HOTĂRÂRE nr. 1.547 din 19 decembrie 2022pentru aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1239 din 22 decembrie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1239 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.


  Articolul 2

  Finanțarea necesară îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027 se realizează în limita bugetelor anuale aprobate ale autorităților/instituțiilor publice implicate, precum și din alte surse legal constituite.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Carmen Moraru,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 19 decembrie 2022.
  Nr. 1.547.

  ANEXĂ

  STRATEGIE NAȚIONALĂ
  privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați
  și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027