRLANDA
  CUTIE CU
  1 FLAC. PEID X
  30 CAPS.
  PR3023,32333326,6940000,000000
  683W68108001J05AR06EFAVIRENZUM+ EMTRICITABINUM+ TENOFOVIRUM DISOPROXIL
  EFAVIRENZ/
  EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN
  600 mg/200 mg/
  245 mg
  COMPR. FILM.
  600 mg/
  200 mg/
  245 mg
  MYLAN PHARMA-CEUTICALS LIMITEDIRLANDA
  CUTIE CU 1 FLAC.
  DIN PEID ETICHETAT „DO NOT EAT“
  (A NU FI INGERAT) X
  30 COMPR. FILM.
  PR3029,45100033,3733330,000000
  684W67882001L03AA02
  FILGRASTIMUM
  (G-CSF) **

  ACCOFIL
  12 MU/0,2 ml
  SOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ
  12 MU/
  0,2 ml
  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIA
  AMBALAJ CU
  1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,2 ML SOL. INJ.
  CU DISPOZITIV
  DE SIGURANȚĂ PENTRU AC
  PR144,46000058,1500000,000000
  685W67883001L03AA02
  FILGRASTIMUM
  (G-CSF)**

  ACCOFIL
  70 MU/0,73 ml
  SOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ
  70 MU/
  0,73 ml
  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIA
  AMBALAJ CU
  1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,73 ML SOL. INJ.
  CU DISPOZITIV
  DE SIGURANȚĂ PENTRU AC
  PR1224,890000274,5400000,000000“
  3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 442 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 756 se introduc treisprezece noi poziții, pozițiile 757-769, cu următorul cuprins:

  757

  W67032001

  L01BA04

  PEMETREXEDUM**1

  PEMETREXED KRKA 100 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  25 mg/ml

  KRKA D.D.
  NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU 1 FLACON DE 10 ML X 100 G PULBERE PENTRU CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ

  PR

  1

  145,270000

  177,340000

  0,000000

  758

  W67987002

  L01CD02

  DOCETAXELUM

  DOCETAXEL TEVA 20 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  TEVA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 4 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 80 MG DOCETAXEL

  PR

  1

  162,850000

  198,810000

  0,000000

  759

  W67987003

  L01CD02

  DOCETAXELUM

  DOCETAXEL TEVA 20 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  TEVA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 7 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 140 MG DOCETAXEL

  PR

  1

  1.159,350000

  1.301,840000

  0,000000

  760

  W67987001

  L01CD02

  DOCETAXELUM

  DOCETAXEL TEVA 20 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  TEVA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. UNIDOZĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ CU 1 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 20 MG DOCETAXEL

  PR

  1

  45,180000

  59,088000

  41,822000

  761

  W67811001

  L01XC03

  TRASTUZUMABUM**1

  ZERCEPAC
  420 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  420 mg

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 50 ML DIN STICLĂ CU DOP
  DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X
  420 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  4.732,150000

  5.196,200000

  0,000000

  762

  W67810001

  L01XC03

  TRASTUZUMABUM**1

  ZERCEPAC
  60 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  60 mg

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 10 ML DIN STICLĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC X
  60 MG PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  752,000000

  857,830000

  0,000000

  763

  W68011001

  L01XC03

  TRASTUZUMABUM**1

  OGIVRI 150 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  150 mg

  VIATRIS LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE X 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 15 ML DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I CU DOP DIN CAUCIUC BUTILIC LAMINAT CU FILM DE FLUORO-REZINĂ, CONȚINÂND TRASTUZUMAB 150 MG

  PR

  1

  1.395,110000

  1.558,820000

  0,000000

  764

  W66772001

  L01XC32

  ATEZOLIZUMAB**1 Ω

  TECENTRIQ 840 mg

  CONC. PT. SOL. PERF.

  840 mg/
  14 ml

  ROCHE REGISTRATION GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 14 ML CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  11.617,960000

  12.701,740000

  0,000000

  765

  W68063001

  L01XE02

  GEFITINIBUM**1

  GEFITINIB LABORMED 250 mg

  COMPR. FILM.

  250 mg

  LABORMED PHARMA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 3 BLIST. UNIDOZĂ PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC-PE-PVDC/AL ÎNCHISE ÎNTR-O PUNGĂ PET/AL/PE, CONȚINÂND 10 X 1 COMPR. FILM.

  PR

  30

  115,028000

  126,652333

  0,000000

  766

  W68167001

  L01XX02

  ASPARAGINAZUM

  CRISANTASPASE PORTON BIOPHARMA

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  10.000 E

  DIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 5 FLACOANE (FIECARE A CÂTE
  10.000 E) CU PULBERE PENTRU SOLUȚIE INJECTABILĂ/
  PERFUZABILĂ

  PR

  5

  6.005,992000

  6.554,170000

  0,000000

  767

  W67920001

  L01XX32

  BORTEZOMIBUM**1

  BORTEZOMIB ACCORD
  2,5 mg/ml

  SOL. INJ.

  2,5 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  FLACON DIN STICLĂ DE TIP I TRANSPARENTĂ, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC DE CULOARE GRI ȘI
  CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU CAPAC PORTOCALIU, CE CONȚINE 1 ML DE SOLUȚIE INJECTABILĂ

  PR

  1

  1.980,000000

  2.203,980000

  70,850000

  768

  W67882001

  L03AA02

  FILGRASTIMUM
  (G-CSF)

  ACCOFIL
  12 MU/0,2 ml

  SOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  12 MU/
  0,2 ml

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  AMBALAJ CU
  1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,2 ML SOL. INJ.
  CU DISPOZITIV
  DE SIGURANȚĂ PENTRU AC

  PR

  1

  44,460000

  58,150000

  0,000000

  769

  W67883001

  L03AA02

  FILGRASTIMUM
  (G-CSF)

  ACCOFIL
  70 MU/0,73 ml

  SOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  70 MU/
  0,73 ml

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  AMBALAJ CU
  1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,73 ML SOL. INJ.
  CU DISPOZITIV
  DE SIGURANȚĂ PENTRU AC

  PR

  1

  224,890000

  274,540000

  0,000000
  5. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, poziția 20 se abrogă.6. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 188 se introduc trei noi poziții, pozițiile 189-191, cu următorul cuprins:

  189

  W66743003

  A10BJ06

  SEMAGLUTIDUM**

  RYBELSUS
  14 mg

  COMPR.

  14 mg

  NOVO
  NORDISK A/S

  DANEMARCA

  CUTIE CU BLIST. AL/AL X 90 COMPRIMATE

  PRF

  90

  14,333333

  16,047222

  0,000000

  190

  W66741002

  A10BJ06

  SEMAGLUTIDUM**

  RYBELSUS 3 mg

  COMPR.

  3 mg

  NOVO
  NORDISK A/S

  DANEMARCA

  CUTIE CU BLIST. AL/AL X 30 COMPRIMATE

  PRF

  30

  14,666666

  17,258333

  0,000000

  191

  W66742004

  A10BJ06

  SEMAGLUTIDUM**

  RYBELSUS 7 mg

  COMPR.

  7 mg

  NOVO
  NORDISK A/S

  DANEMARCA

  CUTIE CU BLIST. AL/AL X 90 COMPRIMATE

  PRF

  90

  14,333333

  16,047222

  0,000000
  7. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.10 „Tirozinemie“, după poziția 6 se introduc trei noi poziții, pozițiile 7-9, cu următorul cuprins:
  „7W67456001A16AX04NITISINONUMNITISINONE MDK 10 mgCAPS.10 mgMENDELIKABS EUROPE LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC LDPE CARE X 60 DE CAPS.PR60110,956833121,5790000,000000
  8W67452001A16AX04NITISINONUMNITISINONE MDK 2 mgCAPS.2 mgMENDELIKABS EUROPE LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC LDPE CARE X 60 DE CAPS.PR6022,59133325,2605000,000000
  9W67454001A16AX04NITISINONUMNITISINONE MDK 5 mgCAPS.5 mgMENDELIKABS EUROPE LIMITEDIRLANDAFLAC. DIN PLASTIC HDPE CU CAPAC DIN PLASTIC LDPE CARE X 60 DE CAPS.PR6055,72850061,3800000,000000“
  8. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, pozițiile 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „1W62758001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlSHIRE ORPHAN THERAPIES GMBHGERMANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICP-RF15.336,4720005.862,5400001.615,380000
  2W66736001B06AC02ICATIBANTUM**1FIRAZYR 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlShire Pharmaceuticals Ireland LimitedIRLANDACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR15.336,4720005.862,5400001.615,380000“
  9. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 4 se introduce o nouă poziție, poziția 5, cu următorul cuprins:
  „5W67881001B06AC02ICATIBANTUM**1ICATIBANT ACCORD 30 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/mlACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 3 ML + AC HIPODERMICPR14.447, 0600004.885, 4500000,000000“
  10. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 122 se introduc trei noi poziții, pozițiile 123-125, cu următorul cuprins:
  „123W67770001A11CC03ALFACALCIDOLUM
  MEDIRAZIN
  0,5 micrograme
  CAPS. MOI0,50 micro-grameZENIVA K.S.REPUBLICA CEHĂ
  CUTIE CU UN FLACON ALB OPAC DIN PEÎD X
  30 CAPSULE MOI
  PRF300,9283331,2143330,000000
  124W68102001A11CC03ALFACALCIDOLUM
  ONE-ALPHA
  2 micrograme/ml
  SOL. INJ.2 micro-grame/mlCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ X 0,5 ML SOL. INJ.PR1011,75500014,3500000,000000
  125W68102002A11CC03ALFACALCIDOLUM
  ONE-ALPHA
  2 micrograme/ml
  SOL. INJ.2 micro-grame/mlCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ X 1 ML SOL. INJ.PR1022,42100027,3720000,000000“
  11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 390 se introduc două noi poziții, pozițiile 391 și 392, cu următorul cuprins:
  „391W67882001L03AA02
  FILGRASTIMUM
  (G-CSF)**

  ACCOFIL
  12 MU/0,2 ml
  SOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ
  12 MU/
  0,2 ml
  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,2 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR144,46000058,1500000,000000
  392W67883001L03AA02
  FILGRASTIMUM
  (G-CSF)**

  ACCOFIL
  70 MU/0,73 ml
  SOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ
  70 MU/
  0,73 ml
  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,73 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR1224,890000274,5400000,000000“
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3: „Transplant hepatic“, după poziția 136 se introduc două noi poziții, pozițiile 137 și 138, cu următorul cuprins:
  „137W67882001L03AA02
  FILGRASTIMUM
  (G-CSF)

  ACCOFIL
  12 MU/0,2 ml
  SOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ
  12 MU/
  0,2 ml
  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,2 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR144,46000058,1500000,000000
  138W67883001L03AA02
  FILGRASTIMUM
  (G-CSF)

  ACCOFIL
  70 MU/0,73 ml
  SOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ
  70 MU/
  0,73 ml
  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIAAMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,73 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU ACPR1224,890000274,5400000,000000“
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 259 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 260-264, cu următorul cuprins:

  „260

  W67770001

  A11CC03

  ALFACALCIDOLUM

  MEDIRAZIN
  0,5 micrograme

  CAPS. MOI

  0,50 micro-grame

  ZENIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU UN FLACON ALB OPAC DIN PEÎD X
  30 CAPSULE MOI

  PRF

  30

  0,928333

  1,214333

  0,000000

  261

  W68102001

  A11CC03

  ALFACALCIDOLUM

  ONE-ALPHA
  2 micrograme/ml

  SOL. INJ.

  2 micro-grame/ml

  CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ X 0,5 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  11,755000

  14,350000

  0,000000

  262

  W68102002

  A11CC03

  ALFACALCIDOLUM

  ONE-ALPHA
  2 micrograme/ml

  SOL. INJ.

  2 micro-grame/ml

  CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ X 1 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  22,421000

  27,372000

  0,000000

  263

  W67882001

  L03AA02

  FILGRASTIMUM
  (G-CSF)

  ACCOFIL
  12 MU/0,2 ml

  SOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  12 MU/
  0,2 ml

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  AMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,2 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU AC

  PR

  1

  44,460000

  58,150000

  0,000000

  264

  W67883001

  L03AA02

  FILGRASTIMUM
  (G-CSF)

  ACCOFIL
  70 MU/0,73 ml

  SOL. INJ. SAU PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  70 MU/
  0,73 ml

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  AMBALAJ CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ (STICLĂ) CU 0,73 ML SOL. INJ. CU DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ PENTRU AC

  PR

  1

  224,890000

  274,540000

  0,000000“
  14. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 113 se introduc trei noi poziții, pozițiile 114-116, cu următorul cuprins:
  „114W67770001A11CC03ALFACALCIDOLUM
  MEDIRAZIN
  0,5 micrograme
  CAPS. MOI0,50 micro-grameZENIVA K.S.REPUBLICA CEHĂ
  CUTIE CU UN FLACON ALB OPAC DIN PEÎD X
  30 CAPSULE MOI
  PRF300,9283331,2143330,000000
  115W68102001A11CC03ALFACALCIDOLUM
  ONE-ALPHA
  2 micrograme/ml
  SOL. INJ.2 micro-grame/mlCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ X 0,5 ML SOL. INJ.PR1011,75500014,3500000,000000
  116W68102002A11CC03ALFACALCIDOLUM
  ONE-ALPHA
  2 micrograme/ml
  SOL. INJ.2 micro-grame/mlCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ X 1 ML SOL. INJ.PR1022,42100027,3720000,000000“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna decembrie 2021.

  p. Ministrul sănătății,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan

  ----