DECIZIE nr. 422 din 28 decembrie 2020pentru completarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1298 din 28 decembrie 2020
  În temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  La articolul 1 din Decizia prim-ministrului nr. 385/2020 privind înființarea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1110 din 20 noiembrie 2020, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Comitetul își desfășoară activitatea în spațiul pus la dispoziție de Ministerul Apărării Naționale.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Dragoș Condrea

  București, 28 decembrie 2020.
  Nr. 422.
  -----