RECTIFICARE nr. 1.060/2.857/2020referitoare la Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.060 din 8 septembrie 2020
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI Nr. 2.857 din 8 septembrie 202
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020
    În anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020, se fac următoarele rectificări:– la pct. 6.6 lit. a)-c), în loc de: „pentru IMM-urile/ONG-urile care...“ se va citi: „pentru IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care...“;– la pct. 6.7 partea introductivă, în loc de: „...sunt IMM-urile/ONG-urile care...“ se va citi: „...sunt IMM-urile cu domeniile de activitate eligibile din anexa nr. 2/ONG-urile care...“.
    ----