ORDIN nr. 710 din 30 august 2010
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.244 din 21 septembrie 2010
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 710 din 30 august 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 29 septembrie 2010  Având în vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 10.005 din 21 septembrie 2010 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.040 din 30 august 2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul prevederilor:
  - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;
  - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 şi 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  - La anexa 17 A, poziţiile PH05, PH07 şi PH08 vor avea următorul cuprins:
  "PH05 Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga 0,8054 1.390
  ..................................................................
  PH07 Spitalul Municipal Câmpina 0,8844 1.390
  PH08 Spitalul Orăşenesc Sinaia 0,6661 1.390"


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae Lucian Duţă
  -------