LEGE Nr. 44 din 4 iulie 1991
pentru modificarea articolului 222 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 11 iulie 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Alineatul 1 al articolului 222 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 - 127 din 17 noiembrie 1990, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Întreprinderile mici şi asociaţiile cu scop lucrativ, persoane juridice, înfiinţate pe baza Decretului - lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, îşi vor putea continua activitatea dacă, în termen de noua luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se vor reorganiza într-una din formele de societate prevăzute de legea de faţa."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 1991.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 1 iulie 1991.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea pentru modificarea articolului 222 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  -----------------