LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 (**republicată**)privind organizarea administrativă a teritoriului României
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 27 iulie 1981
  **) Republicare în temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ianuarie 1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3, din 23 ianuarie 1981.
  Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Teritoriul României este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.


  Articolul 2
  (1) Capitala României este municipiul București.(2) Municipiul București este organizat în subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotate, denumite sectoare.
  (la 15-12-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  Articolul 3

  Județul este unitatea administrativ-teritorială definită potrivit art. 101 din Codul administrativ, declarată ca atare prin lege.
  (la 05-07-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 637, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 4
  (1) Orașul este unitatea administrativ-teritorială de bază definită potrivit prevederilor art. 99 din Codul administrativ, declarată ca atare prin lege.
  (la 05-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 637, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
  (2) Municipiul este unitatea administrativ-teritorială definită potrivit art. 100 din Codul administrativ, declarată ca atare prin lege.
  (la 05-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 637, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
  (3) Orașele și municipiile sunt alcătuite din localități componente sau din localități componente și sate ce aparțin orașului, respectiv municipiului, după caz.(4) Localitatea în care își au sediul autoritățile administrației publice ale orașului sau municipiului este localitate-reședință de oraș, respectiv de municipiu, după caz.(5) Orașele, respectiv municipiile în care își au sediul autoritățile administrației publice ale județului sunt orașe-reședință de județ, respectiv municipii-reședință de județ.
  (la 15-12-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  Articolul 5
  (1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază definită potrivit art. 98 din Codul administrativ.
  (la 05-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul 637, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
  (2) Comunele cuprind unul sau mai multe sate.(3) Satul în care își au sediul autoritățile administrației publice ale comunei este sat-reședință de comună.
  (la 15-12-2018, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  Articolul 6

  Abrogat.
  (la 15-12-2018, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  Articolul 7

  Abrogat.
  (la 15-12-2018, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  Articolul 8

  Abrogat.
  (la 15-12-2018, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  Articolul 9
  (1) Unitățile administrativ-teritoriale, denumirea și componența lor, municipiile resedințe de județe, precum și satele reședințe de comune sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.(2) Pentru fiecare județ, localitățile reședințe de municipii și orașe sunt înscrise la punctul «A. Municipii», respectiv punctul «B. Orașe», la prima poziție de la coloana «Localități componente ale municipiului» sau la coloana «Localități componente ale orașului», după caz, iar satele-reședință de comune sunt înscrise la punctul «C. Comune», la prima poziție de la rubrica «Satele componente
  (la 15-12-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  Articolul 10

  Se interzice orice modificare a limitelor teritoriale ale județelor, orașelor, comunelor și satelor care are ca scop sau efect schimbarea ponderii cetățenilor aparținând minorității naționale în unitatea administrativ-teritorială în cauză, precum și afectarea drepturilor și libertăților acestora decurgând din Constituție, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte.
  (la 15-12-2018, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1052 din 12 decembrie 2018 )


  ANEXĂ

  Denumirea și componența unităților administrativ-teritoriale pe județe

  MUNICIPIUL BUCUREȘTI
  Municipiul București, capitala României, se compune din 6 sectoare.

  Nr.
  crt.

  Denumirea municipiului

  Subdiviziuni administrativ-teritoriale
  - sectoare -

  1.

  București

  1. Sectorul 1

  2. Sectorul 2

  3. Sectorul 3

  4. Sectorul 4

  5. Sectorul 5

  6. Sectorul 6

  JUDEȚUL ALBA
  cu reședința în municipiul Alba Iulia

  Municipii 4
  Orașe 7
  Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 60
  Comune 67
  Sate 656
  - din care aparțin de municipii și orașe 39

  A. MUNICIPII

  Nr. crt.

  Denumirea municipiului

  Localități componente ale municipiului

  Sate ce aparțin municipiului

  1.

  ALBA IULIA

  1. ALBA IULIA

  -

  2. Bărăbanț

  3. Micești

  4. Oarda

  5. Pâclișa

  2.

  AIUD

  1. AIUD

  1. Ciumbrud

  2. Aiudul de Sus

  2. Gârbova de Jos

  3. Gâmbaș

  3. Gârbova de Sus

  4. Măgina

  4. Gârbovița

  5. Păgida

  5. Sâncrai

  6. Țifra

  3.

  BLAJ

  1. BLAJ

  1. Mănărade

  2. Deleni-Obârșie

  2. Spătac

  3. Flitești

  4. Izvoarele

  5. Petrisat

  6. Tiur

  7. Veza

  4.

  SEBEȘ

  1. SEBEȘ

  1. Răhău

  2. Lancrăm

  3. Petrești

  B. ORAȘE

  Nr. crt.

  Denumirea orașului

  Localități componente ale orașului

  Sate ce aparțin orașului

  1.

  ABRUD

  1. ABRUD

  -

  2. Abrud-Sat

  3. Gura Cornei

  4. Soharu

  2.

  BAIA DE ARIEȘ

  1. BAIA DE ARIEȘ

  1. Brăzești

  2. Cioara de Sus

  3. Muncelu

  4. Sartăș

  5. Simulești

  3.

  CÂMPENI

  1. CÂMPENI

  -

  2. Boncești

  3. Borlești

  4. Botești

  5. Certege

  6. Coasta Vâscului

  7. Dănduț

  8. Dealu Bistrii

  9. Dealu Capsei

  10. Dric

  11. Fața Abrudului

  12. Florești

  13. Furduiești

  14. Mihoești

  15. Motorăști

  16. Peste Valea Bistrii

  17. Poduri

  18. Sorlița

  19. Tomușești

  20. Valea Bistrii

  21. Valea Caselor

  22. Vârși

  4.

  CUGIR

  1. CUGIR

  -

  2. Bocșitura

  3. Bucuru

  4. Călene

  5. Fețeni

  6. Goașele

  7. Mugești

  8. Vinerea

  5.

  OCNA MUREȘ

  1. OCNA MUREȘ

  1. Cisteiu de Mureș

  2. Uioara de Jos

  2. Micoșlaca

  3. Uioara de Sus

  3. Războieni-Cetate

  6.

  TEIUȘ

  1. TEIUȘ

  1. Beldiu

  2. Căpud

  3. Coșlariu Nou

  4. Pețelca

  7.

  ZLATNA

  1. ZLATNA

  1. Botești

  2. Budeni

  3. Dealu Roatei

  4. Dobrot

  5. Dumbrava

  6. Feneș

  7. Galați

  8. Izvoru Ampoiului

  9. Pătrângeni

  10. Pirita

  11. Pârău Gruiului

  12. Podu lui Paul

  13. Runc

  14. Ruși

  15. Suseni

  16. Trâmpoiele

  17. Valea Mică

  18. Vâltori

  C. COMUNE

  Nr. crt.

  Denumirea comunei

  Satele componente

  1.

  Albac

  1. Albac

  2. Bărăști

  3. Budăiești

  4. Cionești

  5. Costești

  6. Dealu Lămășoi

  7. Deve

  8. După Pleșe

  9. Fața

  10. Pleșești

  11. Potionci

  12. Rogoz

  13. Roșești

  14. Rusești

  15. Sohodol

  16. Tamborești

  2.

  Almașu Mare

  1. Almașu Mare

  2. Almașu de Mijloc

  3. Brădet

  4. Cheile Cibului

  5. Cib

  6. Glod

  7. Nădăștia

  3.

  Arieșeni

  1. Arieșeni

  2. Avrămești

  3. Bubești

  4. Casa de Piatră

  5. Cobleș

  6. Dealu Bajului

  7. Fața Cristesei

  8. Fața Lăpușului

  9. Galbena

  10. Hodobana

  11. Izlaz

  12. Păntești

  13. Pătrăhăițești

  14. Poienița

  15. Ravicești

  16. Sturu

  17. Ștei-Arieșeni

  18. Vanvucești

  4.

  Avram Iancu

  1. Avram Iancu

  2. Achimețești

  3. Avrămești

  4. Bădăi

  5. Boldești

  6. Călugărești

  7. Căsoaia

  8. Cândești

  9. Cârăști

  10. Cârțulești

  11. Cocești

  12. Cocoșești

  13. Coroiești

  14. Dealu Crișului

  15. Dolești

  16. Dumăcești

  17. Gojeiești

  18. Helerești

  19. Incești

  20. Jojei

  21. Mărtești

  22. Orgești

  23. Pătruțești

  24. Plai

  25. Pușelești

  26. Șoicești

  27. Ștertești

  28. Târsa

  29. Târsa-Plai

  30. Valea Maciului

  31. Valea Uțului

  32. Verdești

  33. Vidrișoara

  5.

  Berghin

  1. Berghin

  2. Ghirbom

  3. Henig

  4. Straja

  6.

  Bistra

  1. Bistra

  2. Aronești

  3. Bălești

  4. Bălești-Cătun

  5. Bârlești

  6. Cheleteni

  7. Ciuldești

  8. Crețești

  9. Dealu Muntelui

  10. Dâmbureni

  11. Durăști

  12. Gănești

  13. Gârde

  14. Hodișești

  15. Hudricești

  16. Lipaia

  17. Lunca Largă

  18. Lunca Merilor

  19. Mihăiești

  20. Nămaș

  21. Novăcești

  22. Perjești

  23. Poiana

  24. Poiu

  25. Rătitiș

  26. Runcuri

  27. Sălăgești

  28. Ștefanca

  29. Tolăcești

  30. Tomnatic

  31. Trișorești

  32. Țărănești

  33. Vârși-Rontu

  34. Vârșii Mari

  35. Vârșii Mici

  7.

  Blandiana

  1. Blandiana

  2. Acmariu

  3. Ibru

  4. Poieni

  5. Răcătău

  8.

  Bucerdea Grânoasă

  1. Bucerdea Grânoasă

  2. Cornu

  3. Pădure

  4. Pânca

  9.

  Bucium

  1. Bucium

  2. Anghelești

  3. Bisericani

  4. Bucium-Sat

  5. Cerbu

  6. Ciuculești

  7. Coleșeni

  8. Dogărești

  9. Ferești

  10. Florești

  11. Gura Izbitei

  12. Helești

  13. Izbicioara

  14. Izbita

  15. Jurcuiești

  16. Lupulești

  17. Măgura

  18. Muntari

  19. Petreni

  20. Poiana

  21. Poieni

  22. Stâlnișoara

  23. Valea Abruzel

  24. Valea Albă

  25. Valea Cerbului

  26. Valea Negrilesii

  27. Valea Poienii

  28. Valea Șesii

  29. Văleni

  30. Vâlcea

  10.

  Câlnic

  1. Câlnic

  2. Deal

  11.

  Cenade

  1. Cenade

  2. Capu Dealului

  3. Gorgan

  12.

  Cergău

  1. Cergău Mare

  2. Cergău Mic

  3. Lupu

  13.

  Ceru-Băcăinți

  1. Ceru-Băcăinți

  2. Bolovănești

  3. Bulbuc

  4. Cucuta

  5. Curpeni

  6. Dumbrăvița

  7. Fântânele

  8. Groși

  9. Valea Mare

  10. Viezuri

  14.

  Cetatea de Baltă

  1. Cetatea de Baltă

  2. Crăciunelu de Sus

  3. Sântămărie

  4. Tătârlaua

  15.

  Ciugud

  1. Ciugud

  2. Drâmbar

  3. Hăpria

  4. Limba

  5. Șeușa

  6. Teleac

  16.

  Ciuruleasa

  1. Ciuruleasa

  2. Bidigești

  3. Bodrești

  4. Boglești

  5. Buninginea

  6. Ghedulești

  7. Mătișești

  8. Morărești

  9. Vulcan

  17.

  Crăciunelu de Jos

  1. Crăciunelu de Jos

  18.

  Cricău

  1. Cricău

  2. Craiva

  3. Tibru

  19.

  Cut

  1. Cut

  20.

  Daia Română

  1. Daia Română

  21.

  Doștat

  1. Doștat

  2. Boz

  3. Dealul Doștatului

  22.

  Fărău

  1. Fărău

  2. Heria

  3. Medveș

  4. Sânbenedic

  5. Șilea

  23.

  Galda de Jos

  1. Galda de Jos

  2. Benic

  3. Cetea

  4. Galda de Sus

  5. Lupșeni

  6. Măgura

  7. Mesentea

  8. Oiejdea

  9. Poaiana Galdei

  10. Răicani

  11. Zăgriș

  24.

  Gârbova

  1. Gârbova

  2. Cărpiniș

  3. Reciu

  25.

  Gârda de Sus

  1. Gârda de Sus

  2. Biharia

  3. Dealu Frumos

  4. Dealu Ordâncușii

  5. Dobrești

  6. Ghețari

  7. Gârda Seacă

  8. Hanășești

  9. Huzărești

  10. Izvoarele

  11. Munună

  12. Ocoale

  13. Plai

  14. Pliști

  15. Scoarța

  16. Snide

  17. Sucești

  26.

  Hopârta

  1. Hopârta

  2. Silivaș

  3. Șpălnaca

  4. Turdaș

  5. Vama Seacă

  27.

  Horea

  1. Horea

  2. Baba

  3. Butești

  4. Dârlești

  5. Fericet

  6. Giurgiuț

  7. Măncești

  8. Mătișești

  9. Niculești

  10. Pătrușești

  11. Petreasa

  12. Preluca

  13. Teiu

  14. Trifești

  15. Zânzești

  28.

  Ighiu

  1. Ighiu

  2. Bucerdea Vinoasă

  3. Ighiel

  4. Șard

  5. Țelna

  29.

  Întregalde

  1. Întregalde

  2. Dealu Geoagiului

  3. Ghioncani

  4. Iliești

  5. Ivăniș

  6. Mărinești

  7. Modolești

  8. Necrilești

  9. Popești

  10. Sfârcea

  11. Tecșești

  30.

  Jidvei

  1. Jidvei

  2. Bălcaciu

  3. Căpâlna de Jos

  4. Feisa

  5. Veseuș

  31.

  Livezile

  1. Livezile

  2. Izvoarele

  3. Poiana Aiudului

  4. Vălișoara

  32.

  Lopadea Nouă

  1. Lopadea Nouă

  2. Asinip

  3. Beța

  4. Băgău

  5. Cicârd

  6. Ciuguzel

  7. Ocnișoara

  8. Odverem

  33.

  Lunca Mureșului

  1. Lunca Mureșului

  2. Gura Arieșului

  34.

  Lupșa

  1. Lupșa

  2. Bârdești

  3. Bârzan

  4. Curmătură

  5. După Deal

  6. Geamăna

  7. Hădărău

  8. Holobani

  9. Lazuri

  10. Lunca

  11. Mănăstire

  12. Mărgaia

  13. Mușca

  14. Pițiga

  15. Pârâu-Cărbunări

  16. Poșogani

  17. Șasa

  18. Trifești

  19. Valea Holhorii

  20. Valea Lupșii

  21. Valea Șesii

  22. Văi

  23. Vința

  35.

  Meteș

  1. Meteș

  2. Ampoița

  3. Isca

  4. Lunca Ampoiței

  5. Lunca Meteșului

  6. Pădurea

  7. Poiana Ampoiului

  8. Poiana Ursului

  9. Presaca Ampoiului

  10. Remetea

  11. Tăuți

  12. Văleni

  36.

  Mihalț

  1. Mihalț

  2. Cistei

  3. Obreja

  4. Zărieș

  37.

  Mirăslău

  1. Mirăslău

  2. Cicău

  3. Decea

  4. Lopadea Veche

  5. Ormeniș

  6. Rachiș

  38.

  Mogoș

  1. Mogoș

  2. Bărbești

  3. Bârlești

  4. Bârlești-Cătun

  5. Bârzogani

  6. Bocești

  7. Bogdănești

  8. Butești

  9. Cojocani

  10. Cristești

  11. Mămăligani

  12. Negrești

  13. Oncești

  14. Poienile-Mogoș

  15. Tomești

  16. Valea Barnii

  17. Valea Bârluțești

  18. Valea Cocești

  19. Valea Giogești

  20. Valea Mlacii

  21. Valea Țupilor

  39.

  Noșlac

  1. Noșlac

  2. Căptălan

  3. Copand

  4. Găbud

  5. Stâna de Mureș

  6. Valea Ciuciului

  40.

  Ocoliș

  1. Ocoliș

  2. Lunca Largă

  3. Runc

  4. Vidolm

  41.

  Ohaba

  1. Ohaba

  2. Colibi

  3. Măghierat

  4. Secășel

  42.

  Pianu

  1. Pianu de Sus

  2. Pianu de Jos

  3. Plaiuri

  4. Purcăreți

  5. Strungari

  43.

  Poiana Vadului

  1. Poiana Vadului

  2. Costești

  3. Duduieni

  4. Făgetu de Jos

  5. Făgetu de Sus

  6. Hănășești

  7. Lupăiești

  8. Morcănești

  9. Păștești

  10. Petelei

  11. Stănești

  44.

  Ponor

  1. Ponor

  2. După Deal

  3. Geogel

  4. Măcărești

  5. Valea Bucurului

  6. Vale în Jos

  45.

  Poșaga

  1. Poșaga de Jos

  2. Corțești

  3. Incești

  4. Lunca

  5. Orăști

  6. Poșaga de Sus

  7. Săgagea

  46.

  Rădești

  1. Rădești

  2. Leorinț

  3. Meșcreac

  4. Șoimuș

  47.

  Rimetea

  1. Rimetea

  2. Colțești

  48.

  Râmeț

  1. Râmeț

  2. Boțani

  3. Brădești

  4. Cheia

  5. Cotorăști

  6. Florești

  7. Olteni

  8. Valea Făgetului

  9. Valea Inzelului

  10. Valea Mănăstirii

  11. Valea Poienii

  12. Valea Uzei

  13. Vlădești

  49.

  Roșia Montană

  1. Roșia Montană

  2. Bălmoșești

  3. Blidești

  4. Bunta

  5. Cărpiniș

  6. Coasta Henții

  7. Corna

  8. Curături

  9. Dăroaia

  10. Gârda-Bărbulești

  11. Gura Roșiei

  12. Iacobești

  13. Ignățești

  14. Șoal

  15. Țarina

  16. Vârtop

  50.

  Roșia de Secaș

  1. Roșia de Secaș

  2. Tău

  3. Ungurei

  51.

  Sălciua

  1. Sălciua de Jos

  2. Dealu Caselor

  3. Dumești

  4. Sălciua de Sus

  5. Sub Piatră

  6. Valea Largă

  52.

  Săliștea

  1. Săliștea

  2. Mărgineni

  3. Săliștea-Deal

  4. Tărtăria

  53.

  Săsciori

  1. Săsciori

  2. Căpâlna

  3. Dumbrava

  4. Laz

  5. Loman

  6. Pleși

  7. Răchita

  8. Sebeșel

  9. Tonea

  54.

  Scărișoara

  1. Scărișoara

  2. Bârlești

  3. Botești

  4. Fața-Lăzești

  5. Florești

  6. Lăzești

  7. Lespezea

  8. Maței

  9. Negești

  10. Prelucă

  11. Runc

  12. Sfoartea

  13. Știuleți

  14. Trâncești

  55.

  Sâncel

  1. Sâncel

  2. Iclod

  3. Pănade

  56.

  Sântimbru

  1. Sântimbru

  2. Coșlariu

  3. Dumitra

  4. Galtiu

  5. Totoi

  57.

  Sohodol

  1. Sohodol

  2. Băzești

  3. Bilănești

  4. Bobărești

  5. Brădeana

  6. Burzonești

  7. Deoncești

  8. Dilimani

  9. Furduiești

  10. Gura Sohodol

  11. Hoancă

  12. Joldișești

  13. Lazuri

  14. Lehești

  15. Luminești

  16. Medrești

  17. Morărești

  18. Munești

  19. Năpăiești

  20. Nelegești

  21. Nicorești

  22. Peleș

  23. Poiana

  24. Robești

  25. Sicoiești

  26. Surdești

  27. Sebișești

  28. Șimocești

  29. Țoci

  30. Valea Verde

  31. Vlădoșești

  58.

  Stremț

  1. Stremț

  2. Fața Pietrii

  3. Geoagiu de Sus

  4. Geomal

  59.

  Șibot

  1. Șibot

  2. Balomiru de Câmp

  3. Băcăinți

  4. Sărăcsău

  60.

  Șona

  1. Șona

  2. Alecuș

  3. Biia

  4. Doptău

  5. Lunca Târnavei

  6. Sânmiclăuș

  7. Valea Sasului

  61.

  Șpring

  1. Șpring

  2. Carpen

  3. Carpenii de Sus

  4. Cunța

  5. Drașov

  6. Vingard

  62.

  Șugag

  1. Șugag

  2. Arți

  3. Bârsana

  4. Dobra

  5. Jidoștina

  6. Mărtinie

  7. Tău Bistra

  63.

  Unirea

  1. Unirea

  2. Ciugudu de Jos

  3. Ciugudu de Sus

  4. Dumbrava

  5. Inoc

  6. Măhăceni

  64.

  Vadu Moților

  1. Vadu Moților

  2. Bodești

  3. Burzești

  4. Dealu Frumos

  5. Lăzești

  6. Necșești

  7. Poduri-Bricești

  8. Popeștii de Jos

  9. Popeștii de Sus

  10. Tomuțești

  11. Toțești

  12. Vâltori

  65.

  Valea Lungă

  1. Valea Lungă

  2. Făget

  3. Glogoveț

  4. Lodroman

  5. Lunca

  6. Tăuni

  66.

  Vidra

  1. Vidra

  2. Băi

  3. Bobărești

  4. Bogdănești

  5. Bordeștii Poieni

  6. Culdești

  7. Dealu Goiești

  8. Dos

  9. Dosu Luncii

  10. Dosu Văsești

  11. Drăgoiești-Luncă

  12. Ficărești

  13. Gligorești

  14. Goiești

  15. Haiducești

  16. Hărăști

  17. Hoancă

  18. Jeflești

  19. Lunca

  20. Lunca Bisericii

  21. Lunca de Jos

  22. Lunca Goiești

  23. Lunca Vesești

  24. Modolești

  25. Nemeși

  26. Oidești

  27. Pitărcești

  28. Pleșcuța

  29. Poieni

  30. Ponorel

  31. Puiulețești

  32. Runc

  33. Segaj

  34. Urdeș

  35. Valea Morii

  36. Văsești

  37. Vâlcăneasa

  38. Vâlcești

  39. Vârtănești

  67.

  Vințu de Jos

  1. Vințu de Jos

  2. Ciocașu

  3. Câmpu Goblii

  4. Crișeni

  5. Dealu Ferului

  6. Gura Cuțului

  7. Hațegana

  8. Inuri

  9. Laz

  10. Mătăcina

  11. Mereteu

  12. Pârău lui Mihai

  13. Poienița

  14. Stăuini

  15. Valea Goblii

  16. Valea lui Mihai

  17. Valea Vințului

  18. Vurpăr

  (la 05-06-2019, Tabelul din Litera C „Comune”, Județul Alba din Anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 290 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 05 iunie 2019 )

  JUDEȚUL ARAD
  cu reședința în municipiul Arad

  Municipii 1
  Orașe 9
  Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 12
  Comune 68
  Sate 271
  - din care aparțin de municipii și orașe 10

  A. MUNICIPII

  Nr. crt.

  Denumirea municipiului

  Localități componente ale municipiului

  Sate ce aparțin municipiului

  1.

  ARAD

  1. ARAD

  -

  B. ORAȘE

  Nr. crt.

  Denumirea orașului

  Localități componente ale orașului

  Sate ce aparțin orașului

  1.

  CHIȘINEU-CRIȘ

  1. CHIȘINEU-CRIȘ

  1. Nădab

  2.

  CURTICI

  1. CURTICI

  -

  3.

  INEU

  1. INEU

  1. Mocrea

  4.

  LIPOVA

  1. LIPOVA

  -

  2. Radna

  -

  3. Șoimoș

  -

  5.

  NĂDLAC

  1. NĂDLAC

  -

  6.

  PECICA

  1. PECICA

  1. Bodrogu Vechi

  2. Sederhat

  3. Turnu

  7.

  PÂNCOTA

  1. PÂNCOTA

  1. Măderat

  8.

  SÂNTANA

  1. SÂNTANA

  1. Caporal Alexa

  9.

  SEBIȘ

  1. SEBIȘ

  1. Donceni

  2. Prunișor

  3. Sălăjeni

  C. COMUNE

  Nr. crt.

  Denumirea comunei

  Satele componente

  1.

  Almaș

  1. Almaș

  2. Cil

  3. Joia Mare

  4. Rădești

  2.

  Apateu

  1. Apateu

  2. Berechiu

  3. Moțiori

  3.

  Archiș

  1. Archiș

  2. Bârzești

  3. Groșeni

  4. Nermiș

  4.

  Bata

  1. Bata

  2. Bacău de Mijloc

  3. Bulci

  4. Țela

  5.

  Beliu

  1. Beliu

  2. Benești

  3. Bochia

  4. Secaci

  5. Tăgădău

  6. Vasile Goldiș

  6.

  Birchiș

  1. Birchiș

  2. Căpălnaș

  3. Ostrov

  4. Virismort

  7.

  Bârsa

  1. Bârsa

  2. Aldești

  3. Hodiș

  4. Voivodeni

  8.

  Bârzava

  1. Bârzava

  2. Bătuța

  3. Căpruța

  4. Dumbrăvița

  5. Groșii Noi

  6. Lalașinț

  7. Monoroștia

  8. Slatina de Mureș

  9.

  Bocsig

  1. Bocsig

  2. Mânerău

  3. Răpsig

  10.

  Brazii

  1. Brazii

  2. Buceava-Șoimuș

  3. Iacobini

  4. Mădrigești

  5. Secaș

  11.

  Buteni

  1. Buteni

  2. Berindia

  3. Cuied

  4. Păulian

  12.

  Cărand

  1. Cărand

  2. Seliștea

  13.

  Cermei

  1. Cermei

  2. Avram Iancu

  3. Șomoșcheș

  14.

  Chisindia

  1. Chisindia

  2. Păiușeni

  3. Văsoaia

  15.

  Conop

  1. Conop


  2. Belotinț

  3. Chelmac

  4. Milova

  5. Odvoș

  16.

  Covăsinț

  1. Covăsinț

  17.

  Craiva

  1. Craiva

  2. Chișlaca

  3. Ciuntești

  4. Coroi

  5. Mărăuș

  6. Rogoz de Beliu

  7. Stoinești

  8. Susag

  9. Șiad

  10. Tălmaci

  18.

  Dezna

  1. Dezna

  2. Buhani

  3. Laz

  4. Neagra

  5. Slatina de Criș

  19.

  Dieci

  1. Dieci

  2. Cociuba

  3. Crocna

  4. Revetiș

  5. Roșia

  20.

  Dorobanți

  1. Dorobanți

  21.

  Fântânele

  1. Fântânele

  2. Tisa Nouă

  22.

  Felnac

  1. Felnac

  2. Călugăreni

  23.

  Frumușeni

  1. Frumușeni

  2. Aluniș

  24.

  Ghioroc

  1. Ghioroc

  2. Cuvin

  3. Miniș

  25.

  Grăniceri

  1. Grăniceri

  2. Șiclău

  26.

  Gurahonț

  1. Gurahonț

  2. Bonțești

  3. Dulcele

  4. Feniș

  5. Honțișor

  6. Iosaș

  7. Mustești

  8. Pescari

  9. Valea Mare

  10. Zimbru

  27.

  Hălmagiu

  1. Hălmagiu

  2. Bănești

  3. Bodești

  4. Brusturi

  5. Cristești

  6. Ionești

  7. Leasa

  8. Leștioara

  9. Poienari

  10. Tisa

  11. Țărmure

  28.

  Hălmăgel

  1. Hălmăgel

  2. Luncșoara

  3. Sârbi

  4. Târnăvița

  5. Țohești

  29.

  Hășmaș

  1. Hășmaș

  2. Agrișu Mic

  3. Botfei

  4. Clit

  5. Comănești

  6. Urvișu de Beliu

  30.

  Ignești

  1. Ignești

  2. Minead

  3. Nădălbești

  4. Susani

  31.

  Iratoșu

  1. Iratoșu

  2. Variașu Mare

  3. Variașu Mic

  32.

  Livada

  1. Livada

  2. Sânleani

  33.

  Macea

  1. Macea

  2. Sânmartin

  34.

  Mișca

  1. Mișca

  2. Satu Nou

  3. Vânători

  4. Zerindu Mic

  35.

  Moneasa

  1. Moneasa

  2. Rănușa

  36.

  Olari

  1. Olari

  2. Sintea Mică

  37.

  Păuliș

  1. Păuliș

  2. Barațca

  3. Cladova

  4. Sâmbăteni

  38.

  Peregu Mare

  1. Peregu Mare

  2. Peregu Mic

  39.

  Petriș

  1. Petriș

  2. Corbești

  3. Ilteu

  4. Obârșia

  5. Roșia Nouă

  6. Seliște

  40.

  Pilu

  1. Pilu

  2. Vărșand

  41.

  Pleșcuța

  1. Pleșcuța

  2. Aciuța

  3. Budești

  4. Dumbrava

  5. Gura Văii

  6. Rostoci

  7. Tălagiu

  42.

  Săvârșin

  1. Săvârșin

  2. Căprioara

  3. Cuiaș

  4. Hălăliș

  5. Pârnești

  6. Temeșești

  7. Toc

  8. Troaș

  9. Valea Mare

  43.

  Secusigiu

  1. Secusigiu

  2. Munar

  3. Satu Mare

  4. Sânpetru German

  44.

  Seleuș

  1. Seleuș

  2. Iermata

  3. Moroda

  45.

  Semlac

  1. Semlac

  46.

  Sintea Mare

  1. Sintea Mare

  2. Adea

  3. Țipar

  47.

  Socodor

  1. Socodor

  48.

  Șagu

  1. Șagu

  2. Cruceni

  3. Firiteaz

  4. Fiscut

  5. Hunedoara Timișană

  49.

  Șeitin

  1. Șeitin

  50.

  Șepreuș

  1. Șepreuș

  51.

  Șicula

  1. Șicula

  2. Chereluș

  3. Gurba

  52.

  Șilindia

  1. Șilindia

  2. Camna

  3. Iercoșeni

  4. Luguzău

  5. Satu Mic

  53.

  Șimand

  1. Șimand

  54.

  Șiria

  1. Șiria

  2. Galșa

  3. Mâsca

  55.

  Șiștarovăț

  1. Șiștarovăț

  2. Cuveșdia

  3. Labașinț

  4. Varnița

  56.

  Șofronea

  1. Șofronea

  2. Sânpaul

  57.

  Tauț

  1. Tauț

  2. Minișel

  3. Minișu de Sus

  4. Nadăș

  58.

  Târnova

  1. Târnova

  2. Agrișu Mare

  3. Arăneag

  4. Chier

  5. Drauț

  6. Dud

  59.

  Ususău

  1. Ususău

  2. Bruznic

  3. Dorgoș

  4. Pătârș

  5. Zăbalț

  60.

  Vărădia de Mureș

  1. Vărădia de Mureș

  2. Baia

  3. Julița

  4. Lupești

  5. Nicolae Bălcescu

  6. Stejar

  61.

  Vinga

  1. Vinga

  2. Mailat

  3. Mănăștur

  62.

  Vârfurile

  1. Vârfurile

  2. Avram Iancu

  3. Groși

  4. Lazuri

  5. Măgulicea

  6. Mermești

  7. Poiana

  8. Vidra

  63.

  Vladimirescu

  1. Vladimirescu

  2. Cicir

  3. Horia

  4. Mândruloc

  64.

  Zăbrani

  1. Zăbrani

  2. Chesinț

  3. Neudorf

  65.

  Zădăreni

  1. Zădăreni

  2. Bodrogu Nou

  66.

  Zărand

  1. Zărand

  2. Cintei

  67.

  Zerind

  1. Zerind

  2. Iermata Neagră

  68.

  Zimandu Nou

  1. Zimandu Nou

  2. Andrei Șaguna

  3. Zimandcuz

  JUDEȚUL ARGEȘ
  cu reședința în municipiul Pitești

  Municipii 3
  Orașe 4
  Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 9
  Comune 95
  Sate 576
  - din care aparțin de municipii și orașe 21

  A. MUNICIPII

  Nr. crt.

  Denumirea municipiului

  Localități componente ale municipiului

  Sate ce aparțin municipiului

  1.

  PITEȘTI

  1. PITEȘTI

  -

  2.

  CÂMPULUNG

  1. CÂMPULUNG

  -

  2. Valea Rumâneștilor

  3.

  CURTEA DE ARGEȘ

  1. CURTEA DE ARGEȘ

  -

  2. Noapteș

  B. ORAȘE

  Nr. crt.

  Denumirea orașului

  Localități componente ale orașului

  Sate ce aparțin orașului

  1.

  COSTEȘTI

  1. COSTEȘTI

  1. Broșteni

  2. Lăceni

  3. Pârvu Roșu

  4. Podu Broșteni

  5. Smei

  6. Stârci

  2.

  MIOVENI

  1. MIOVENI

  1. Clucereasa

  2. Colibași

  3. Făgetu

  4. Racovița

  3.

  ȘTEFĂNEȘTI

  1. Ștefănești

  1. Enculești

  2. Golești

  3. Izvorani

  4. Ștefăneștii Noi

  5. Valea Mare-Podgoria

  6. Viișoara

  7. Zăvoi

  4.

  TOPOLOVENI

  1. TOPOLOVENI

  1. Boțârcani

  2. Crintești

  3. Gorănești

  4. Țigănești

  C. COMUNE

  Nr. crt.

  Denumirea comunei

  Satele componente

  1.

  Albeștii de Argeș

  1. Albeștii Pământeni

  2. Albeștii Ungureni

  3. Brătești

  4. Doblea

  5. Dobrotu

  6. Dumirești

  7. Florieni

  2.

  Albeștii de Muscel

  1. Albești

  2. Cândești

  3.

  Albota

  1. Albota

  2. Cerbu

  3. Frătești

  4. Gura Văii

  5. Mareș

  4.

  Aninoasa

  1. Aninoasa

  2. Broșteni

  3. Slănic

  4. Valea Siliștii

  5.

  Arefu

  1. Căpățânenii Pământeni

  2. Arefu

  3. Căpățânenii Ungureni

  6.

  Bascov

  1. Bascov

  2. Brăileni

  3. Glâmbocu

  4. Mica

  5. Prislopu Mic

  6. Schiau

  7. Uiasca

  8. Valea Ursului

  7.

  Băbana

  1. Băbana

  2. Băjănești

  3. Ciobănești

  4. Cotmenița

  5. Groși

  6. Lupueni

  7. Slătioarele

  8.

  Băiculești

  1. Băiculești

  2. Alunișu

  3. Anghinești

  4. Argeșani

  5. Mănicești

  6. Stejari

  7. Tutana

  8. Valea Brazilor

  9. Valea lui Enache

  10. Zigoneni

  9.

  Bălilești

  1. Bălilești

  2. Băjești

  3. Golești

  4. Poienița

  5. Priboaia

  6. Ulita

  7. Valea Mare-Bratia

  10.

  Beleți-Negrești

  1. Zgripcești

  2. Beleți

  3. Lențea

  4. Negrești

  11.

  Berevoești

  1. Berevoești

  2. Bratia

  3. Gămăcești

  4. Oțelu

  12.

  Bârla

  1. Bârla

  2. Afrimești

  3. Bădești

  4. Brabeți

  5. Ciocești

  6. Malu

  7. Mândra

  8. Mozăcenii-Vale

  9. Podișoru

  10. Șelăreasca

  11. Urlueni

  12. Zuvelcați

  13.

  Bogați

  1. Bogați

  2. Bârloi

  3. Bujoi

  4. Chițești

  5. Dumbrava

  6. Glâmbocel

  7. Glâmbocelu

  8. Suseni

  14.

  Boteni

  1. Boteni

  2. Balabani

  3. Lunca

  4. Mușcel

  15.

  Boțești

  1. Boțești

  2. Moșteni-Greci

  16.

  Bradu

  1. Bradu

  2. Geamăna

  17.

  Brăduleț

  1. Brăduleț

  2. Alunișu

  3. Brădetu

  4. Cosaci

  5. Galeșu

  6. Piatra

  7. Slămnești

  8. Uleni

  9. Ungureni

  18.

  Budeasa

  1. Budeasa Mare

  2. Budeasa Mică

  3. Calotești

  4. Gălășești

  5. Rogojina

  6. Valea Mărului

  19.

  Bughea de Jos

  1. Bughea de Jos

  20.

  Bughea de Sus

  1. Bughea de Sus

  21.

  Buzoești

  1. Vulpești

  2. Bujoreni

  3. Buzoești

  4. Cornățel

  5. Curteanca

  6. Ionești

  7. Podeni

  8. Redea

  9. Șerboeni

  10. Tomșanca

  11. Vlăduța

  22.

  Căldăraru

  1. Căldăraru

  2. Burdea

  3. Strâmbeni

  23.

  Călinești

  1. Vrănești

  2. Călinești

  3. Ciocănești

  4. Cârstieni

  5. Glodu

  6. Gorganu

  7. Radu Negru

  8. Râncăciov

  9. Udeni-Zăvoi

  10. Urlucea

  11. Valea Corbului

  12. Văleni-Podgoria

  24.

  Căteasca

  1. Căteasca

  2. Catanele

  3. Cireșu

  4. Coșeri

  5. Gruiu

  6. Recea

  7. Siliștea

  25.

  Cepari

  1. Ceparii Pământeni

  2. Cărpeniș

  3. Ceparii Ungureni

  4. Morăști

  5. Șendrulești

  6. Urluiești

  7. Valea Măgurei

  8. Zamfirești

  26.

  Cetățeni

  1. Cetățeni

  2. Lăicăi

  3. Valea Cetățuia

  27.

  Cicănești

  1. Cicănești

  2. Bărăști

  3. Mioarele

  4. Urechești

  28.

  Ciofrângeni

  1. Ciofrângeni

  2. Burluși

  3. Lacurile

  4. Piatra

  5. Schitu-Matei

  29.

  Ciomăgești

  1. Răduțești

  2. Beculești

  3. Bratia

  4. Ciomăgești

  5. Cungrea

  6. Dogari

  7. Fedeleșoiu

  8. Giuclani

  9. Păunești

  30.

  Cocu

  1. Răchițele de Jos

  2. Bărbătești

  3. Cocu

  4. Crucișoara

  5. Făcălețești

  6. Greabănu

  7. Popești

  8. Răchițele de Sus

  31.

  Corbeni

  1. Corbeni

  2. Berindești

  3. Bucșenești

  4. Oeștii Pământeni

  5. Oeștii Ungureni

  6. Poienari

  7. Rotunda

  8. Turburea

  32.

  Corbi

  1. Corbi

  2. Corbșori

  3. Jgheaburi

  4. Poduri

  5. Poienărei

  6. Stănești

  33.

  Coșești

  1. Coșești

  2. Jupânești

  3. Lăpușani

  4. Leicești

  5. Păcioiu

  6. Petrești

  7. Priseaca

  34.

  Cotmeana

  1. Cotmeana

  2. Bascovele

  3. Bunești

  4. Costești

  5. Dealu Pădurii

  6. Drăgolești

  7. Lintești

  8. Negești

  9. Pielești

  10. Săndulești

  11. Spiridoni

  12. Ursoaia

  13. Vârloveni

  14. Zamfirești

  35.

  Cuca

  1. Cuca

  2. Bălțata

  3. Bărbălani

  4. Cârcești

  5. Cotu

  6. Crivățu

  7. Lăunele de Sus

  8. Măcăi

  9. Mănești

  10. Sinești

  11. Stănicei

  12. Teodorești

  13. Valea Cucii

  14. Vonigeasa

  36.

  Davidești

  1. Davidești

  2. Conțești

  3. Voroveni

  37.

  Dâmbovicioara

  1. Dâmbovicioara

  2. Ciocanu

  3. Podu Dâmboviței

  38.

  Dârmănești

  1. Dârmănești

  2. Negreni

  3. Piscani

  4. Valea Nandrii

  5. Valea Rizii

  39.

  Dobrești

  1. Dobrești

  2. Furești

  40.

  Domnești

  1. Domnești

  41.

  Dragoslavele

  1. Dragoslavele

  2. Valea Hotarului

  42.

  Drăganu

  1. Drăganu-Olteni

  2. Băcești

  3. Dumbrăvești

  4. Prislopu Mare

  43.

  Godeni

  1. Godeni

  2. Bordeieni

  3. Capu Piscului

  4. Cotești

  5. Malu

  44.

  Hârsești

  1. Hârsești

  2. Ciobani

  3. Martalogi

  45.

  Hârtiești

  1. Hârtiești

  2. Dealu

  3. Lespezi

  4. Lucieni

  46.

  Izvoru

  1. Izvoru

  47.

  Leordeni

  1. Leordeni

  2. Baloteasca

  3. Băila

  4. Bântău

  5. Budișteni

  6. Ciolcești

  7. Ciulnița

  8. Cârciumărești

  9. Cotu Malului

  10. Glâmbocata

  11. Glâmbocata-Deal

  12. Glodu

  13. Moara Mocanului

  14. Schitu Scoicești

  48.

  Lerești

  1. Lerești

  2. Pojorâta

  3. Voinești

  49.

  Lunca Corbului

  1. Lunca Corbului

  2. Bumbueni

  3. Catane

  4. Ciești

  5. Lăngești

  6. Mârghia de Jos

  7. Mârghia de Sus

  8. Pădureți

  9. Silișteni

  50.

  Mălureni

  1. Mălureni

  2. Bunești

  3. Păuleasca

  4. Toplița

  5. Zărnești

  51.

  Mărăcineni

  1. Mărăcineni

  2. Argeșelu

  52.

  Merișani

  1. Merișani

  2. Borlești

  3. Brăteasca

  4. Capu Piscului

  5. Crâmpotani

  6. Dobrogostea

  7. Malu Vânăt

  8. Vărzaru

  9. Vâlcelele

  53.

  Micești

  1. Micești

  2. Brânzari

  3. Păuleasca

  4. Purcăreni

  54.

  Mihăești

  1. Mihăești

  2. Drăghici

  3. Furnicoși

  4. Rudeni

  5. Valea Bradului

  6. Valea Popii

  7. Văcarea

  55.

  Mioarele

  1. Mățău

  2. Aluniș

  3. Chilii

  4. Cocenești

  5. Suslănești

  56.

  Miroși

  1. Miroși

  2. Surdulești

  57.

  Morărești

  1. Morărești

  2. Dedulești

  3. Dealu Obejdeanului

  4. Luminile

  5. Măncioiu

  6. Săpunari

  58.

  Moșoaia

  1. Moșoaia

  2. Bătrâni

  3. Ciocănăi

  4. Dealu Viilor

  5. Hințești

  6. Lăzărești

  7. Smeura

  59.

  Mozăceni

  1. Mozăceni

  2. Babaroaga

  3. Zidurile

  60.

  Mușătești

  1. Vâlsănești

  2. Bolovănești

  3. Costești-Vâlsan

  4. Mușătești

  5. Prosia

  6. Robaia

  7. Stroești

  8. Valea Faurului

  9. Valea lui Maș

  10. Valea Muscelului

  61.

  Negrași

  1. Negrași

  2. Bârlogu

  3. Buta

  4. Mozacu

  62.

  Nucșoara

  1. Nucșoara

  2. Gruiu

  3. Sboghițești

  4. Slatina

  63.

  Oarja

  1. Oarja

  2. Ceaușești

  64.

  Pietroșani

  1. Pietroșani

  2. Bădești

  3. Gănești

  4. Retevoiești

  5. Vărzăroaia

  65.

  Poiana Lacului

  1. Poiana Lacului

  2. Cătunași

  3. Cepari

  4. Dealu Orașului

  5. Dealu Viilor

  6. Dinculești

  7. Gălețeanu

  8. Gărdinești

  9. Gâlcești

  10. Metofu

  11. Păduroiu din Deal

  12. Păduroiu din Vale

  13. Sămara

  66.

  Poienarii de Argeș

  1. Poienari

  2. Ceaurești

  3. Ioanicești

  4. Tomulești

  67.

  Poienarii de Muscel

  1. Poienari

  2. Groșani

  3. Jugur

  4. Șerbănești

  5. Valea Îndărăt

  68.

  Popești

  1. Popești

  2. Palanga

  3. Purcăreni

  4. Slobozia

  69.

  Priboieni

  1. Priboieni

  2. Albotele

  3. Paraschivești

  4. Sămăila

  5. Pitoi

  6. Valea Mare

  7. Valea Nenii

  8. Valea Popii

  70.

  Rătești

  1. Rătești

  2. Ciupa-Mănciulescu

  3. Furduești

  4. Mavrodolu

  5. Nejlovelu

  6. Pătuleni

  7. Tigveni

  71.

  Râca

  1. Râca

  2. Adunați

  3. Bucov

  72.

  Recea

  1. Recea

  2. Deagu de Jos

  3. Deagu de Sus

  4. Goleasca

  5. Orodel

  73.

  Rociu

  1. Rociu

  2. Gliganu de Jos

  3. Gliganu de Sus

  4. Șerbănești

  74.

  Rucăr

  1. Rucăr

  2. Sătic

  75.

  Sălătrucu

  1. Sălătrucu

  2. Văleni

  76.

  Săpata

  1. Mârțești

  2. Bănărești

  3. Dealu Bradului

  4. Drăghicești

  5. Găinușa

  6. Lipia

  7. Popești

  8. Turcești

  77.

  Schitu Golești

  1. Schitu Golești

  2. Burnești

  3. Costiță

  4. Lăzărești

  5. Loturi

  6. Valea Pechii

  78.

  Slobozia

  1. Slobozia

  2. Nigrișoara

  79.

  Stâlpeni

  1. Stâlpeni

  2. Dealu Frumos

  3. Livezeni

  4. Ogrezea

  5. Oprești

  6. Pițigaia

  7. Rădești

  80.

  Stoenești

  1. Stoenești

  2. Bădeni

  3. Cotenești

  4. Lunca Gârtii

  5. Piatra

  6. Slobozia

  7. Valea Bădenilor

  81.

  Stolnici

  1. Stolnici

  2. Cochinești

  3. Cotmeana

  4. Fâlfani

  5. Izbășești

  6. Vlășcuța

  82.

  Suseni

  1. Suseni

  2. Burdești

  3. Cerșani

  4. Chirițești

  5. Găleșești

  6. Odăeni

  7. Pădureni

  8. Strâmbeni

  9. Ștefănești

  10. Țuțulești

  83.

  Ștefan cel Mare

  1. Ștefan cel Mare

  2. Glavacioc

  84.

  Șuici

  1. Șuici

  2. Ianculești

  3. Paltenu

  4. Păuleni

  5. Rudeni

  6. Valea Calului

  85.

  Teiu

  1. Teiu

  2. Leșile

  86.

  Tigveni

  1. Tigveni

  2. Bădislava

  3. Bălilești

  4. Bălteni

  5. Bârseștii de Jos

  6. Bârseștii de Sus

  7. Blaju

  8. Vlădești

  87.

  Țițești

  1. Țițești

  2. Bucșenești-Lotași

  3. Cișmea

  4. Valea Mănăstirii

  5. Valea Stânii

  88.

  Uda

  1. Uda

  2. Bădulești

  3. Bărănești

  4. Braniștea

  5. Chirițești

  6. Cotu

  7. Dealu Bisericii

  8. Dealu Tolcesii

  9. Diconești

  10. Gorani

  11. Greabăn

  12. Lungulești

  13. Miercani

  14. Râjlețu-Govora

  15. Romana

  16. Săliștea

  89.

  Ungheni

  1. Ungheni

  2. Colțu

  3. Găujani

  4. Goia

  5. Humele

  6. Satu Nou

  90.

  Valea Danului

  1. Valea Danului

  2. Bănicești

  3. Bolculești

  4. Borobănești

  5. Vernești

  91.

  Valea Iașului

  1. Valea Iașului

  2. Bădila

  3. Bărbălătești

  4. Borovinești

  5. Cerbureni

  6. Mustățești

  7. Ruginoasa

  8. Ungureni

  9. Valea Uleiului

  92.

  Valea Mare-Pravăț

  1. Valea Mare-Pravăț

  2. Bilcești

  3. Colnic

  4. Fântânea

  5. Gura Pravăț

  6. Nămăești

  7. Pietroasa

  8. Șelari

  93.

  Vedea

  1. Vedea

  2. Bădicea

  3. Blejani

  4. Burețești

  5. Chirițești

  6. Chițani

  7. Ciurești

  8. Dincani

  9. Fata

  10. Frătici

  11. Izvoru de Jos

  12. Izvoru de Sus

  13. Lungani

  14. Mogoșești

  15. Prodani

  16. Rățoi

  17. Vața

  18. Vețișoara

  19. Vârșești

  94.

  Vlădești

  1. Vlădești

  2. Coteasca

  3. Drăghescu

  4. Putina

  95.

  Vulturești

  1. Vulturești

  2. Bârzești

  3. Huluba

  JUDEȚUL BACĂU
  cu reședința în municipiul Bacău

  Municipii 3
  Orașe 5
  Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 19
  Comune 85
  Sate 491
  - din care aparțin de municipii și orașe 5

  A. MUNICIPII

  Nr. crt.

  Denumirea municipiului

  Localități componente ale municipiului

  Sate ce aparțin municipiului

  1.

  BACĂU

  1. BACĂU

  -

  2.

  MOINEȘTI

  1. MOINEȘTI

  -

  2. Găzărie

  3.

  ONEȘTI

  1. ONEȘTI

  -

  2. Borzești

  3. Slobozia

  B. ORAȘE

  Nr. crt.

  Denumirea orașului

  Localități componente ale orașului

  Sate ce aparțin orașului

  1.

  BUHUȘI

  1. BUHUȘI

  -

  2. Marginea

  3. Runcu

  2.

  COMĂNEȘTI

  1. COMĂNEȘTI

  -

  2. Podei

  3. Vermești

  3.

  DĂRMĂNEȘTI

  1. DĂRMĂNEȘTI

  1. Dărmăneasca

  2. Lapoș

  3. Păgubeni

  4. Plopu

  5. Sălătruc

  4.

  SLĂNIC-MOLDOVA

  1. SLĂNIC-MOLDOVA

  -

  2. Cerdac

  3. Cireșoaia

  5.

  TÂRGU OCNA

  1. TÂRGU OCNA

  -

  2. Poieni

  3. Vâlcele

  C. COMUNE

  Nr. crt.

  Denumirea comunei

  Satele componente

  1.

  Agăș

  1. Agăș

  2. Beleghet

  3. Coșnea

  4. Cotumba

  5. Diaconești

  6. Goioasa

  7. Preluci

  8. Sulța

  2.

  Ardeoani

  1. Ardeoani

  2. Leontinești

  3.

  Asău

  1. Asău

  2. Apa Asău

  3. Ciobănuș

  4. Lunca Asău

  5. Păltiniș

  6. Straja

  4.

  Balcani

  1. Balcani

  2. Frumoasa

  3. Ludași

  4. Schitu Frumoasa

  5.

  Berești-Bistrița

  1. Berești-Bistrița

  2. Brad

  3. Climești

  4. Pădureni

  6.

  Berești-Tazlău

  1. Berești-Tazlău

  2. Boșoteni

  3. Enăchești

  4. Prisaca

  5. Românești

  6. Tescani

  7. Turluianu

  7.

  Berzunți

  1. Berzunți

  2. Buda

  3. Dragomir

  8.

  Bârsănești

  1. Bârsănești

  2. Albele

  3. Brătești

  4. Caraclău

  9.

  Blăgești

  1. Blăgești

  2. Buda

  3. Poiana Negustorului

  4. Țârdenii Mari

  5. Valea lui Ion

  10.

  Bogdănești

  1. Bogdănești

  2. Filipești

  11.

  Brusturoasa

  1. Brusturoasa

  2. Buruieniș

  3. Buruienișu de Sus

  4. Camenca

  5. Cuchiniș

  6. Hângănești

  12.

  Buciumi

  1. Buciumi

  2. Răcăuți

  13.

  Buhoci

  1. Buhoci

  2. Bijghir

  3. Buhocel

  4. Coteni

  5. Dospinești

  14.

  Cașin

  1. Cașin

  2. Curița

  15.

  Căiuți

  1. Căiuți

  2. Blidari

  3. Boiștea

  4. Florești

  5. Heltiu

  6. Mărcești

  7. Popeni

  8. Pralea

  9. Vrânceni

  16.

  Cleja

  1. Cleja

  2. Somușca

  3. Valea Mică

  17.

  Colonești

  1. Colonești

  2. Călini

  3. Poiana

  4. Satu Nou

  5. Spria

  6. Valea Mare

  7. Zăpodia

  18.

  Corbasca

  1. Corbasca

  2. Băcioiu

  3. Marvila

  4. Pogleț

  5. Rogoaza

  6. Scărișoara

  7. Vâlcele

  19.

  Coțofănești

  1. Coțofănești

  2. Bâlca

  3. Boiștea de Jos

  4. Borșani

  5. Tămășoaia

  20.

  Dămienești

  1. Dămienești

  2. Călugăreni

  3. Drăgești

  4. Pădureni

  21.

  Dealu Morii

  1. Dealu Morii

  2. Banca

  3. Bălănești

  4. Blaga

  5. Boboș

  6. Bodeasa

  7. Bostănești

  8. Calapodești

  9. Căuia

  10. Dorofei

  11. Ghionoaia

  12. Grădești

  13. Negulești

  14. Tăvădărești

  22.

  Dofteana

  1. Dofteana

  2. Bogata

  3. Cucuieți

  4. Hăghiac

  5. Larga

  6. Seaca

  7. Ștefan Vodă

  23.

  Faraoani

  1. Faraoani

  24.

  Filipeni

  1. Filipeni

  2. Bălaia

  3. Brad

  4. Fruntești

  5. Mărăști

  6. Pădureni

  7. Slobozia

  8. Valea Boțului

  25.

  Filipești

  1. Filipești

  2. Boanța

  3. Cârligi

  4. Cornești

  5. Cotu Grosului

  6. Galbeni

  7. Hârlești

  8. Onișcani

  26.

  Găiceana

  1. Găiceana

  2. Arini

  3. Huțu

  4. Popești

  27.

  Ghimeș-Făget

  1. Făget

  2. Bolovăniș

  3. Făgetu de Sus

  4. Ghimeș

  5. Răchitiș

  6. Tărhăuși

  28.

  Gioseni

  1. Gioseni

  29.

  Gârleni

  1. Gârlenii de Sus

  2. Gârleni

  3. Lespezi

  4. Șurina

  30.

  Glăvănești

  1. Glăvănești

  2. Frumușelu

  3. Muncelu

  4. Putredeni

  5. Răzeșu

  31.

  Gura Văii

  1. Gura Văii

  2. Capăta

  3. Dumbrava

  4. Motocești

  5. Păltinata

  6. Temelia

  32.

  Helegiu

  1. Helegiu

  2. Brătila

  3. Deleni

  4. Drăgugești

  33.

  Hemeiuș

  1. Hemeiuș

  2. Fântânele

  3. Lilieci

  34.

  Horgești

  1. Horgești

  2. Bazga

  3. Galeri

  4. Mărăscu

  5. Răcătău-Răzeși

  6. Răcătău de Jos

  7. Recea

  8. Sohodor

  35.

  Huruiești

  1. Huruiești

  2. Căpotești

  3. Florești

  4. Fundoaia

  5. Ocheni

  6. Perchiu

  7. Prădaiș

  36.

  Itești

  1. Itești

  2. Ciumași

  3. Dumbrava

  4. Făgețel

  37.

  Izvoru Berheciului

  1. Izvoru Berheciului

  2. Antohești

  3. Băimac

  4. Făghieni

  5. Obârșia

  6. Oțelești

  7. Pădureni

  38.

  Letea Veche

  1. Letea Veche

  2. Holt

  3. Radomirești

  4. Ruși-Ciutea

  5. Siretu

  39.

  Lipova

  1. Lipova

  2. Mâlosu

  3. Satu Nou

  4. Valea Caselor

  5. Valea Hogei

  6. Valea Mărului

  7. Valea Moșneagului

  40.

  Livezi

  1. Livezi

  2. Bălăneasa

  3. Orășa

  4. Poiana

  5. Prăjoaia

  6. Scăriga

  41.

  Luizi-Călugăra

  1. Luizi-Călugăra

  2. Osebiți

  42.

  Măgirești

  1. Măgirești

  2. Prăjești

  3. Stănești

  4. Șesuri

  5. Valea Arinilor

  43.

  Măgura

  1. Măgura

  2. Crihan

  3. Dealu Mare

  4. Sohodol

  44.

  Mănăstirea Cașin

  1. Mănăstirea Cașin

  2. Lupești

  3. Pârvulești

  4. Scutaru

  45.

  Mărgineni

  1. Mărgineni

  2. Barați

  3. Luncani

  4. Pădureni

  5. Podiș

  6. Poiana

  7. Trebeș

  8. Valea Budului

  46.

  Motoșeni

  1. Motoșeni

  2. Bâclești

  3. Chetreni

  4. Chicerea

  5. Cociu

  6. Cornățelu

  7. Fântânele

  8. Fundătura

  9. Gura Crăiești

  10. Poiana

  11. Praja

  12. Rotăria

  13. Șendrești

  14. Țepoaia

  47.

  Negri

  1. Negri

  2. Brad

  3. Călinești

  4. Mâgla

  5. Poiana

  6. Ursoaia

  48.

  Nicolae Bălcescu

  1. Nicolae Bălcescu

  2. Buchila

  3. Galbeni

  4. Lărguța

  5. Valea Seacă

  49.

  Odobești

  1. Odobești

  2. Bălușa

  3. Ciuturești

  4. Tisa-Silvestri

  50.

  Oituz

  1. Oituz

  2. Călcâi

  3. Ferestrău-Oituz

  4. Hârja

  5. Marginea

  6. Poiana Sărată

  51.

  Oncești

  1. Oncești

  2. Bărboasa

  3. Dealu Perjului

  4. Onceștii Vechi

  5. Satu Nou

  6. Tarnița

  7. Taula

  52.

  Orbeni

  1. Orbeni

  2. Scurta

  53.

  Palanca

  1. Palanca

  2. Cădărești

  3. Ciugheș

  4. Pajiștea

  5. Popoiu

  54.

  Parava

  1. Parava

  2. Drăgușani

  3. Rădoaia

  4. Teiuș

  55.

  Parincea

  1. Parincea

  2. Barna

  3. Mileștii de Jos

  4. Mileștii de Sus

  5. Nănești

  6. Năstăseni

  7. Poieni

  8. Satu Nou

  9. Văleni

  10. Vladnic

  56.

  Pâncești

  1. Pâncești

  2. Chilia Benei

  3. Dieneț

  4. Fulgeriș

  5. Fundu Văii

  6. Motoc

  7. Petrești

  8. Soci

  57.

  Pârgărești

  1. Pârgărești

  2. Bahna

  3. Nicorești

  4. Pârâu Boghii

  5. Satu Nou

  58.

  Pârjol

  1. Pârjol

  2. Băhnășeni

  3. Bărnești

  4. Băsăști

  5. Câmpeni

  6. Hăineala

  7. Hemieni

  8. Pustiana

  9. Tărâța

  59.

  Plopana

  1. Plopana

  2. Budești

  3. Dorneni

  4. Fundu Tutovei

  5. Ițcani

  6. Rusenii Răzeși

  7. Rusenii de Sus

  8. Străminoasa

  9. Țâgâra

  60.

  Podu Turcului

  1. Podu Turcului

  2. Bălănești

  3. Căbești

  4. Fichitești

  5. Giurgioana

  6. Hanța

  7. Lehancea

  8. Plopu

  9. Răcușana

  10. Sârbi

  61.

  Poduri

  1. Poduri

  2. Bucșești

  3. Cernu

  4. Cornet

  5. Negreni

  6. Prohozești

  7. Valea Șoșii

  62.

  Prăjești

  1. Prăjești

  63.

  Racova

  1. Racova

  2. Gura Văii

  3. Hălmăcioaia

  4. Ilieși

  64.

  Răcăciuni

  1. Răcăciuni

  2. Ciucani

  3. Fundu Răcăciuni

  4. Gheorghe Doja

  5. Gâșteni

  6. Răstoaca

  65.

  Răchitoasa

  1. Răchitoasa

  2. Barcana

  3. Bucșa

  4. Buda

  5. Burdusaci

  6. Dănăila

  7. Dumbrava

  8. Farcașa

  9. Fundătura Răchitoasa

  10. Hăghiac

  11. Magazia

  12. Movilița

  13. Oprișești

  14. Putini

  15. Tochilea

  66.

  Roșiori

  1. Roșiori

  2. Misihănești

  3. Negușeni

  4. Poieni

  5. Valea Mare

  6. Valea Mică

  67.

  Sascut

  1. Sascut

  2. Berești

  3. Conțești

  4. Păncești

  5. Sascut-Sat

  6. Schineni

  7. Valea Nacului

  68.

  Sănduleni

  1. Sănduleni

  2. Bârzulești

  3. Coman

  4. Mateiești

  5. Stufu

  6. Tisa

  7. Verșești

  69.

  Sărata

  1. Sărata

  2. Bălțata

  70.

  Săucești

  1. Săucești

  2. Bogdan Vodă

  3. Costei

  4. Schineni

  5. Siretu

  6. Șerbești

  71.

  Scorțeni

  1. Scorțeni

  2. Bogdănești

  3. Florești

  4. Grigoreni

  5. Stejaru

  6. Șerpeni

  72.

  Secuieni

  1. Secuieni

  2. Berbinceni

  3. Chiticeni

  4. Fundeni

  5. Glodișoarele

  6. Valea Fânațului

  7. Văleni

  73.

  Solonț

  1. Solonț

  2. Cucuieți

  3. Sărata

  74.

  Stănișești

  1. Stănișești

  2. Balotești

  3. Belciuneasa

  4. Benești

  5. Crăiești

  6. Gorghești

  7. Slobozia

  8. Slobozia Nouă

  9. Văleni

  75.

  Strugari

  1. Strugari

  2. Cetățuia

  3. Iaz

  4. Nadișa

  5. Petricica

  6. Răchitișu

  76.

  Ștefan cel Mare

  1. Ștefan cel Mare

  2. Bogdana

  3. Gutinaș

  4. Negoiești

  5. Rădeana

  6. Viișoara

  77.

  Tamași

  1. Tamași

  2. Chetriș

  3. Furnicari

  78.

  Tătărăști

  1. Tătărăști

  2. Cornii de Jos

  3. Cornii de Sus

  4. Drăgești

  5. Gherdana

  6. Giurgeni

  7. Ungureni

  79.

  Târgu Trotuș

  1. Târgu Trotuș

  2. Tuta

  3. Viișoara

  80.

  Traian

  1. Traian

  2. Bogdănești

  3. Hertioana de Jos

  4. Hertioana-Răzeși

  5. Zăpodia

  81.

  Ungureni

  1. Ungureni

  2. Bărtășești

  3. Bibirești

  4. Bota

  5. Botești

  6. Gârla Anei

  7. Viforeni

  8. Zlătari

  82.

  Urechești

  1. Urechești

  2. Cornățel

  3. Lunca Dochiei

  4. Satu Nou

  5. Slobozia

  83.

  Valea Seacă

  1. Valea Seacă

  2. Cucova

  84.

  Vultureni

  1. Vultureni

  2. Bosia

  3. Dădești

  4. Dorneni

  5. Ghilăvești

  6. Godineștii de Jos

  7. Godineștii de Sus

  8. Lichitișeni

  9. Medeleni

  10. Năzărioaia

  11. Reprivăț

  12. Tomozia

  13. Țigănești

  14. Valea Lupului

  15. Valea Merilor

  16. Valea Salciei

  85.

  Zemeș

  1. Zemeș

  2. Bolătău

  JUDEȚUL BIHOR
  cu reședința în municipiul Oradea

  Municipii 4
  Orașe 6
  Localități componente ale municipiilor și ale orașelor 23
  Comune 91
  Sate 434
  - din care aparțin de municipii și orașe 5

  A. MUNICIPII

  Nr. crt.

  Denumirea municipiului

  Localități componente ale municipiului

  Sate ce aparțin municipiului

  1.

  ORADEA

  1. ORADEA

  -

  2.

  BEIUȘ

  1. BEIUȘ

  -

  2. Delani

  3.

  MARGHITA

  1. MARGHITA

  -

  2. Cheț

  3. Ghenetea

  4.

  SALONTA

  1. SALONTA

  -

  B. ORAȘE

  Nr. crt.

  Denumirea orașului

  Localități componente ale orașului

  Sate ce aparțin orașului

  1.

  ALEȘD

  1. ALEȘD

  -

  2. Pădurea Neagră

  3. Peștiș

  4. Tinăud

  2.

  NUCET

  1. NUCET

  -

  2. Băița

  3. Băița-Plai

  3.

  SĂCUENI

  1. SĂCUENI

  1. Cadea

  2. Ciocaia

  3. Cubulcut

  4. Olosig

  5. Sânnicolau de Munte

  4.

  ȘTEI

  1. ȘTEI

  -

  5.

  VALEA LUI MIHAI

  1. VALEA LUI MIHAI

  -

  6.

  VAȘCĂU

  1. VAȘCĂU

  -

  2. Câmp

  3. Câmp-Moți

  4. Colești

  5. Vărzarii de Jos

  6. Vărzarii de Sus

  C. COMUNE

  Nr. crt.

  Denumirea comunei

  Satele componente

  1.

  Abram

  1. Abram

  2. Cohani

  3. Dijir

  4. Iteu

  5. Iteu Nou

  6. Margine

  7. Satu Barbă

  8. Suiug

  2.

  Abrămuț

  1. Abrămuț

  2. Crestur

  3. Făncica

  4. Petreu

  3.

  Aștileu

  1. Aștileu

  2. Călățea

  3. Chistag

  4. Peștere

  4.

  Aușeu

  1. Aușeu

  2. Cacuciu Vechi

  3. Codrișoru

  4. Gheghie

  5. Groși

  6. Luncșoara

  5.

  Avram Iancu

  1. Avram Iancu

  2. Ant

  3. Tămașda

  6.

  Balc

  1. Balc

  2. Almașu Mare

  3. Almașu Mic

  4. Ghida

  5. Săldăbagiu de Barcău

  7.

  Batăr

  1. Batăr

  2. Arpășel

  3. Talpoș

  4. Tăut

  8.

  Biharia

  1. Biharia

  2. Cauaceu

  9.

  Boianu Mare

  1. Boianu Mare

  2. Corboaia

  3. Huta

  4. Păgaia

  5. Rugea

  10.

  Borod

  1. Borod

  2. Borozel

  3. Cetea

  4. Cornițel

  5. Șerani

  6. Valea Mare de Criș

  11.

  Borș

  1. Borș

  2. Santăul Mare

  3. Santăul Mic

  4. Sântion

  12.

  Bratca

  1. Bratca

  2. Beznea

  3. Damiș

  4. Lorău

  5. Ponoară

  6. Valea Crișului

  13.

  Brusturi

  1. Brusturi

  2. Cuieșd

  3. Loranta

  4. Orvișele

  5. Păulești

  6. Picleu

  7. Țigăneștii de Criș

  8. Varasău

  14.

  Budureasa

  1. Budureasa

  2. Burda

  3. Saca

  4. Săliște de Beiuș

  5. Teleac

  15.

  Buduslău

  1. Buduslău

  2. Albiș

  16.

  Bulz

  1. Bulz

  2. Munteni

  3. Remeți

  17.

  Buntești

  1. Buntești

  2. Brădet

  3. Dumbrăvani

  4. Ferice

  5. Lelești

  6. Poienii de Jos

  7. Poienii de Sus

  8. Săud

  9. Stâncești

  18.

  Căbești

  1. Căbești

  2. Goila

  3. Gurbești

  4. Josani

  5. Sohodol

  19.

  Căpâlna

  1. Căpâlna

  2. Ginta

  3. Rohani

  4. Săldăbagiu Mic

  5. Suplacu de Tinca

  20.

  Cărpinet

  1. Cărpinet

  2. Călugări

  3. Izbuc

  4. Leheceni

  21.

  Cefa

  1. Cefa