HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 8 octombrie 2001
privind organizarea la Bucureşti, în perioada 25-26 octombrie 2001, a celei de-a doua Conferinţe Regionale a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 16 octombrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum şi ale art. 106 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  În perioada 25-26 octombrie 2001 se organizează la Bucureşti, sub auspiciile Comisiei Europene, Băncii Mondiale, Coordonatorului special al Pactului de Stabilitate şi Guvernului României, a doua Conferinţa Regionala a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, denumita în continuare Conferinţa Regionala.


  Articolul 2

  (1) În vederea realizării demersurilor şi luării măsurilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a Conferintei Regionale se constituie o comisie de organizare.
  (2) Comisia de organizare este condusă de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi are în componenta câte un reprezentant din cadrul următoarelor autorităţi:
  - Secretariatul General al Guvernului;
  - Ministerul Afacerilor Externe;
  - Ministerul Finanţelor Publice;
  - Ministerul Apărării Naţionale;
  - Ministerul de Interne;
  - Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
  - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
  - Prefectura Municipiului Bucureşti;
  - Serviciul de Protecţie şi Paza.
  (3) La lucrările comisiei de organizare participa, în calitate de invitat, şi câte un reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale şi al Camerei Deputaţilor.
  (4) Comisia de organizare va coordona printr-un departament operational, nominalizat de către ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, toate activităţile destinate organizării şi desfăşurării Conferintei Regionale, scop în care va realiza toate demersurile necesare şi se va întruni ori de câte ori va fi necesar pentru analiza stadiului pregătirilor. Departamentul operational va informa operativ comisia de organizare în legătură cu orice problema de competenţa acesteia.
  (5) În vederea organizării şi desfăşurării Conferintei Regionale comisia de organizare va coopera şi cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.


  Articolul 3

  (1) Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea Conferintei Regionale se va realiza din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001, în limita sumei de 4,53 miliarde lei.
  (2) Bugetul detaliat al Conferintei Regionale se aproba de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
  (3) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimenteaza bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001 din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.
  (4) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2001.
  (5) Cu sumele neutilizate se reintregeste Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, până la data de 30 noiembrie 2001.


  Articolul 4

  (1) Gestionarea acţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre va fi realizată de Secretariatul General al Guvernului.
  (2) Secretariatul General al Guvernului are în responsabilitate asigurarea tuturor bunurilor şi serviciilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a Conferintei Regionale, prin achiziţionarea acestora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
  (3) Pentru convenţiile care au ca obiect achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare în vederea organizării şi desfăşurării Conferintei Regionale pragurile menţionate la art. 13 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice se stabilesc la valoarea de 150.000 euro pentru fiecare.
  (4) Secretariatul General al Guvernului va utiliza sumele alocate pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prevăzute la art. 1, în conformitate cu deciziile comisiei de organizare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  --------